STAT FUNCŢII

pentru personalul contractual din aparatul propriu  al aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului  Orşova

Nr. crt.

Denumire funcţie

 

 

Treaptă

Total număr posturi

Nivel studii

Grad

 

1.

Inginer sistem

S

IA

-

1

 2.

Referent (revizor contabil)debutant

S

-

-

1

3.

Inspector (arhitect)debutant

S

-

-

1

4.

Inspector debutant

S

-

 

1

5.

Subinginer

S

IA

-

1

6.

Referent

M

-

IA

1

7.

 

 

-

-

 

8

Referent

M

I

-

1

9.

Referent

M

II

-

1

10.

Referent

M

III

-

1

11.

Arhivar

M

I

-

1

12.

Secretar-dactilograf

M

-

I

1

13

Administrator

M

-

I

1

14.

Casier

M

-

I

1

15.

Casier

M

-

II

2

16

Casier debutant

M

 

-

1

17.

Portar

M;G

-

I

4

18

Īngrijitor

M;G

-

I

1

19

Muncitor  calificat

M;G

-

I

3

20

Muncitor calificat

M;G

-

V

1

 

TOTAL

 

 

 

26