Registrul pentru evidența Proiectelor de Hotărâri ale Autorității DeliberativeNr. Data Denumire proiect Inițiator proiect Documente
36 25/05/2022 Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
35 19/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Cresterea eficientei energetice Sediul Primariei municipiului Orsova, Judetul Mehedinti”, inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect Vizualizare
37 02/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural-artistice ” Zilele municipiului Orsova ” in perioada 12-15 august 2022 Vizualizare
38 03/06/2022 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarelor nr. 1080/101/2022 si nr. 1081/101/2022 Vizualizare
30 10/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul municipal Orsova Vizualizare
10/05/2022 Anexa nr.1 la PH nr.30 din 10.05.2022 Vizualizare
10/05/2022 Anexa nr.2 la PH nr.30 din 10.05.2022 Vizualizare
32 19/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ” Imbunatatirea consumurilor energetice ale Spitalului Municipal din Orsova ” inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propuse a se realiza prin proiect Vizualizare
33 19/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientiei energetice la cladirea publica Liceul Tehnologic Dierna, str. 1 Decembrie 1918, nr.11, Municipiul Orsova, judetul Mehedinti ” inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propuse a se realiza prin proiect Vizualizare
34 19/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientiei energetice si modificari interioare-exterioare la cladirea publica Liceul Teoretic Traian Lalescu, str. Portile de Fier, nr.32, Municipiul Orsova, judetul Mehedinti ” inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propuse a se realiza prin proiect Vizualizare
31 12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului situat in municipiul Orsova, strada Valea Cernei, zona Coramnic, inscris in CF nr. 53971, in suprafata de 400 mp, domnului Nita Mihai, in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
39 08/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului cultural-artistic NEDEIA ORSOVENILOR, in perioada 11 iunie-13 iunie 2022 Vizualizare
40 08/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ” Construire de locuinte nZEB in municipiul Orsova” inclusiv nota de fundamentare si anexa privind descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata prin proiect Vizualizare
42 09/06/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, prin virari de credite bugetare si modificarea Programului de investitii pe anul 2022 Vizualizare
41 09/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ” Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Orsova – PUG si a Regulamentului Local de Urbanism – RLU – Orsova “, inclusiv nota de fundamentare si anexa privind descrierea sumara a investitiei Vizualizare
43 21/06/2022 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.4 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ” Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de fluide medicale si a retelelelor de energie electrica, inclusiv a sistemelor de supraveghere si control a acestor instalatii si a sistemelor de ventilatie si climatizare a aerului, precum si a instalatiilor pentru cresterea securitatii la incendiu, aferente Spitalului Municipal Orsova ” adoptata la data de 31.01.2022 Vizualizare
44 21/06/2022 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
45 21/06/2022 Proiect de hotarare privind reconstituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Orsova Vizualizare
46 21/06/2022 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.74(27) privind infiintarea serviciului de utilitate publica de transport de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere la nivelul muncipiului Orsova si aprobarea unor reglementari privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, adoptata la data de 28.08.2008, cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
47 24/06/2022 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in Municipiul Orsova, strada Mihai Eminescu-Zona Sud, inscris in C.F. nr.54533, in suprafata de 100 mp Vizualizare
48 28/06/2022 Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii unitatii de educatie anteprescolara de pe raza municipiului Orsova Vizualizare
49 04/07/2022 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 1323/101/2022 Vizualizare
50 04/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, conform Ordonantei Guvernului nr.47/2022, aferent obiectivului de investitii ” Reabilitare strazi urbane, inclusiv utilitati ( apa potabila, apa uzata, apa pluviala ) in municipiul Orsova “ Vizualizare
51 07/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 47/2022, aferent obiectivului de investitii ” Inchidere groapa deseuri menajere Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
52 07/07/2022 Proiect de hotarare privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.54504, in suprafata de 21 mp, situat in municipiul Orsova, str. Decebal, nr.1 BIS, la solicitarea d-nei Dinulescu Mirela, proprietatea constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
53 14/07/2022 Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I al anului 2022 si adoptarea planului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
54 14/07/2022 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 1447/101/2022 Vizualizare
56 15/07/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, prin virari de credite bugetare si modificarea Programului de investitii pe anul 2022 Vizualizare
57 18/07/2022 Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.12 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova, in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi, necesare activitatii de pregatire pentru anul competitional 2022, adoptata la data de 15.02.2022 Vizualizare
55 15/07/2022 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.13 privind arondarea Centrului de educatie si ingrijire pe timpul zilei pentru copii cu varste intre 0-3 ani, ce functioneaza in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Orsova, Gradinitei cu program prelungit nr.1, cu sediul in municipiul Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.11B si reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova in anii scolari 2021/2022 si 2022/2023, adoptata la data de 15.02.2022 Vizualizare
58 18/07/2022 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in Municipiul Orsova, strada Valea Cernei – zona Coramnic, inscris in C.F. nr.53971, in suprafata de 400 mp Vizualizare
59 10/08/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2022 Vizualizare
59 10/08/2022 Anexa nr.1 – Contul de executie al bugetului local – venituri 30.06.2022 Vizualizare
59 10/08/2022 Anexa nr.1 – Contul de executie al bugetului local – cheltuieli 30.06.2022 Vizualizare
59 10/08/2022 Anexa nr.2 – Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri 30.06.2022 Vizualizare
59 10/08/2022 Anexa nr.2 – Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – cheltuieli 30.06.2022 Vizualizare
60 18/08/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Orsova, pe anul 2023 Vizualizare
60 18/08/2022 Anexa nr.1 la PH nr.60 din 18.08.2022 Vizualizare
60 18/08/2022 Anexa nr.2 la PH nr.60 din 18.08.2022 Vizualizare
60 18/08/2022 Anexa nr.3 la PH nr.60 din 18.08.2022 Vizualizare
60 18/08/2022 Anexa nr.4 la PH nr.60 din 18.08.2022 Vizualizare
61 18/08/2022 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarelor nr. 1598/101/2022, nr. 1599/101/2022 si nr.1600/101/2022 Vizualizare
62 18/08/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, prin virari de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul Vizualizare
63 30/08/2022 Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica Vizualizare
64 06/09/2022 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarelor nr. 1652/101/2022, nr.1653/101/2022 si nr.1654/101/2022 Vizualizare
65 06/09/2022 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.29 privind aprobarea depunerii proiectului ” Imbunatatirea consumurilor energetice ale Spitalului Municipal din Orsova “, inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect, adoptata la data de 25.05.2022 Vizualizare
66 06/09/2022 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.30 privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientei energetice la cladirea publica Liceul Tehnologic Dierna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 11, Municipiul Orsova, judetul Mehedinti “, inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect, adoptata la data de 25.05.2022 Vizualizare
67 06/09/2022 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.31 privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientei energetice si modificari interioare-exterioare, la cladirea publica Liceul Teoretic Traian Lalescu, str.Portile de Fier, nr.32, Municipiul Orsova, judetul Mehedinti “, inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect, adoptata la data de 25.05.2022 Vizualizare
68 06/09/2022 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.32 privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientei energetice Sediul Primariei municipiului Orsova, judetul Mehedinti “, inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect, adoptata la data de 25.05.2022 Vizualizare
70 09/09/2022 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.34 privind aprobarea depunerii proiectului ” Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Orsova – PUG si a Regulamentului Local de Urbanism – RLU – Orsova “, inclusiv nota de fundamentare si anexa privind descrierea sumara a investitiei, adoptata la data de 06.06.2022 Vizualizare
69 06/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintelor de tip ANL proprietatea Statului Roman, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Orsova, situate in imobilul din str. Bujorului, nr.1A, inscris in CF 54073 UAT Orsova Vizualizare
71 12/09/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare de credite pe anul 2022 Vizualizare
72 12/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului apartinand domeniului public al municipiului Orsova, inscris in CF nr. 51971, zona Coramnic-Strand Vizualizare
73 12/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Orsova, pe anul 2023 Vizualizare
74 16/09/2022 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2022/2023 Vizualizare
75 16/09/2022 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii la unitatile de invatamant preuniversitar, de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2022/2023 Vizualizare
76 27/09/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, prin suplimentari de credite bugetare Vizualizare
77 29/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.44 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ” Locuinte sociale, str. Ghioceilor, municipiul Orsova, judetul Mehedinti “, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, aprobarea destinatiei de locuinte sociale si aprobarea surselor de finantare si aportul fiecareia la realizarea investitiei, adoptata la data de 14.06.2018, cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
78 30/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului cultural – artistic ” TOAMNA ORSOVEANA ” , in perioada 07 octombrie – 09 octombrie 2022 Vizualizare
79 14/10/2022 Proiect de hotarare privind trecerea unui sector al drumului national DN57 de la km 0+000 la km 4+093 situat in intravilanul municipiului Orsova, din administrarea Consiliului Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti, in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Vizualizare
80 18/10/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, prin virari de credite bugetare de la un capitol la altul si modificarea Programului de investitii pe anul 2022 Vizualizare
81 26/10/2022 Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.48 privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in Municipiul Orsova, strada Mihai Eminescu-Zona Sud, inscris in C.F. nr.54533, in suprafata de 100 mp, adoptata la data de 18.07.2022 Vizualizare
82 28/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2022 Vizualizare
83 28/10/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare de credite pe anul 2022 Vizualizare
84 01/11/2022 Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul al III-lea al anului 2022 si adoptarea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
87 08/11/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului ” Construire de insule ecologice, digitalizate, in municipiul Orsova ” depunerea acestuia spre finantare in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta – PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3-Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate Vizualizare
85 02/11/2022 Proiect de hotarare privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.54547, in suprafata de 104 mp, situat in municipiul Orsova, str. Portile de Fier, nr.7A, la solicitarea d-nei Pavel Constanta in calitate de reprezentant legal al SC IRIS FARM COM SRL, proprietara constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
86 02/11/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii si a numarului de personal al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Orsova, cu personalitate juridica din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova Vizualizare
88 21/11/2022 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Orsova sa participe la sedinta Comisiei de dialog social din data de 29.11.2022 Vizualizare
89 24/11/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare
90 25/11/2022 Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.10 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
91 07/12/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2023 si a lucrarilor de interes local pe care asistatii social le vor presta in anul 2023 Vizualizare
92 07/12/2022 Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Orsova la implementarea proiectului ” Traseu Eurovelo 6 Mehedinti – Dolj – Olt ” din investitia 1.4 ” Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice ” finantat din PNRR, Componenta II – Turism si cultura Vizualizare
93 07/12/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare 2023-2024, a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova Vizualizare
95 19/12/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare 2023-2024, a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova Vizualizare
96 21/12/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat la finalizarea lucrarilor, a centralizatorului situatiilor de lucrari si actualizarea valorii in Programul de investitii ai obiectivului de investitii ” Inchidere groapa deseuri menajere Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
97 21/12/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si suplimentarea finantarii in programul de investitii pe anul 2022 Vizualizare
1 04/01/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local si aprobarea deficitului pentru anul 2022 Vizualizare
2022 04/01/2023 REGISTRU PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA PE ANUL 2022 Vizualizare
2 16/01/2023 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.67 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2022/2023, adoptata la data de 29.09.2022 Vizualizare
3 18/01/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova, in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi, necesare activitatii de pregatire pentru anul competitional 2023 si pentru efectuarea selectiilor de catre profesorii CSS Orsova Canotaj – Kaiac-Canoe Vizualizare
4 25/01/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023 Vizualizare
5 27/01/2023 Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova, aprobat prin HCL nr.70 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica, adoptata la data de 30.09.2019 Vizualizare
6 27/01/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului situat in municipiul Orsova, Strada Valea-Cernei, zona Coramnic, inscris in CF nr.51758, in suprafata de 2.016 mp, catre SC M&V TURISM SRL, in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
7 10/02/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune al Directiei de Asistenta Sociala Orsova privind serviciilor sociale Vizualizare
8 10/02/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii protocoalelor de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Orsova pentru implementarea proiectului ” HUB de Servicii MMSS SII MMSS “, cod MySmis 130963 Vizualizare
9 15/02/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru Serviciul public de salubrizare din municipiul Orsova Vizualizare
10 20/02/2023 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului 357/101/2023 Vizualizare
11 22/02/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2022 Vizualizare
12 01/03/2023 Proiect de hotarare privind aderarea si participarea Municipiului Orsova, Judetul Mehedinti la parteneriatul constituit de Asociatia Grup de Actiune Locala Platoul Mehedinti Vizualizare
15 02/03/2023 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului municipiului Orsova la AGEA a SC Mehedinti Gaz SA pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la SC Mehedinti Gaz SA, din data de 31.03.2023, ora 14,00 si alternativ a doua reuniune pentru data de 07.04.2023, ora 14,00 Vizualizare
16 07/03/2023 Proiect de hotarare privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.51686, in suprafata de 60 mp, situat in municipiul Orsova, bdul 1 Decembrie 1918, nr.31A, la solicitarea d-lui Hairi Suleiman in calitate de administrator al SC VEMANS HOLDING SRL, proprietara constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
18 17/03/2023 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
17 16/03/2023 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
19 21/03/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea imputernicirii UAT Municipiul Orsova in vederea depunerii si implementarii proiectului ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamnte digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe in municipiul Orsova ” , depunerea acestuia spre finantare in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta – PNRR Componenta I5 Educatie Vizualizare
22 22/03/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ( faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ” Cresterea eficientei energetice Sediul Primariei municipiului Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
21 22/03/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ( faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ” Cresterea eficientei energetice si modificari interioare-exterioare, la cladirea publica Liceul Teoretic Traian Lalescu, str. Portile de Fier, nr.32, municipiul Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
20 22/03/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ( faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ” Cresterea eficientei energetice la cladirea publica Liceul Tehnologic Dierna,u, Bv. 1 Decembrie 1918, nr.11, municipiul Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
24 23/03/2023 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.585/101/2023 Vizualizare
25 27/03/2023 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in municipiul Orsova, strada Castanilor, inscris in C.F. nr.53808, in suprafata de 45 mp Vizualizare
26 06/04/2023 Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2023 si adoptarea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
23 23/03/2023 Proiect de hotarare privind realizarea Planului Urbanistic Zonal ” Faleza Sud si Nord din municipiul Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
27 10/04/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Orsova Vizualizare
28 10/04/2023 Proiect de horarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului Cantina ajutor social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Orsova Vizualizare
29 10/04/2023 Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Consultativ Comunitar al municipiului Orsova Vizualizare
30 11/04/2023 Proiect de hotarare privind constituirea echipei mobile pentru interventia in cazurile de violenta domestica Vizualizare
31 13/04/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea cotelor avute in vedere la stabilirea chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte in municipiul Orsova, valabila pentru anul 2023 si actualizarea cu rata inflatiei pe anul 2023 Vizualizare
32 28/04/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2023 Vizualizare
33 05/05/2023 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Art. nr.1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr.7 privind aderarea si participarea Municipiului Orsova, Judetul Mehedinti la parteneriatul constituit de Asociatia Grup de Actiune Locala Platoul Mehedinti, adoptata la data de 07.03.2023 Vizualizare
34 08/05/2023 Proiect de hotarare privind instituirea sensului unic de circulatie pe strazile Crizantemelor ( pe intregul tronson de strada ) si Dierna ( pe tronsonul cuprins intre strazile Granicerilor si Scoala Gimnaziala Petru Dumitriu ) precum si amplasarea de indicatoare rutiere noi Vizualizare
36 15/05/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 76 privind aprobarea Proiectului ” Construire de insule ecologice, digitalizate, in municipiul Orsova ” depunerea acestuia spre finantare in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta – PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3-Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate, adoptata la data de 10.11.2022 Vizualizare
35 15/05/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului cultural-artistic NEDEIA ORSOVEANA – Inaltarea Domnului ( Ispasul ) la data de 25 mai 2023 Vizualizare
37 18/05/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea inaintarii unei adrese catre Ministerul Sanatatii privitoare la modificarea structurii organizatorice a Spitalului municipal Orsova Vizualizare
38 30/05/2023 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 1219/101/2023 Vizualizare
39 14/06/2023 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.10 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova, adoptata la data de 12.04.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a unor demisii Vizualizare
41 22/06/2023 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.10 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova, adoptata la data de 12.04.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a unor demisii Vizualizare
43 17/07/2023 Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova, aprobat prin HCL nr.70 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica, adoptata la data de 30.09.2019, cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
42 23/06/2023 Proiect de hotarare privind demisia doamnei Visoiu Elena Cosmina si a domnului Moescu Pavel reprezentantii Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
44 20/07/2023 Proiect de hotarare privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.52117, in suprafata de 445 mp, situat in municipiul Orsova, str.Gratca, nr.7, la solicitarea d-lui Tudorescu Alexandru, proprietarul constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
45 21/07/2023 Proiect de hotarare privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.50581, in suprafata de 80 mp, situat in municipiul Orsova, str. Portile de Fier, nr.13A, la solicitarea d-nei Manea Marioara proprietara constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
46 21/07/2023 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in municipiul Orsova, strada Viilor, inscris in C.F. nr.54677, in suprafata de 235 mp Vizualizare
47 21/07/2023 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in Municipiul Orsova, strada Castanilor – zona Evantai, inscris in C.F. nr.54658, in suprafata de 28 mp Vizualizare
48 21/07/2023 Proiect de horarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul al II-lea al anulul 2023 si adoptarea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
49 21/07/2023 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
52 21/07/2023 Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de dare in folosinta gratuita incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Orsova cu nr. 11568 din 25.10.2021 si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Centrul Judetean Mehedinti cu nr.40 din 04.10.2021 Vizualizare
53 27/07/2023 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a constructiilor C1, C2, C3, C4 si C5, edificate pe terenul inscris in C.F. nr.53980, situat in municipiul Orsova, strada Ghioceilor Vizualizare
55 02/08/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2023 Vizualizare
54 29/07/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism ” Extindere zona functionala institutii servicii si agrement in UTR 8 Orsova “ Vizualizare
56 07/08/2023 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prin suplimentari de credite bugetare, virare de credite si completarea si modificarea programului de investitii pe anul 2023 Vizualizare
57 30/08/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul ” Construire de locuinte nZEB in municipiul Orsova “ Vizualizare
50 21/07/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat intre Spitalul Municipal Orsova si Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Orsova pentru depunerea documentatiei in vederea aprobarii unor proiecte cu fonduri europene nerambursabile Vizualizare
51 21/07/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat intre Spitalul Municipal Orsova si Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Orsova pentru depunerea documentatiei in vederea aprobarii unor proiecte cu fonduri europene nerambursabile Vizualizare
58 04/09/2023 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.1839/101/2023 Vizualizare
59 08/09/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului municipal Orsova Vizualizare
60 20/09/2023 Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente programului si contractelor/ acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2023 – 2024 la nivelul municipiului Orsova Vizualizare
61 22/09/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea actului adifional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 34729/09.12.2022 incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Dolj, in calitate de lider de parteneriat si unitatile administrativ-teritoriale din judetele Dolj, Olt si Mehedinti, in vederea implementarii proiectului “Traseu Eurovelo 6 Mehedinfi – Dolj – Olt” in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/Cl 1/I.4, Componenta 11 -Turism si cultura, Investitia I.4. “Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” Vizualizare
62 25/09/2023 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prin suplimentari de credite bugetare, completarea si modificarea programului de investitii pe anul 2023 Vizualizare
63 26/09/2023 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar, de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2023-2024 Vizualizare
64 11/10/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului cultural – artistic ” FESTIVALUL TOAMNA ORSOVEANA ” EDITIA A II-A 2023, in perioada 20 octombrie – 22 octombrie 2023 Vizualizare
65 13/10/2023 Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul al III-lea al anului 2023 si adoptarea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
66 17/10/2023 Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii mixte pentru verificarea aspectelor semnalate prin sesizarea domnului consilier local Popescu Constantin catre Ministerul Afacerilor Interne cu privire la functionarea Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
67 17/10/2023 Proiect de hotarare privind adoptarea unor masuri administrative cu privire la patrimoniul municipiului Orsova Vizualizare
68 25/10/2023 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.2602/101/2023 Vizualizare
69 31/10/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2023 Vizualizare
70 06/11/2023 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prin suplimentari de credite bugetare Vizualizare
71 15/11/2023 Proiect de hotarare privind modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr.56 privind constituirea unei comisii mixte pentru verificarea aspectelor semnalate prin sesizarea domnului consilier local Popescu Constantin catre Ministerul Afacerilor Interne cu privire la functionarea Spitalului Municipal Orsova, adoptata la data de 17.10.2023 Vizualizare
72 24/11/2023 Proiect de hotarare privind stabilirea functionalitatii sistemului de supraveghere video in spatiul public al Municipiului Orsova Vizualizare
73 27/11/2023 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2023/2024 Vizualizare
74 29/11/2023 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor si tarifelor locale pentru anul 2024 Vizualizare
75 05/12/2023 PROIECT HOTARARE privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al Municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.5119/101/2023 Vizualizare
77 11/12/2023 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei,a statului de functii si a numarului de personal al Directiei de Asistenta sociala al Municipiului Orsova. Vizualizare
78 11/12/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala Orsova Vizualizare
79 11/12/2023 Proiect de Hotarare privind aprobarea criteriilor de eligibilitate si a modalitatii de acordare a serviciilor de ingrijire la domiciliu al persoanelor varstnice din Municipiul Orsova. Vizualizare
76 11/12/2023 Proiect de Hotarare privind reprezentarea in Justitie a Consiliului Local al Municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 5155/101/2023 Vizualizare
80 14/12/2023 Poiect de hotarare al consiliului local al municipiului Orsova privind reprezentarea in justitie in toate cauzele care au ca obiect anularea HCL nr.65 privind indexarea ,la nivelul municipiului Orsova, a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022,cu rata inflatiei de 2,6 adoptata in data de 31.10.2021 si HCL nr.66 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Orsova,pe anul 2023,adoptata la data de 14.09.2022. Vizualizare
81 18/12/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei , a statului de functii si al numarului de personal pentru Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta al Persoanelor ,al municipiului Orsova,fara personalitate juridica. Vizualizare
83 18/12/2023 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prin suplimentari de credite bugetare. Vizualizare
82 18/12/2023 proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice cu tarifare orara cat si procedura de atribuire a locurilor in parcarile publice de resedinta in municipiul Orsova si protocolul ce se va incheia cu un prestator de servici TPARK. Vizualizare
85 22/12/2023 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.5292/101/2023. Vizualizare
86 29/12/2023 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOMENIILOR SERVICIILOR PUBLICE SI LOCURILOR IN CARE CONTRAVENIENTII VOR PRESTA ACTIVITAI IN FOLOSUL COMUNITATII IN ANUL 2024 SI A LUCRARILOR DE INTERES LOCAL PE CARE PERSOANELE BENEFICIARE DE VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE LE VOR PRESTA IN ANUL 2024 Vizualizare
89 04/01/2024 Proiect de hotatare privind utilizarea partiala a excedentului anual al bugetului local si aprobarea deficitului pentru anul 2023 Vizualizare
2 11/01/2024 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.10 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in consiliul de administratie al Spitalului Municipal Orsova din 12.04.2021. Vizualizare
3 16/01/2024 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 2 privind aprobarea retelei scolare 2024-2025 a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova,adoptata la data de 04.01.2024 Vizualizare
4 18/01/2023 Proiect de Hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru Serviciul public de salubrizare din municipiul Orsova Vizualizare
4 18/01/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru Serviciul public de salubrizare din municipiul Orsova Vizualizare
5 22/01/2024 Proiect de hotatare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului cu nr. 190/101/2024. Vizualizare
6 30/01/2024 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
7 05/02/2024 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei ,a statului de functii si a numarului de personal al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Orsova. Vizualizare
9 05/02/2024 proiect de Hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova. Vizualizare
8 05/02/2024 Proiect de Hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 321/101/2024. Vizualizare
10 12/02/2024 Proiect de Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr .84 privind aprobarea organigramei si statului de functii al Spitalului Municipal Orsova,din data de 16.12.2022. Vizualizare
11 12/02/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea incasarii veniturilor in regim extrabugetar-sursa E,pentru institutia de invatamant Liceul Tehnologic Dierna Orsova. Vizualizare
12 12/02/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea incasarii veniturilor in regim extrabugetar-sursa E,pentru institutia de invatamant Liceul Teoretic Traian Lalescu-Orsova Vizualizare
13 12/02/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea incasarii veniturilor in regim extrabugetar -sursa E,pentru institutia de invatamant Gradinita cu Program Prelungit nr.1 Orsova Vizualizare
14 13/02/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni comunitare la nivelul municipiului Orsova pe anul 2024 Vizualizare
15 13/02/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea planului anual de actiune al Directiei de Asistenta Sociala privind serviciile sociale. Vizualizare
16 13/02/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea regulamentului de Organizare si Functionare al COMPARTIMENTULUI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PERSOANELOR VARSTNICE DIN CADRUL DIRECTIEI DE ASTISTENTA SOCIALA ORSOVA Vizualizare
17 13/02/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al compartimentului Cantina ajutor social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala-Orsova Vizualizare
18 13/02/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta si a situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local al municipiului Orsova Vizualizare
19 14/02/2024 Proiect de Hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.586/101/2024. Vizualizare
20 19/02/2024 Vizualizare
20 19/02/2024 Proiect de Hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.584/101/2024 Vizualizare
21 19/02/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2023. Vizualizare
22 05/03/2024 pROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 PRIN SUPLIMENTARI SI CREDITE BUGETARE Vizualizare
23 12/03/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventie (DALI) privind obiectivul de investitii ,,Modernizare Statie de Epurare Orsova si Transport Apa Uzata din Cartierul Coramnic. Vizualizare
24 12/03/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural-artistice,,Zilele Municipiului Orsova,, in perioada 14-18 august 2024. Vizualizare
25 12/03/2024 Proiect de Hotarare privind modificarea organigramei,a statului de functii si a numarului de personal al Directiei de A sistenta Sociala a municipiului Orsova,fara personalitate juridica din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova si completarea Anexei nr. 2 la Hcl nr.74 din 06 iulie 2017,modificata si completata prin HCL nr.71 din30.09.2019 Vizualizare
26 25/03/2024 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local a municipiului Orsova nr. 74(27) privind infiintarea serviciului de utilitate publica de transport de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere la nivelul municipiului Orsova si aprobarea unor reglementari privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, adoptata la data de 28.08.2008, cu mofificarile si completarile ulterioare. Vizualizare
29 10/04/2024 Proiect de hotarare privind delegarea unui consilier local pentru a indeplini temporar atributiile de viceprimar al municipiului Orsova Vizualizare
28 08/04/2024 Oroiect de hotarare privind darea in administrarea temporara a Consiliului Local in vedrea intretinerii/reabilitarii, pe durata executiei investitiei, atronsonului de drum national DN57 de la km 3+100 la km 3+093. Vizualizare
30 18/04/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea noii Organigrame si a noului Stat de Functii al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
31 18/04/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Orsova Vizualizare
32 18/04/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului Cantina ajutor social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Orsova Vizualizare
33 18/04/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala Orsova Vizualizare
34 18/04/2024 Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul pe anul 2024 si adoptarea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
35 24/04/2024 Proiect de hotarare privind alipirea imobilelor in suprafata de 225 mp inscris in cartea funciara nr. 50423,723 mp inscris in cartea funciara nr. 50424,191 mp inscris in cartea funciara nr. 50422,508 mp inscris in cartea funciara nr. 51371,225 mp inscris in cartea funciara nr. 50421,275 mp inscris in cartea funciara nr. 51263, 1810 mp inscris in cartea funciara nr. 51372,568 mp inscris in cartea funciara nr. 51639,1997 mp inscris in cartea funciara nr. 51370,129706 inscris in cartea funciara nr. 51387,734378 mp inscris in carea funciara nr. 51373 intr un imobil in suprafata de 870636 mp inscris in cartea funciara nr. 54466 Vizualizare
36 29/04/2024 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in municipiul Orsova,strada Crizantemelor ,Inscris in cf. nr. 54682, in suprafata de 19 mp Vizualizare
37 08/05/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2024 Vizualizare
38 08/05/2024 Proiect de hotatare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului cu nr. 2074/101/2024 Vizualizare
39 23/05/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea dcumentatiei de avizare a lucrarilor de interventii,a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de interventii ,,Modernizare Statie de Epurare Orsova si Transport Apa Uzata din Cartierul Coramnic,, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii,,Anghel Saligny,, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul Local pentru realizarea obiectivului ,, Vizualizare
40 11/06/2024 Proiect de Hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 2719/101/2024 Vizualizare
41 11/06/2024 Proiect de Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local a municipiului Orsova nr. 74(27) privind infiintarea serviciului de unitate publica de transport persoane in regim taxi si in regim de inchiriere la nivelul municipiului Orsova si aprobarea unor reglementari privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere,adoptata la data de 28.08.2008,cu modificarile si completarile ulterioare. Vizualizare
43 18/06/2024 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 prin virare de credite bugetare, iar in programul de investitii pe anul 2024 de la un obiectiv de investitii la altul si modificarea sursei de finantare Vizualizare
42 18/06/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea noii Organigrame si a noului Stat de Functii al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
44 26/06/2024 Proiect de hotarare privind aprobarea noii 0rganigrame si anoului Stat de Functii al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
45 27/06/2024 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli oe anul 2024 prin virare de credite bugetare,iar programul de investitii pe anul 2024 completat si modificata sursa de finantare Vizualizare
47 09/07/2024 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 prin virare de credite bugetare ,iar programul de investitii pe anul 2024 completat si modificata sursa de finantare Vizualizare
46 08/07/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea inchirierii de catre Spitalul Municipal Orsova ,in calitate de titular al dreptului de administrare a unor spatii cu destinatie de cabinete medicale Vizualizare
48 09/07/2024 Proiect de Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru primul semestru al anului 2024 si adoptarea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
49 15/07/2024 Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii,a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii,,Modernizare Statie de Epurare Orsova si Transport Apa Uzata din cartierul Coramnic,, aprobat pentru finantare prin programul de investitii,,Anhhel Saligny,precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Vizualizare
Nr. Data Denumire proiect Inițiator proiect Documente

Date de Contact