Primăria Municipiului Orșova

 
 


 

 

Anul 2021

 

 

PROIECTE DE HOTĂRĀRI

 

 

22.12.2021

 

PH nr.93

PH nr.92

PH nr.91

PH nr.90

PH nr.89

 

20.12.2021

 

PH nr.88

 

09.12.2021

 

PH nr.87

 

07.12.2021

 

PH nr.86

 

26.11.2021

 

PH nr.85

PH nr.84

PH nr.83

 

16.11.2021

 

PH nr.82

 

08.11.2021

 

PH nr.81

 

29.10.2021

 

PH nr.80

PH nr.79

  

28.10.2021

 

PH nr.78

PH nr.77

 

26.10.2021

 

PH nr.76

PH nr.75

 

14.10.2021

 

PH nr.74

PH nr.73

PH nr.72

 

11.10.2021

 

PH nr.71

 

06.10.2021

 

PH nr.70

 

24.09.2021

 

PH nr.69

PH nr.68

PH nr.67

PH nr.66

 

22.09.2021

 

 PH nr.65

 

16.09.2021

 

PH nr.64

PH nr.63

 

15.09.2021

 

PH nr.62

 

10.09.2021

 

PH nr.61

 

09.09.2021

 

PH nr.60

 

02.09.2021

 

PH nr.59

 

26.08.2021

 

PH nr.58

PH nr.57

 

24.08.2021

 

PH nr.56

PH nr.55

 

05.08.2021

 

PH nr.54

 

03.08.2021

 

PH nr.53

 

02.08.2021

 

PH nr.52

 

28.07.2021

 

PH nr.51

PH nr.50

 

22.07.2021

 

PH nr.49

 

21.07.2021

 

PH nr.48

 

20.07.2021

 

PH nr.47

 

08.07.2021

 

PH nr.46

PH nr.45

PH nr.44

 

06.07.2021

 

PH n.43

 

24.06.2021

 

PH nr.42

 

10.06.2021

 

PH nr.41 

 

28.05.2021

 

PH nr.40

PH nr.39

PH nr.38

PH nr.37

PH nr.36

PH nr.35

 

25.05.2021

 

PH nr.34

PH nr.33

 

21.05.2021

 

PH nr.32

  

17.05.2021

 

PH nr.31

 

13.05.2021

 

PH nr.30

 

07.05.2021

 

PH nr.29

 

05.05.2021

 

PH nr.28

PH nr.27

 

23.04.2021

 

PH nr.26

 

12.04.2021

 

PH nr.25

 

09.04.2021

 

PH nr.24

 

08.04.2021

 

PH nr.23

 

07.04.2021

 

PH nr.22

 

06.04.2021

 

PH nr.21

PH nr.20

PH nr.19

PH nr.18

PH nr.17

 

25.03.2021

 

PH nr.16

 

23.03.2021

 

PH nr.15

PH nr.14

PH nr.13

 

19.03.2021

 

PH nr.12

 

25.02.2021

 

PH nr.10

 

19.02.2021

 

PH nr.9

 

09.02.2021

 

PH nr.8

PH nr.7

PH nr.6

 

05.02.2021

 

PH nr.5

 

04.02.2021

 

PH nr.4

 

03.02.2021

 

PH nr.3

 

18.01.2021

 

PH nr.2

 

04.01.2021

 

PH nr.1

 

 

 

 

HOTĂRĀRILE AUTORITĂȚILOR DELIBERATIVE 

 

     

   

 

A N U L   2 0 2 1

 

 

PROIECTE DE HOTĂRĀRI

 

 

22.12.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.93 din 22.12.2021

privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova,

in cadrul dosarului nr.760/101/2021 si aprobarea achizitionarii serviciilor juridice

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.92 din 22.12.2021

privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova,

in cadrul dosarului nr.2346/101/2021, nr.2436/101/2021, nr.2438/101/2021

 si aprobarea achizitionarii serviciilor juridice

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.91 din 22.12.2021

privind aprobarea organizarii retelei scolare 2022-2023,

a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.90 din 22.12.2021

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

 prin suplimentare de credite si completarea Programului de investitii

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.89 din 22.12.2021

privind aprobarea Proiectului tehnic " Reabilitare Parc Nord, alei pietonale,

iluminat, amenajare zone verzi, municipiul Orsova, jud.Mehedinti "

 

20.12.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.88 din 20.12.2021

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor

in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2022

si a lucrarilor de interes local pe care asistatii social le vor presta in anul 2022

 

09.12.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.87 din 09.12.2021

privind ALOCAREA BIROULUI NUMARUL 12 DIN INCINTA IMOBILULUI DIN B-DUL

1 DECEMBRIE 1918, NR.20, MUNICIPIUL ORSOVA, JUDETUL MEHEDINTI, AFLAT IN

DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORSOVA SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA, PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR

SPECIFICE DE VICEPRIMAR

 

07.12.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.86 din 07.12.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare de credite,

virari de credite si completarea Programului de investitii pe anul 2021

 

26.11.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.85 din 26.11.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin virari de credite

si completarea Programului de investitii pe anul 2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.84 din 26.11.2021

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.83 din 26.11.2021

privind darea in folosinta gratuita a spatiului din incinta imobilului

situat in municipiul Orsova, str. Portile de Fier, nr.32,

catre Muzeul Regiunii Portile de Fier Drobeta Turnu Severin

 

 

16.11.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.82 din 16.11.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin

suplimentare de credite pe anul 2021

 

08.11.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.81 din 08.11.2021

privind darea in folosinta gratuita a spatiului din incinta imobilului

situat in municipiul Orsova, str. Portile de Fier, nr.32,

catre Muzeul Regiunii Portile de Fier Drobeta Turnu Severin

 

29.10.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.80 din 29.10.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare si

modificarea sursei de finantare la Programul de investitii pe anul 2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.79 din 29.10.2021

privind indexarea, la nivelul municipiului ORSOVA, a impozitelor si taxelor locale

pentru anul fiscal 2022, cu rata inflatiei de 2.6%

 

28.10.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.78 din 28.10.2021

privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat

al municipiului Orsova a terenului situat in municipiul Orsova,

strada Banatului-Zona Sud, inscis in C.F. nr.54457, in suprafata de 186mp

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

 nr.77 din 28.10.2021

privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat

al municipiului Orsova a terenului situat in municipiul Orsova,

strada Banatului-Zona Sud, inscis in C.F. nr.54449, in suprafata de 99mp

 

26.10.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.76 din 26.10.2021

privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2021

ANEXE

Contul de executie al BL - venituri 30.09.2021

Contul de executie al BL - cheltuieli 30.09.2021

Detalierea cheltuielilor BL - 30.09.2021

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii

si subventii din bugetul local - venituri 30.09.2021

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii

si subventii din bugetul local - cheltuieli 30.09.2021

Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii

si subventii din bugetul local - 30.09.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.75 din 26.10.2021

privind aprobarea desemnarii reprezentantului Consiliului Local al municipiului Orsova

in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director si

director adjunct pentru toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat

din muncipiul Orsova

 

14.10.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.74 din 14.10.2021

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 prin virari de credite

si modificarea Programului de investitii pe anul 2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.73 din 14.10.2021

privind aprobarea cererii de finantare si devizul general estimativ privind cheltuielile

de capital necesare realizarii obiectivului de investitii " MODERNIZARE STATIE

DE EPURARE ORSOVA SI TRANSPORT APA UZATA DIN CARTIER CORAMNIC "

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.72 din 14.10.2021

privind aprobarea cererii de finantare si devizul general estimativ privind cheltuielile

de capital necesare realizarii obiectivului de investitii " REABILITARE STRAZI SI

PARCARI, MUNICIPIUL ORSOVA, JUDETUL MEHEDINTI "

 

11.10.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.71 din 08.10.2021

privind modificarea si completarea Hotararii nr.25 privind aprobarea sustinerii

financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova, in vederea asigurarii serviciilor de

masa ale elevilor sportivi, necesare activitatii de pregatire pentru anul

competitional 2021, adoptata la data de 13.05.2021

 

06.10.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.70 din 06.10.2021

privind modificarea punctului 1 al articolului unic al HCL nr.32(2) privind alegerea

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Orsova pe principalele

domenii de activitate, adoptata la data de 16.11.2020, cu modificarile ulterioare

 

24.09.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.69 din 24.09.2021

privind aprobarea devizului general actualizat, conform OG 15/2011, aferent

obiectivului de investitii " Inchidere groapa deseuri menajere Orsova "

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.68 din 24.09.2021

privind aprobarea devizului general actualizat, conform OG 15/2021, aferent

obiectivului de investitii " Reabilitare strazi urbane inclusiv utilitati ( apa potabila,

apa uzata, apa pluviala ) in municipiul Orsova "

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.67 din 24.09.2021

privind aprobarea acordarii titlului de

" CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ORSOVA, JUDETUL MEHEDINTI "

domnului FLORIN COTARCEA

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.66 din 24.09.2021

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de

" Cetatean de onoare al municipiului Orsova "

 

22.09.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.65 din 22.09.2021

privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului

de consilier local al domnului TUFĂ Florin si vacantarea locului de consilier local

 

16.09.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.64 din 16.09.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, prin suplimentare si

virari de credite si modificarea Programului de investitii pe anul 2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.63 din 16.09.2021

privind aprobarea organigramei si statului de functii

al Spitalului Municipal Orsova pentru anul 2021

 

15.09.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.62 din 15.09.2021

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova

nr.44 adoptata la data de 14.06.2018, cu modificarile ulterioare

 

10.09.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.61 din 10.09.2021

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in

Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar

 de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2021-2022

 

09.09.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.60 din 09.09.2021

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in

consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova,

pentru anul scolar 2021/2022

 

02.09.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.59 din 02.09.2021

privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova,

in cadrul dosarului nr.1558/101/2021 si aprobarea achizitionarii serviciilor juridice

 

26.08.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.58 din 26.08.2021

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

si modificarea Programului de investitii pe anul 2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.57 din 26.08.2021

privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii

de audit public intern si aderarea unitatii administrativ-teritoriale municipiul Orsova,

judetul Mehedinti, la Asociatia Comunelor din Romania, in vederea realizarii

serviciilor de audit public intern

 

24.08.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.56 din 24.08.2021

privind mandatarea Primarului municipiului Orsova, pentru a asigura reprezentarea

intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova, in raporturile cu Parchetul de pe

langa Judecatoria Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.55 din 24.08.2021

privind mandatarea Primarului municipiului Orsova, pentru a asigura reprezentarea

intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova, in dosarul nr.1558/101/2021

 

05.08.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.54 din 05.08.2021

privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de reprezentare

a autoritatilor locale publice in fata instantelor judecatoresti

 

03.08.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.53 din 03.08.2021

privind stabilirea zonei pentru desfasurarea activitatilor comerciale de

transport pasageri pe caile navigabile

 

02.08.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.52 din 02.08.2021

privind constituirea COMISIEI PENTRU PROPUNERI DE MASURI DE

REGLEMENTARE A ACTIVITATILOR NAUTICE de pe raza municipiului Orsova

 

28.07.2021

   

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 51 din 28.07.2021

privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2021

ANEXE

Contul de executie al BL - venituri 30.06.2021

Contul de executie al BL - cheltuieli 30.06.2021

Detalierea cheltuielilor BL - 30.06.2021

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii

si subventii din bugetul local - venituri 30.06.2021

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii

si subventii din bugetul local - cheltuieli 30.06.2021

Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii

si subventii din bugetul local - 30.06.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.50 din 28.07.2021

privind mandatarea Primarului municipiului Orsova, pentru a asigura reprezentarea

intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova, in dosarul nr.3133/30/2021

 

22.07.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.49 din 22.07.2021

privind darea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata totala de 70.78 mp

din incinta imobilului situat in municipiul Orsova, b-dul Portile de Fier, nr.32,

catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Centrul judetean Mehedinti

 

21.07.2021

  

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.48 din 21.07.2021

privind modificarea Programului de investitii pe anul 2021

 

20.07.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.47 din 20.07.2021

privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural-artistice

" Zilele municipiului Orsova " in perioada 12-15 august 2021

 

08.07.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.46 din 08.07.2021

privind revocarea HCL nr.22 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a

terenului situat pe strada Eroilor, inscris in CF nr.54051, in suprafata de 1.153 mp,

catre SC LIDL ROMĂNIA Societate in comandita, in vederea extinderii constructiilor existente, adoptata la data de 29.04.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 45 din 08.07.2021

privind insusirea raportului intocmit de Comisia speciala mixta de analiza si

verificare, desemnata de catre Consiliul Local al municipiului Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 44 din 08.07.2021

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, prin suplimentare

cat si completarea Programului de investitii pe anul 2021

 

06.07.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.43 din 06.07.2021

privind completarea HCL nr.15 privind constituirea Comisiei de circulatie la

nivelul municipiului Orsova, adoptata la data de 29.04.2021

 

24.06.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 42 din 24.06.2021

privind nominalizarea de catre Consiliul Local al municipiului Orsova a doi

consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, in cadrul comisiei

de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general

al municipiului Orsova 

 

10.06.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 41 din 10.06.2021

privind aprobarea reorganizarii retelei scolare 2021-2022,

a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova

 

28.05.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 40 din 28.05.2021

privind aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea si desfasurarea

procedurilor de licitatie publica deschisa pentru delegarea gestiunii activitatii

de amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi in municipiul Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 39 din 28.05.2021

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, prin suplimentare, virari de credite

bugetare, cat si modificarea si completarea Programului de investitii pe anul 2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 38 din 28.05.2021

privind votul reprezentantului UAT Municipiul Orsova,

in Adunarea Generala a ADIS MH din data de 24.06.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 37 din 28.05.2021

privind mandatarea Primarului municipiului Orsova pentru a asigura reprezentarea

intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova in dosarul nr. 852/101/2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 36 din 28.05.2021

privind constituirea unei comisii speciale mixta de analiza si verificare

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 35 din 28.05.2021

privind adoptarea unor masuri administrative cu privire la

patrimoniul municipiului Orsova

 

25.05.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 34 din 25.05.2021

privind aprobarea acordului de parteneriat in vederea realizarii proiectului ce va

urma a fi depus spre finantare prin programul POCA/924/2/2 ( CP 15/2021 pentru

regiunile mai putin dezvoltate ) sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea

coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 33 din 25.05.2021

privind aprobarea Programului unitar de actiune de combatere a vectorilor

pentru anul 2021, cu privire la activitatea de dezinfectie, dezinsectie si

deratizare in municipiul Orsova

 

21.05.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 32 din 21.05.2021

privind darea in folosinta a spatiului in suprafata totala de 117 mp

din incinta imobilului situat in municipiul Orsova, str.Portile de Fier, nr.28,

catre Serviciul de Ambulanta Judetean Mehedinti

 

17.05.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.31 din 17.05.2021

 privind mandatarea Primarului municipiului Orsova in vederea transmiterii

catre Ministerul Sanatatii a intregii documentatii ce a stat la baza

proiectului de hotarare nr.15/23.03.2021

 

13.05.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.30 din 13.05.2021

privind modificarea HCL nr.8 privind aprobarea Proiectului " Cresterea capacitatii

de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Municipal Orsova ",

cod SMIS 139417, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational

Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritara 819, Prioritatea de

investitii 9, Obiectiv specific 9.1. si a indicatorilor tehnico-economici,

adoptata la data de 12.04.2021

 

07.05.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.29 din 07.05.2021

privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova

in cadrul dosarului nr.760/101/2021

 

05.05.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.28 din 05.05.2021

privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova,

in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi, necesare

activitatii de pregatire pentru anul competitional 2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.27 din 05.05.2021

privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2021

 

23.04.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.26 din 23.04.2021

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului

situat pe strada Eroilor, inscris in CF nr.54051, in suprafata de 1.153 mp, catre

SC LIDL ROMĂNIA Societate in comandita, in vederea extinderii constructiilor existente

 

12.04.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.25 din 12.04.2021

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021

 

09.04.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.24 din 09.04.2021

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in Consiliul de Administratie al Spitalului MunicipL oRSOVA

 

08.04.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.23 din 08.04.2021

privind aprobarea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ ORSOVA-CLISURA DUNARII

 

07.04.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 22 din 07.04.2021

privind modificarea si stabilirea contributiei persoanelor varstnice care

beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu

 

06.04.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 21 din 06.04.2021

privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.12 din 31.01.2019,

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova

ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului

si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare

a Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 20 din 06.04.2021

privind aprobarea Planului anual de actiune al

Directiei de Asistenta Sociala Orsova privind serviciile sociale

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 19 din 06.04.2021

privind vanzarea fara licitatie publica, a terenului inscris in CF nr.50567, in suprafata

de 256 mp, situat in municipiul Orsova, str.Coramnic, nr.43, la solicitarea domnului

Macovei Mitica , proprietarul constructiei edificata pe acest teren

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 18 din 06.04.2021

privind vanzarea fara licitatie publica, a terenului inscris in CF nr.50732, in suprafata

de 71 mp, situat in municipiul Orsova, str.Gratca, nr.37, la solicitarea domnului

Primejdie Erasmus-Robert, proprietarul constructiei edificata pe acest teren

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr. 17 din 06.04.2021

privind aprobarea Proiectului " Cresterea capacitatii de gestionare a crizei

sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Municipal Orsova ", cod SMIS:139417,

in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare

( POIM ) 2014-2020, Axa prioritara 819, Prioritatea de investitii 9, Obiectivul

specific 9.1, si a indicatorilor tehnico - economici

 

25.03.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.16 din 25.03.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare

a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

23.03.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.15 din 23.03.2021

privind aprobarea organigramei si statului de functii

al Spitalului Municipal Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.14 din 23.03.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul

" Construirea si amenajarea Centrului de Vizitare al Parcului Natural

Portile de Fier, municipiul Orsova, judetul Mehedinti "

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.13 din 23.03.2021

privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova, in domeniul privat al

municipiului Orsova, a terenului in suprafata de 266 mp, inscris in

CF nr.54099 Orsova, cu numar cadastral 54099

 

19.03.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.12 din 19.03.2021

privind incetarea contractului nr.15 de delegarea gestiunii activitatii de

amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi in municipiul Orsova,

incheiat cu SC Floricola SA Orsova, la data de 28.08.2014

 

25.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.10 din 25.02.2021

Privind aprobarea Proiectului tehnic

" Inchidere groapa deseuri menajere Orsova "

 

19.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.9 din 19.02.2021

privind modificarea HCL 42(12) privind desemnarea reprezentantilor Consililului Local

al municipiului Orsova, in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de

invatamant preuniversitar, de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2020-2021,

adoptata la data de 21.12.2020

 

09.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.8 din 09.02.2021

privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2020

ANEXE

Contul de executie al BL - venituri 31.12.2020

Contul de executie al BL - cheltuieli 31.12.2020

Detalierea cheltuielilor BL - 31.12.2020

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii

si subventii din bugetul local - venituri 31.12.2020

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii

si subventii din bugetul local - cheltuieli 31.12.2020

Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii

si subventii din bugetul local - 31.12.2020

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.7 din 09.02.2021

privind intocmirea inventarului anual al bunurilor

care alcatuiesc domeniul public si privat al municipiului Orsova

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.6 din 09.02.2021

privind constituirea Comisiei de circulatie la nivelul muncipiului Orsova

 

05.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.5 din 05.02.2021

privind modificarea si completarea HCL nr.45(15) privind aprobarea impozitelor si

taxelor locale in municipiul Orsova, pe anul 2021, adoptata la data de 21.12.2020

 

04.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.4 din 04.02.2021

privind modificarea HCL nr.43(13) privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local

al municipiului Orsova, in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe

raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2020/2021, adoptata la data de 21.12.2020

 

03.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.3 din 03.02.2021

privind mandatarea Primarului municipiului Orsova, pentru a asigura reprezentarea

intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova, in dosarul nr.77/101/2021

 

18.01.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.2 din 18.01.2021

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local

al municipiului Orsova, pe o perioada de 3 luni calendaristice,

incepand cu luna februarie 2021

 

04.01.2021

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE

nr.1 din 04.01.2021

privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local

si aprobarea deficitului pentru anul 2020