PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Arhitect

sef


 

2013

 


15.01.2013


13.03.2013 


 

 

 

 

 

 

 

Arhitect  Sef    -    P.U.Z. Parc EOLIAN 


 

2 0 1 3

 

 

 

 

15.01.2013
 

ANUNT PRIVIND

INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

 

 

CALENDAR DE INFORMARE SI CONSULTARE

A PUBLICULUI IN PRIVINTA ELABORARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL

" INTOCMIRE PUZ - PARC EOLIAN ORSOVA"

 

 

CALENDAR DE INFORMARE SI CONSULTARE

A PUBLICULUI IN PRIVINTA ELABORARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL

" INTOCMIRE PUZ - PARC EOLIAN ORSOVA"

Initiator: S.C. MEHEDINTI EURO WIND ENERGY S.R.L.

 

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE

a procesului de informare si consultare a publicului privind

initierea/elaborarea/aprobarea/monitorizarea

implementarii planului urbanistic zonal

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat cu ocazia afisarii ANUNTURILOR cat sI a PANOURILOR

cu privire la intentia de elaborare a planului urbanistic zonal ......

 

 

Intocmire PLAN URBANISTIC ZONAL

Parc EOLIAN - ORSOVA

 

 Memoriu General

INTOCMIRE PUZ - PARC EOLIAN ORSOVA

 

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

aferent PLAN URBANISTIC ZONAL

"Intocmire PUZ Parc Eolian Orsova"

EXTRAVILAN MUNICIPIUL ORSOVA, JUDETUL MEHEDINTI

 

 

A02 - Situatia existenta P.E. Orsova

 

 

A04 - Reglementari Urbanistice P.E. Orsova rev07.01.2012

 

 

13.03.2013

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, cu ocazia afisarii ANUNTULUI cu privire la informarea si

consultarea publicului in etapa aprobarii P.U.Z.

" INTOCMIRE PUZ - PARC EOLIAN ORSOVA ",amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Orsova .... ( vizualizare integrala )

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA

ANUNT

privind elaborarea proiectului de Hotarare a Consiliului Local pentru aprobarea

Planului Urbanistic Zonal denumit:

" INTOCMIRE PUZ - PARC EOLIAN ORSOVA " ....( vizualizare integrala )

 

 

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

pentru documentatia de urbanism:

" INTOCMIRE PUZ - PARC EOLIAN ORSOVA " .... ( vizualizare integrala )