PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

 

 

 

Anul 2020
 

 

30.12.2020

 

RAPORT DE  EVALUARE

A IMPLEMENTARII  LEGII NR.52/2003 IN ANUL 2020

...

 

 

 

 

 


 

 

HOTĂR¬RILE AUTORITĂȚILOR DELIBERATIVE 

 

     

   

 

A N U L   2 0 2 0

 

 

30.12.2020

 

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTARII LEGII NR.52/2003 IN ANUL 2020