PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

Organigramă

 

 

 
 

 

 
 

ORGANIGRAMA ŞI NUMĂRUL DE PERSONAL

AL APARATULUI  PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORŞOVA

 

 

 

 

 

 

 

STAT FUNCŢII

pentru funcţiile publice al aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului Orşova

conform O.U.G 92/23.11.2004

 

 

 

 

 

 

 

STAT FUNCŢII

pentru personalul contractual din aparatul propriu  al aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului  Orşova

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ŞI NUMĂRUL DE PERSONAL

AL SERVICIULUI PUBLIC DE POLITIE COMUNITARA ORSOVA Ė Ón cadrul aparatului propriu

 

 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII

pentru funcţiile publice  ale Serviciului Public de  Poliţie Comunitară Orşova , Ón cadrul aparatului propriu al Consiliului local al municipiului Orşova