Proiect Acțiuni pentru o administrație publică deschisă și receptivă la soluții inovatoare

Proiecte Europene
12/13/2021
Municipiul Orșova

Proiect ”Acțiuni pentru o administrație publică deschisă și receptivă la soluții inovatoare”, finantat din fonduri Europene, Cod SIPOCA 785, Cod  MySMIS 2014 135980

In cadrul  proiectului ”Acțiuni pentru o administrație publică deschisă și receptivă la soluții inovatoare”, finanțat din fonduri Europene, a fost elaborată Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021 – 2027.

Adresa web a instrumentului informatic unde poate fi accesată S.I.D.U este următoarea: https://siduorsova.ro

Eventualele observații și sugestii pot fi realizate în secțiunea “contract”  din  https://siduorsova.ro

COMUNICAT pt SIDU
Date de Contact