Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

 

Arhitect

sef

 

 

 

 

 

 

Anul 2015

 

 

31.08.2015

 

PLAN URBANISTIC GENERAL - MUNICIPIUL ORŞOVA,

 JUD.MEHEDINŢI

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2014

 

 

13.05.2014

ANUNT PUBLIC

asupra deciziei de emitere a Avizului de mediu, de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2013

 

 

 

27.09.2013
- RAPORT DE MEDIU
- EVALUAREA ADECVATA

 

24.10.2013
- MEMORIU GENERAL
- ANUNT PUBLIC

 


 

 

 


 

Anul 2012

 


17.05.2012

 

07.08.2012

 

  


 

 

 

 

 

 

 

Arhitect  Sef    -    P.U.G. 


 

 

 

 

Anul 2015

 

 

31.08.2015

 

PLAN URBANISTIC GENERAL - MUNICIPIUL ORŞOVA,

 JUD.MEHEDINŢI

 

 

VOLUMUL I - MEMORIUL GENERAL

 

VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL

 

 

 

 

Anul 2014

 

 

13.05.2014

 

ANUNȚ   PUBLIC 

 

            Primăria  Orșova, în calitate de titular  al planului “Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism”, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Avizului de mediu, de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți.

( vizualizare integrala .... )

 

 

 

 

Anul 2013

27.09.2013

RAPORT DE MEDIU

Reactualizare PUG si Regulamentul Local de Urbanism al
Municipiului Orsova - jud. Mehedinti

 

Anexa nr.1 la Raportul de mediu

 

Anexa nr.2 la Raportul de mediu

 

Anexa nr.3 la Raportul de mediu

 

Anexa nr.4 la Raportul de mediu

 

Anexa nr.5 la Raportul de mediu

 

Anexa nr.6 la Raportul de mediu


EVALUAREA ADECVATA
pentru planul
Reactualizare PUG si Regulamentul Local de Urbanism al
Municipiului Orsova - jud. Mehedinti

 


 24.10.2013

 

MEMORIU GENERAL

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL ORSOVA,

 JUDEŢUL MEHEDINTI

 

ANUNŢ PUBLIC

          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA, titular al planului „Reactualizare

 P.U.G. și Regulament Local de Urbanismal Municipiului Orșova“, anunță

publicul interesat asupra: Disponibilizării Planului, Raportului de mediu

și a Studiului de evaluare adecvată, acestea pot și consultate pe site-ul

www.primariaorsova.ro și http://apmmh.anpm.ro.

( ...vizualizare integrala )

 

 

Anul 2012

 

                  Planul Urbanistic General (PUG) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor. Mai exact, PUG-ul constituie cadrul legal pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare conform Legii 350/2001, modificată şi completată prin Legea 289/2006.

 

                  PUG-urile cuprind analiza, reglementările şi Regulamentul Local de Urbanism (RLU) pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază, atât din intravilan, cât şi din extravilan.

                   Reglementările pe termen scurt pe care le include PUG-ul se referă la stabilirea şi de­limitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii, stabilirea modului de utilizare al terenurilor din intravilan, zonificarea funcţională, corelată cu organizarea reţelei de circulaţie, delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, stabilirea zonelor istorice protejate şi de protecţie a monumentelor istorice, formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor şi precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate. Reglementările pe termen mediu şi lung pe care le include PUG-ul se referă la evoluţia în perspectivă a localităţii, direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu şi traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare ale teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

 

                     Ce îşi propune noul PUG?

  • Să reflecte strategii clare referitoare la principalele caracteristici ale dezvoltării urbane: expansiunea în teritoriu, densitătile locuirii, mixajul functional, conversia functională a unor zone

  • Să fie orientat spre reglementări care sa conducă la cresterea confortului urban si a calitătii vietii

  • Să aibă caracter corector al efectelor reglementărilor anterioare

  • Să fie orientat spre reconsiderarea spatiului public existent si producerea noilor spatii publice în noile dezvoltări

  • Să ofere conditii pentru negocierea favorabilă a marilor proiecte urbane prin reglementări

  • Să ofere flexibilitatea necesară evolutiei oportunitătilor de dezvoltare urbana fără a conduce la derogări care să dezechilibreze conceptia de ansamblu

  • Să fie un instrument usor de înteles atât de către dezvoltatori, public, cât si usor de aplicat de aparatul administrativ

 

 

17.05.2012

 

Incadrare in teritoriu

 

Reactualizare incadrare in teritoriu

 

Plan topografic suport pentru PUG

 Plansa 1

 

Plan topografic suport pentru PUG

 Plansa 2


 
Plan topografic suport pentru PUG

 Plansa 3

 

Plan topografic suport pentru PUG

 Plansa 4

Reactualizare reglementari urbanistice - Zonificare
Plansa 1

Reactualizare reglementari urbanistice - Zonificare
Plansa 2

Reactualizare reglementari urbanistice - Zonificare
Plansa 3

Reactualizare reglementari urbanistice - Zonificare
Plansa 4

07.08.2012
 

MEMORIU DE SINTEZA

 

E X T R A S    R L U