PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Bugetul

de venituri si cheltuieli

+

Situatii

financiare

 

 

 

Anul 2011

 


16.02.2011

29.04.2011
Situatii financiare

31.03.2011

 

27.07.2011

Situatii financiare

30.06.2011

27.10.2011
Situatii financiare
30.09.2011
 

 


 

  


 

 

 

 

 

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

                               +

              SITUATII FINANCIARE


 

 

 

B U G E T U L

de venituri si cheltuieli
+

Situatii financiare


 

 

 

 

2   0   1   1


16.02.2011

 

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011

(Anexa nr.1 la HCL nr.21/11.02.2011)

+

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2011

(Subcapitol " Autoritati executive " 51.02.01.03.)

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2011

(Subcapitol " Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor " 54.02.10.)

(Subcapitol " Fond de rezerva bugetara " 54.02.05.)

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2011

(Subcapitol " Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi " 55.02.)

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2011

(Subcapitol " Ordine publica si siguranta nationala _ Politia locala" 61.02.03.)

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2011

(Subcapitol " Intretinere parcuri si zone verzi " 67.02.05.03.)

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2011

(Subcapitol " Alte servicii in domeniul culturii " 67.02.50.)

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2011

(Capitol " Locuinte,servicii si dezvoltare " - Subcapitol " Iluminat public" 70.02.06.)

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2011

(Capitol " Protectia mediului " Subcapitol " Salubritate " 74.02.05.01.)

(Subcapitol " Canalizare si tratare ape reziduale " 74.02.06.)

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2011

(Capitol " Transporturi  " 84.02.)

TOTAL VENITURI - BUGETUL LOCAL

 

TOTAL CHELTUIELI - BUGETUL LOCAL

 

TOTAL VENITURI PROPRII si CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

 

PLATI RESTANTE

 

BILANT si CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

 

PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2011

(Anexa nr.2 la HCL nr.21/11.02.2011)

 

 

29.04.2011

 

Situatii financiare - 31.03.2011

 

            - Anexa 1 - Venituri

 

               - Anexa 1 - Cheltuieli

 

           - Anexa 2 - Venituri

   

              - Anexa 2 - Cheltuieli

 

   - Plati restante

 

 

27.07.2011

 

Situatii financiare - 30.06.2011

 

 

27.10.2011

 

Situatii financiare - 30.09.2011

 

- Anexa - Total venituri

- Anexa - Venituri bugetul local

 

- Anexa - Total cheltuieli

 

- Anexa - Cheltuieli din venituri proprii

- Anexa - Plati restante C40

 

- Anexa - Plati restante C42

 

- Anexa - Plati restante C49