PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Anul 2021

 

31.12.2021

 

RAPORT DE  EVALUARE

A IMPLEMENTARII  LEGII NR.52/2003 IN ANUL 2021

...

 

R A P O R T

privind asigurarea transparentei decizionale in anul 2021

...

 

  

 

HOTĂR¬RILE AUTORITĂȚILOR DELIBERATIVE 

 

     

   

 

A N U L   2 0 2 1

 

 

31.12.2021

 

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTARII LEGII NR.52/2003 IN ANUL 2021

 

R A P O R T

privind asigurarea transparentei decizionale in anul 2021