ORGANIGRAMA ŞI NUMĂRUL DE PERSONAL

AL APARATULUI  PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORŞOVA

 

 

 

 

 


10

 

 0

 

 5

 
Text Box: Comp.Adm.Patrimoniului Public şi Privat.Fond Silvic

2

 

Comp.Relatii cu publicul, audiente, imagine si relatii cu presa

 

0

 

4

 

Comp.Serv.pub.com. local de evid. a personaleor

 

0

 

2

 

Comp.Juridic - contencios

 

1

 

Sef serviciu

 

Comp.Impunere, constatare, control, urmărire, încasare ITL şi alte ven. proprii pers fizice, contracte

 

0

 

0

 
Text Box: Comp.Relatia cu comunitatea de rromiText Box: Comp.Integrare  europeana, proiecte

0

 

2

 

0

 

1

 

0

 

10

 

2

 

1

 
Text Box: Protectie civila, Comitet local de urgenţe civile.AdministrativText Box: Comp.Resurse umane. Secretariat-protocol, Text Box: Comp.Audit intern

Arhitect şef

 

1

 

8

 

Comp.Registratura, arhiva

 

Comp.Buget

Contabilitate financiara si de gestiune

 

Com.Salarizare

Cheltuieli financiare

 

Casierie generala

 

30

 

Comp.Casierie incasari impozite si taxe si alte debite

 

 

01

 

11

 

Comp.Prelucrare automata a datelor din ITL

 

0

 

2

 

Comp.Impunere, constatare, control, urmărire, încasare ITL şi alte ven. proprii pers juridice, contracte

 

0

 

3

 

Serviciu impozite si taxe

Contabilitate – venituri

 

0

 

 

1

 

1

 

2

 

01

 

5

 

1

 

Director executiv

 

10

 

0

 

0

 

2

 

Comp.Protectia mediului a consumatorului si autorizari comercianti

 

2

 

0

 

Comp.Licitatii, investitii, intretinere resparatii si utuilitati

 

2

 

0

 

Comp.Disciplina in constructii, concesionari, inchirieri si cadastru si agric.

 

1

 

0

 

Comp.Emitere autorizatii, certificate urbanism si avize acord unic

 

1

 

01

 

Comp.Administraţie publică locală. Relaţia cu Consiliul Local

 

10

 

01

 

Comp.Registrul agricol si fond funciar

 

10

 

0

 

Comp.Sprijin si indrumare asociatii de proprietari

 

Şef serviciu

 

1

 

13

 

Serviciul administraţie publică locală