PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

 

 

RAPOARTE DE ACTIVITATE

 

 

Anul 2020

 

 

 

  

 

HOTĂR¬RILE AUTORITĂȚILOR DELIBERATIVE 

 

     

    RAPOARTE DE ACTIVITATE

 

 

A N U L   2 0 2 0