PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Bugetul

de venituri si cheltuieli

+

Situatii

financiare

 

 

 

Anul 2015

 

 

 

17.10.2015

Executia bugetara

si situatiile privind platile

restante la data de 30.09.2015

 

 

23.07.2015

Executia bugetara

si situatiile privind platile

restante la data de 30.06.2015

 

 

23.04.2015

Executia bugetara
si situatiile privind platile
restante la data de 31.03.2015

 


03.02.2015
Executia bugetara
si situatiile privind platile
restante la data de 31.12.2014


 

  


 

 

 

 

 

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

                              +

           SITUATII FINANCIARE


 

 

 

B U G E T U L

de venituri si cheltuieli
+

Situatii financiare


 

 

2 0 1 5

 

 

 

 

17.10.2015

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

Plati restante - C40

 

Plati restante - C42

 

Plati restante - C51

 

Plati restante - C53

 

Sinteza plati restante si arierate - bugete locale

 

Sinteza plati restante si arierate - venituri proprii integral

 

 

 

23.07.2015

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

 

 

23.04.2015

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

Plati restante - C42

 

Plati restante - C51

 

Plati restante - C54

 

Sinteza plati restante si arierate - bugete locale

 

Sinteza plati restante si arierate - venituri proprii integral

 

 

 

03.02.2015

 

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri nerambursabile - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

Plati restante - C40

 

Plati restante - C42

 

Plati restante - C51

 

Plati restante - C54

 

Sinteza plati restante si arierate - total

 

Sinteza plati restante si arierate - bugete locale

 

Sinteza plati restante si arierate - venituri proprii

 

Sinteza plati restante si arierate - venituri proprii integral

 

Fonduri externe nerambursabile invatamant - detaliat

 

Fonduri externe nerambursabile - invatamant

 

Bilant - 31.12.2014

 

Contul de rezultat patrimonial