PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 



 



 

 

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE