Primăria Municipiului Orșova

 
 


 

 

Proiecte

de

hotarari

 

 

 

2020

 

 

14.01.2020

 

PH nr.5

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatile specifice Serviciului public de salubrizare din municipiul Orsova

...

 

08.01.2020

 

PH nr. 2

privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile specifice Serviciului public de salubrizare

...

 

 

 

2019

 

 

 

20.12.2019

 

PH nr.94

privind aprobarea modificarii HCL nr.44 adoptata la data de 27.06.2019

...

 

03.12.2019

 

PH nr.89

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

...

 

21.11.2019

 

PH nr.87

privind aprobarea modificarii pretului si tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare

 ...

 

20.11.2019

 

PH nr.85

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

 

 

09.08.2019

 

PH nr.53

privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al municipiului Orsova, de catre persoanele fizice si juridice

...

 

16.07.2019

 

PH nr.49

privind aprobarea " Plan Urbanistic Zonal Construire Locuinte Sociale, municipiul Orsova, jud. Mehedinti "

...

 

PH nr.48

privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural-artistice " Zilele municipiului Orsova " in perioada 15 - 18 august 2019

...

 

 

 

2018

 

 

13.06.2018

 

PH nr. 53

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

...

 

 

04.05.2018

 

PH nr.34

privind complec-tarea HCL nr.63 din 10.07.2013

 -privind stabilirea unor norme locale pentru asigurarea curateniei si salubritatii pe domeniul public si privat al municipiului

...

 

 

04.04.2018

 

PH nr.24

privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica

organizata in vederea atribuirii " Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public

 de salubrizare ...

...

 

 

14.03.2018

 

PH nr.8

privind reorganizarea Serv. Public de Asist. Sociala al municipiului Orsova

...

 

PH nr.15

privind validarea inventarului terenurilor disponibile din propr. privata a mun. Orsova

...

 

PH nr.16

privind aprobarea constituirii Colegiului Director

al Directiei de Asistenta Sociala Orsova

...

 

PH nr.17

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al

Directiei de Asistenta Sociala Orsova

...

 

 

 

 

 

2017

 

 

10.05.2017

   

PH nr.52

privind aprobarea modificarii tarifului de salubrizare cu influenta taxei de mediu

...

 

PH nr... 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

...

 

 

 

2016

 

 

25.03.2016

 

PH nr.38 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

 

 

10.02.2016

 

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistile

permanente ale Unitatii Administrativ-Teritoriale Orsova

 

 

21.01.2016

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Cimitirelor aflate in administrarea

Consiliului Local al municipiului Orsova ( Cimitirul vechi Poiana Stelei, Cimitirul nou Poiana Stelei

si Cimitirul Eroilor)

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

25.04.2014

 

PH nr.37

privind aprobare exec.  bugetare

la 31.03.2014  

 

 

15.04.2014

 

PH nr.36

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

 

 

27.01.2014

 

PH NR.11

privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unui număr de 105 mese de beton armat

 

 

 

 

 


2013
 

 

11.01.2013

 

PH nr.4

 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

25.04.2013

 

PH nr.62

 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

20.06.2013
 

PH nr.77
privind aprobarea ajustarii preturilor/tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa

si de canalizare

25.06.2013

 

PH nr.78

 Aprobarea Regulamentului privind publicitatea stadala
PH nr.79

Aprobarea Regulamentului privind cresterea si detinerea

animalelor domestice si a pasarilor de curte
PH nr.80
Stabilirea unor norme locale pentru asigurarea curateniei .....

03.12.2013
 

PH nr.140

privind stabilirea taxelor si chiriilor in vederea folosirii terenurilor si spatiilor din pietele apartinand domeniului public al municipiului Orsova, pentru anul 2014


13.12.2013
 

PH nr. 152

privind aprobarea baremului privind consumul de apa in sistem pausal,

practicat de operatorul

 SC Floricola SA Orsova


  

 

2012
 
14.09.2012 

19.11.2012

 

  PH nr. 99 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
PH nr.100

privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor de comercializare

a produselor si serviciilor de piata

PH  nr.101

privind aprobarea procedurii de autorizare a agentilor economici


22.11.2012

 

PH nr.105

privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Orsova

 

23.11.2012

 

PH nr.106
 
privind stabilirea plafonului creantelor fiscale datorate bugetului local care pot fi anulate

26.11.2012


PH nr.107

privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanim şi amenajare a teritoriului”


 
2011

21.01.2011

privind aprobarea bugetului local pe anul 2011
 

12.04.2011
  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 

21.04.2011
 participarea la actiunile de infrumu setare a mun.ORSOVA
 

26.04.2011

aprobarea ajustării preţurilor/

tarifelor pt serv. public de alimentare cu apă şi de canalizare

 

20.07.2011


PH:

95,96,97

21.07.2011

 

PH:

98,99


 

 


 

2010
 
08.11.2010

14.12.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte Hotărâri supuse spre aprobare Consiliului Local Orşova

 

 

 
 

 

 

 

 

PROIECTE de HOTĂRÂRI 

 

 

 

 

2020

 

 

14.01.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatile specifice

Serviciului public de salubrizare din municipiul Orsova

 

08.01.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile specifice

Serviciului public de salubrizare din municipiul Orsova

 

 

 

2019

 

 

20.12.2019

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării HCL nr.44 adoptată la data de 27.06.2019

 

03.12.2019

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor

presta activitati in folosul comunitatii in anul 2020 si a lucrarilor de interes local

pe care asistatii social le vor presta in anul 2020

 

21.11.2019

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii pretului si tarifului pentru serviciul public de

alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Orsova, practicate de

operatorul SC Floricola SA Orsova

 

20.11.2019

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

 

 

09.08.2019

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al municipiului Orsova, de catre persoanele fizice si juridice

 

 

16.07.2019

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea " Plan Urbanistic Zonal Construire Locuinte Sociale,

 municipiul Orsova, jud. Mehedinti "

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural-artistice

 " Zilele municipiului Orsova " in perioada 15 - 18 august 2019

 

 

 

 

 

2018

 

 

13.06.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.53 din 13.06.2018

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

          Avand in vedere expunerea de motive.

         Vazând adresa Institutului National de Statistica - Directia Judeteana de Statistica Mehedinti nr.957 din 18.05.2018

          Luând in considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997

         Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) coroborat cu alin.(4) lit.c) din Legea  administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile  ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

04.05.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.34 din 04.05.2018

privind complectarea HCL nr.63 din 10.07.2013 - privind stabilirea unor norme locale pentru asigurarea curateniei si salubritatii pe domeniul public si privat al municipiului, strazi, trotuare, alei pietonale, spatii verzi, parcuri, parcari si locuri de joaca pentru copii, piete, asigurarea ordinii si linistii publice, gospodarirea localitatii, fluidizarea circulatiei in municipiul Orsova, precum si sanctiunile contraventionale ce se aplica

in cazul nerespectarii acestora de catre persoane fizice sau juridice ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

04.04.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.24 din 04.04.2018

   privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica

organizata in vederea atribuirii " Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare ( colectare separata, administrarea statiei de transfer zonala, transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare, provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat,

fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice,

baterii si acumulatori) din judetul Mehedinti, Lot 1 - zona Orsova " ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

14.03.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 8 din 06.02.2018

privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala al municipiului Orsova, cu

personalitate juridica din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, in

Directia de Asistenta Sociala a municipiului Orsova, cu personalitate juridica din cadrul

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.15 din 07.03.2018

privind validarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea privata a municipiului

Orsova ce urmeaza a fi atribuite, la cerere, tinerilor pentru construirea de locuinte

proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.16 din 12.03.2018

privind aprobarea constituirii Colegiului Director

al Directiei de Asistenta Sociala Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.17 din 12.03.2018

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al

Directiei de Asistenta Sociala Orsova

 

 

 

 

 

2017

 

 

10.05.2017

 

ANUNȚ

referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind

aprobarea modificarii tarifului de salubrizare cu influenta taxei de mediu,

instituita la data de 01.01.2017

             Avand in vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia  publica, aducem la cunostinta publicului, ca in sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Orsova din luna mai, se va supune spre analiza si aprobare, Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii tarifului de salubritate cu influenta taxei de mediu, instituita la data de 01.01.2017, initiatori consilierii locali Brancoveanu Mircea Mihai, Ianculovici Elena Camelia, Jinga Nicolae, Ciuverca Ionela Daniela, Palasca Gheorghe Sorin, Bijan Mariana si Patasanu Petre, Nr.52/08.05.2017 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

ANUNȚ

referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

             Avand in vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia  publica, aducem la cunostinta publicului, ca in sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Orsova din luna mai, se va supune spre analiza si aprobare, Proiectul de hotarare privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, initiator fiind Primarul municipiului Orsova  ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

 

 

2016

 

 

25.03.2016

 

 

ANUNT

referitor la elaborarea proiectului de hotarare

prinvind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt. anul 2017

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.38 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la PH nr.38 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2017

 

R A P O R T

la PH nr.36 privind necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2017

 

ANEXA nr.1 la PH nr.38/25.03.2016 

 

ANEXA nr.2 la PH nr.38/25.03.2016

   

ANEXA nr.3 la PH nr.38/25.03.2016

 

ANEXA nr.4 la PH nr.38/25.03.2016

 

 

10.02.2016

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistile

permanente ale Unitatii Administrativ-Teritoriale Orsova

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistile

permanente ale Unitatii Administrativ-Teritoriale Orsova

 

RAPORTUL COMP. DE SPECIALITATE

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistile

permanente ale Unitatii Administrativ-Teritoriale Orsova

 

DOCUMENTAŢIA

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistile

permanente ale Unitatii Administrativ-Teritoriale Orsova

 

 

 

21.01.2016

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Cimitirelor aflate in administrarea

Consiliului Local al municipiului Orsova ( Cimitirul vechi Poiana Stelei, Cimitirul nou Poiana Stelei

si Cimitirul Eroilor )

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Cimitirelor aflate in

administrarea Consiliului Local al municipiului Orsova ( Cimitirul vechi Poiana Stelei,

Cimitirul nou Poiana Stelei si Cimitirul Eroilor )

 

RAPORTUL COMP. DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Cimitirelor aflate in

administrarea Consiliului Local al municipiului Orsova ( Cimitirul vechi Poiana Stelei,

Cimitirul nou Poiana Stelei si Cimitirul Eroilor )

 

REGULAMENT

privind functionarea cimitirelor aflate sub autoritatea

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

25.04.2014

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.37 

privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2014

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la PH nr. 37 privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2014

 

RAPORT

la PH nr. 37 privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2014

 

PROCES VERBAL

transmitere spre publicare a executiei bugetare la 31.03.2014

si a situatiilor privind platile restante

 

Total venituri - Bugetul Local

Anexa nr.1 la PH nr.37 din 25.04.2014

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

Anexa nr.1 la PH nr.37 din 25.04.2014

 

Total venituri proprii

Anexa nr.2 la PH nr.37 din 25.04.2014

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

Anexa nr.2 la PH nr.37 din 25.04.2014

 

Plati restante - C40

 

Plati restante - C42

 

Plati restante - C51

 

Sinteza plati restante si arierate - total

 

Sinteza plati restante si arierate - bugete locale

 

Sinteza plati restante si arierate - venituri proprii integral

 

 

 

15.04.2014

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.36 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la PH nr.36 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2015

 

R A P O R T

la PH nr.36 privind necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2015

 

ANEXA nr.1 la PH nr.36/15.04.2014 

 

ANEXA nr.2 la PH nr.36/15.04.2014

 

ANEXA nr.3 la PH nr.36/15.04.2014

 

ANEXA nr.4 la PH nr.36/15.04.2014

 

A N U N T

referitor la elaborarea proiectului de hotarare

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

 

 

 

 

27.01.2014

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.11

privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unui număr de 105 mese

 de beton armat dezafectate ca urmare a modernizării Pieţii 1800

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unui număr

 de 105 mese de beton armat dezafectate ca urmare a modernizării Pieţii 1800

 

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unui număr

 de 105 mese de beton armat dezafectate ca urmare a modernizării Pieţii 1800

 

ANEXA nr.1 la PH nr.11/27.01.2014

RAPORT DE EVALUARE

 

ANEXA nr.2 la PH nr.11/27.01.2014

CAIET DE SARCINI

 

ANEXA nr.3 la PH nr.11/27.01.2014

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

11.01.2013

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.4

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la PH nr.4 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2013

 

R A P O R T

la PH nr.4 privind necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2013

 

ANEXA nr.1 la PH nr.4/11.01.2013

 

ANEXA nr.2 la PH nr.4/11.01.2013

 

ANEXA nr.3 la PH nr.4/11.01.2013

 

ANEXA nr.4 la PH nr.4/11.01.2013

 

Ordonanta nr.1/09.01.2013

pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul

impozitelor si taxelor locale

 

A N U N T

referitor la elaborarea proiectului de hotarare

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

 

 

25.04.2013

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.62

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la PH nr.62 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2014

 

R A P O R T

la PH nr.62 privind necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2014

 

ANEXA NR.1 LA PH nr.62/25.04.2013

 

ANEXA NR.2 LA PH nr.62/25.04.2013

 

ANEXA NR.3 LA PH nr.62/25.04.2013

 

ANEXA NR.4 LA PH nr.62/25.04.2013

 

A N U N T

referitor la elaborarea proiectului de hotarare

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

 

 

20.06.2013

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.77

privind aprobarea ajustarii preturilor/tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa

si de canalizare din municipiul Orsova, practicate de operatorul SC Floricola SA Orsova

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea ajustarii preturilor/tarifelor pentru

serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Orsova,

 practicate de operatorul SC Floricola SA Orsova

 

RAPORT

privind aprobarea ajustarii preturilor/tarifelor pentru

serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Orsova,

 practicate de operatorul SC Floricola SA Orsova

 

SOLICITARE

aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor la

serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Orsova,

 

 

25.06.2013

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.78

privind aprobarea Regulamentului privind publicitatea stadala

in municipiul Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.79

privind aprobarea Regulamentului privind cresterea si detinerea

animalelor domestice si a pasarilor de curte in municipiul Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.80

privind stabilirea unor norme locale pentru asigurarea curateniei si salubritatii pe domeniul

public si privat al municipiului, strazi, trotuare, alei pietonale, spatii verzi, parcuri, parcari

si locuri de joaca pentru copii, piete, asigurarea ordinii si linistii publice, gospodarirea

localitatii, fluidizarea circulatiei in municipiul Orsova, precum si sanctiunile contraventionale

ce se aplica in cazul nerespectarii acestora de catre persoane fizice sau juridice

 

 

03.12.2013

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.140

privind stabilirea taxelor si chiriilor in vederea folosirii terenurilor si spatiilor

din pietele apartinand domeniului public al municipiului Orsova, pentru anul 2014

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si chiriilor in vederea folosirii

terenurilor si spatiilor din pietele apartinand domeniului public al municipiului

Orsova, pentru anul 2014

 

R A P O R T

la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si chiriilor in vederea folosirii

terenurilor si spatiilor din pietele apartinand domeniului public al municipiului

Orsova, pentru anul 2014

 

 

13.12.2013

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.152

privind aprobarea baremului privind consumul de apa in sistem pausal,

practicat de operatorul SC Floricola SA Orsova

 

ANEXE LA PH nr.152 din data de 13.12.2013

privind aprobarea baremului privind consumul de apa in sistem pausal,

 practicat de operatorul SC Floricola SA Orsova

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea baremului privind consumul de apa

in sistem pausal, practicat de operatorul SC Floricola SA Orsova

 

R A P O R T

la proiectul de hotarare privind aprobarea baremului privind consumul de apa

in sistem pausal, practicat de operatorul SC Floricola SA Orsova

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

14.09.2012
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului

 de venituri si cheltuieli al Municipiului Orsova pentru perioada 2012-2015

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de orgaanizare si functionare a Comisiei Tehnice

de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a municipiului Orsova

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea taxei de concesionare pentru locurile de inhumare

din cimitirele umane din Municipiul Orsova


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustarii tarifelor de inchiriere pentru prestari servicii

a utilajelor din dotarea Consiliului Local al municipiului Orsova


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 si

modificarea si completarea " Programului de investitii pe anul 2012"

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi, ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica


PROIECT DE HOTĂRÂRE

STAT  FUNCTII

19.11.2012

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 99

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2013

 

R A P O R T

privind necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

 

ANEXA nr.1 la PH nr. 99/19.11.2012

 

ANEXELE nr.2,3,4 la PH nr. 99/19.11.2012

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.100

privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor de comercializare

a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul municipiului Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.101

privind aprobarea procedurii de autorizare a agentilor economici care desfasoara

activitate de alimentatie publica, pe raza municipiului Orsova

 

22.11.2012

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.105

privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Orsova

 

23.11.2012

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.106

privind stabilirea plafonului creantelor fiscale datorate bugetului local care pot fi anulate

 

26.11.2012

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.107

privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanim şi amenajare a teritoriului”

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare

a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

 

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”

 

PROIECT REGULAMENT LOCAL

referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea

planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism

din municipiul Orsova

 

 

 

 

 

 

 

2011  

 

21.01.2011

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.24

privind aprobarea bugetului local pe anul 2011

 

12.04.2011

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

 

ANEXA nr.1 la PH nr.___

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

 

R A P O R T

privind necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

 

 

21.04.2011

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor masuri pentru stimularea si motivarea cetatenilor municipiului Orsova pentru participarea la actiunile de infrumusetare a municipiului, in cadrul Programului concurs  „Orsova-orasul florilor, Orsova-oras curat.” 2011

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 privind stabilirea unor masuri pentru stimularea si motivarea cetatenilor municipiului Orsova pentru participarea la actiunile de infrumusetare a municipiului, in cadrul Programului concurs „Orsova-orasul florilor, Orsova-oras curat.” 2011

 

26.04.2011

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Orşova, practicate de

operatorul SC Floricola SA Orşova

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor pentru

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Orşova,

 practicate de operatorul S.C. Floricola S.A. Orşova

 

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor pentru

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Orşova,

 practicate de operatorul S.C. Floricola S.A. Orşova

 

20.07.2011

 

PROIECT DE HOTARARE nr.95

privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului local al municipiului Orşova nr.19 privind aprobarea numarului maxim de posturi, a  organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orsova şi pentru  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica, adoptată la data de 11.02.2011

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.96

privind aprobarea opririi/staţionării în staţiile de transport public local de persoane

de pe teritoriul municipiului Orşova, a mijloacelor de transport ce efectuează transport

public de persoane prin curse regulate şi tranzitează municipiul Orşova

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.97

privind aprobarea taxei de concesionare pentru locurile de înhumare din cimitirele umane

din municipiul Orşova, din momentul preluării acestora în gestiune directă

 

21.07.2011

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.98

privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2011

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE nr.99

privind aprobarea tarifelor  pentru prestări servicii a utilajului cilindru compactor

AMMAN din administrarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 

 

 

 

 

 

2010  

 

08.11.2010

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.137

privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.09.2010

 

HOTĂRÂREA NR.17

privind aprobarea bugetului local pe anul 2010

 

Anexa nr.1 la PH nr.137/08.11.2010

 

Anexa nr.2 la PH nr.137/08.11.2010

 

Anexa nr.3 la PH nr.137/08.11.2010

 

Anexa nr.4 la PH nr.137/08.11.2010

 

14.12.2010

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Orşova în domeniul privat

al municipiului Orşova a terenului în suprafaţă de 240 mp, situat în Orşova, b-dul 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr.50933 şi concesionarea prin licitaţie publică

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public

al municipiului Orşova în domeniul privat al municipiului Orşova a terenului în suprafaţă de 240 mp, situat în Orşova, b-dul 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr.50933 şi concesionarea prin licitaţie publică

 

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public

al municipiului Orşova în domeniul privat al municipiului Orşova a terenului în suprafaţă de 240 mp, situat în Orşova, b-dul 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr.50933 şi concesionarea prin licitaţie publică

 

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind licitaţia publică deschisă pentru concesionarea  terenului în suprafaţă

de 240mp situat în Orşova - bd. 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr.50933

 

C A I E T   D E   S A R C I N I

privind licitaţia publică deschisă pentru concesionarea  terenului în suprafaţă

de 240 mp situat în Orşova - bd. 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr.50933

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

privind licitaţia publică deschisă pentru concesionarea  terenului în suprafaţă

de 240 mp situat în Orşova - bd. 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr.50933