Anexă nr.___________

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII

pentru funcţiile publiceale Serviciului Public dePoliţie Comunitară Orşova , Ón cadrul aparatului propriu al Consiliului local al municipiului Orşova

 

 

 

Funcţia de coonducere

Indem. de cond.

Funcţia de execuţie/funcţia publică specifică de execuţie

Clasă

Grad profesional

Treaptă salarizare

Nr.

posturi

Şef serviciu

30%

Inspector

I

Superior

1

1

Şef Birou

25%

Inspector

I

Superior

1

1

Şef Birou

25%

Inspector

I

Superior

1

1

 

 

agent comunitar (referent)

III

Superior

1

6

 

 

agent comunitar(referent

III

Prinicipal

1

2

 

 

agent comunitar (referent)

III

Asistent

1

10

 

 

agent comunitar(referent)

III

Debutant

-

4

 

 

 

 

 

 

25