PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Bugetul

de venituri si cheltuieli

+

Situatii

financiare

 

 

 

Anul 2016

 

 

 

19.10.2016

 

Executia bugetara

si situatiile privind platile

restante la data de 30.09.2016

 

 

21.07.2016

 

Executia bugetara

si situatiile privind platile

restante la data de 30.06.2016

 

 

21.04.2016

 

Executia bugetara

si situatiile privind platile

restante la data de 31.03.2016

 

 

02.02.2016

 

Executia bugetara

si situatiile privind platile

restante la data de 31.12.2015

 

 

29.01.2016

 

Aprobare Buget local

pt. anul 2016
 

  


 

 

 

 

 

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

                              +

           SITUATII FINANCIARE


 

 

 

B U G E T U L

de venituri si cheltuieli
+

Situatii financiare


 

 

2 0 1 6

 

 

 

19.10.2016

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

Plati restante - C40

 

Plati restante - C51

 

Sinteza plati restante si arierate - bugete locale

 

Sinteza plati restante si arierate inclusiv venituri proprii integral

 

 

21.07.2016

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

Plati restante - C40

 

Plati restante - C51

 

Sinteza plati restante si arierate - bugete locale

 

Sinteza plati restante si arierate inclusiv venituri proprii integral

 

 

21.04.2016

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

Plati restante - C40

 

Plati restante - C51

 

Sinteza plati restante si arierate - bugete locale

 

 

02.02.2016

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

Plati restante - C40

 

Plati restante - C42

 

Plati restante - C51

 

Plati restante - C54

 

Sinteza plati restante si arierate - bugete locale

 

Sinteza plati restante si arierate - venituri proprii integral

 

 

29.01.2016

 

Aprobarea Bugetului local

pentru anul 2016

 

VENITURI - PROPUNERI

( Anexa nr.1 la HCL nr.12 din 29.01.2016 )

 

CHELTUIELI - PROPUNERI

( Anexa nr.2 la HCL nr.12 din 29.01.2016 )

 

PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2016

( Anexa nr.3 la HCL nr.12 din 29.01.2016 )