PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Bugetul

de venituri si cheltuieli

+

Situatii

financiare

 

 

 

Anul 2012

 

 

13.01.2012

Buget venituri-cheltuieli

07.02.2012
Buget aprobat

venituri-cheltuieli

08.02.2012
Situatii financiare

trimestrul IV - 2011

24.04.2012

Situatii financiare

trimestrul I - 2012

 

25.07.2012

Situatii financiare

semestrul I - 2012

24.10.2012

Situatii financiare

trimestrul III - 2012


 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

                               +

           SITUATII FINANCIARE


 

 

 

B U G E T U L

de venituri si cheltuieli
+

Situatii financiare


 

2   0   1   2

 

 

13.01.2012

 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2012

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.AUTORITATI EXECUTIVE SI LEGISLATIVE  - 51.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.EVIDENTA PERSOANELOR - 54.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA - 55.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

SUBCAP.PROTECTIA CIVILA - 61.02.05

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

SUBCAP. POLITIA LOCALA - 61.02.03.04

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.INVATAMANT - 65.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

 CAP. SANATATE - 66.02; SUBCAP.SERVICII DE SANATATE PUBLICA - 66.02.08

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.SANATATE - 66.02; SUBCAP.SPITALE GENERALE - 66.02.06.01

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP. CULTURA RECREERE SI RELIGIE - 67.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - 68.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.PROTECTIA MEDIULUI - 74.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - 70.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.TRANSPORTURI  - 84.02

 

PROGRAM DE INVESTIŢII PE ANUL 2012

 

 

07.02.2012
 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2012

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.AUTORITATI EXECUTIVE SI LEGISLATIVE  - 51.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.EVIDENTA PERSOANELOR - 54.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA - 55.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

SUBCAP.PROTECTIA CIVILA - 61.02.05

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

SUBCAP. POLITIA LOCALA - 61.02.03.04

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.INVATAMANT - 65.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

 CAP. SANATATE - 66.02; SUBCAP.SERVICII DE SANATATE PUBLICA - 66.02.08

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.SANATATE - 66.02; SUBCAP.SPITALE GENERALE - 66.02.06.01

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP. CULTURA RECREERE SI RELIGIE - 67.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - 68.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.PROTECTIA MEDIULUI - 74.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - 70.02

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.TRANSPORTURI  - 84.02

 

 

08.02.2012

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Total cheltuieli din venituri proprii

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

Plati restante - C40

 

Plati restante - C42

 

Plati restante - C49

 

 

24.04.2012

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

Plati restante - C40

 

Plati restante - C42

 

Plati restante - C49

 

 

25.07.2012

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

Plati restante - C40

 

Plati restante - C42

 

Plati restante - C49

 

 

24.10.2012

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

Plati restante - C40

 

Plati restante - C42

 

Plati restante - C51

 

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general

 

Sinteza platilor restante si arieratelor

 

Sinteza platilor restante si arieratelor - bugete locale

 

Sinteza platilor restante si arieratelor - venituri proprii integral