Echipare și dotare Ambulatoriu Spital Municipal Orșova

Proiecte Europene
06/28/2021
Municipiul Orșova
Spitalul Municipal Orșova

Obiectivele proiectului: Creșterea eficienței și calității actului medical prin modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitaluilui Municipal Orșova, Scurtarea duratei de spitalizare a pacienților internați care nu necesită îngrijire medicală permanentă prin dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Orșova cu aparatură prformantă. Scăderea timpului de diagnosticare și tratament, precum și prevenție/depitare precoce a bolilor prin dotrea ambulatoriului Spitalului Municipal Orșova. Asigurarea accesului egal al cetățenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui sistem sanitar modern și eficient.

Comunicat de presa final_varianta avizata
Date de Contact