Actiuni pentru o administratie publica deschisa si receptiva la solutii inovatoare

Proiecte Europene
06/22/2020
Municipiul Orșova

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS 1. Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2021 – 2027 pentru Municipiul Orșova, cu scopul de a imbunatati procesul de planificare strategică și de a creste eficienta actiunilor adimintrative la nivelul Municipiului. OS 1 se va îndeplini prin activitatea 3 și va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R1.
  2. OS 2. Dezvoltarea si implementarea unei solutii informatice integrate ce sustine simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetatenii Municipiului Orșova atat din perspectiva back-office cat si front-office, prin acces online la serviciile gestionate partajat de către UAT Orșova (furnizarea de informare /asistența, formulare, primire solicitari, emitere documente, efectuarea diferitelor plați, inclusiv sistem informatic de gestiune a informațiilor geospațiale (GIS) în perioada de implementare a proiectului. OS 2 se va îndeplini prin activitatea 4 și va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R3.
  3. OS 3. Instruirea unui numar de 60 de persoane din cadrul UAT Orșova pe teme specifice (ex. planificare strategică, planificare bugetară, politici locale, fundamentare, elaborare, implementare monitorizare și evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale, etc). OS 3 se va îndeplini prin activitatea 5 și va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R5.
COMUNICAT 1
Date de Contact