Educație

Învăţământul orşovean este în întregime de stat.

  • Cel preşcolar este alcătuit din 2 grădiniţe în care activează 21 educatoare şi sunt frecventate de peste 350 preşcolari.
  • Şcoala generală cu clasele I – VIII: are un sediu propriu cu 16 clase, 2 laboratoare, 2 ateliere şi bibliotecă. Este frecventată de 1.700 elevi, iar procesul instructiv-educativ este asigurat de 30 învăţători şi 64 profesori.

Învăţământul liceal dispune de 2 instituţii:

  • Liceul Teoretic “Traian Lalescu”: care are 650 elevi şi 40 cadre didactice. Şcoala are 24 săli de clasă, 4 laboratoare, sala de sport, bibliotecile (română, franceză, engleză).
  • Grupul Industrial Şcolar de Marină care are 560 elevi şi 42 cadre didactice. Şcoala dispune de 4 clase, 7 laboratoare, 10 cabinete şcolare, biblioteca, sala de sport, 8 ateliere şcoala şi o navă şcoală. Internatul şi cantina şcolii dispun de 560 locuri.
  • Palatul copiilor

La Orşova şi mai are sediul şi Staţiunea de cercetări geografice a Universităţii din Bucureşti, unde şi desfăşoară practica studenţii facultăţii de profil.

LICEUL TEORETIC “TRAIAN LALESCU”

Adresa: str. Porţile de Fier nr. 32
Tel / fax: 0252-361536
Email: liceulalescu@yahoo.com

GRUPUL INDUSTRIAL DE MARINĂ

Adresa: str. 1 Decembrie 1918 nr. 11A
Tel: 0252-361415
Fax: 0252-630620
Email: secretariat@licmarina.ro

Date de Contact