logo-meniu-orsova

Registrul pentru evidența Proiectelor de Hotărâri ale Autorității DeliberativeNr. Data Denumire proiect Inițiator proiect Documente
36 25/05/2022 Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
35 19/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Cresterea eficientei energetice Sediul Primariei municipiului Orsova, Judetul Mehedinti”, inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect Vizualizare
37 02/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural-artistice ” Zilele municipiului Orsova ” in perioada 12-15 august 2022 Vizualizare
38 03/06/2022 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarelor nr. 1080/101/2022 si nr. 1081/101/2022 Vizualizare
30 10/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul municipal Orsova Vizualizare
Anexa nr.1 la PH nr.30 din 10.05.2022 Vizualizare
Anexa nr.2 la PH nr.30 din 10.05.2022 Vizualizare
32 19/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ” Imbunatatirea consumurilor energetice ale Spitalului Municipal din Orsova ” inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propuse a se realiza prin proiect Vizualizare
33 19/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientiei energetice la cladirea publica Liceul Tehnologic Dierna, str. 1 Decembrie 1918, nr.11, Municipiul Orsova, judetul Mehedinti ” inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propuse a se realiza prin proiect Vizualizare
34 19/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientiei energetice si modificari interioare-exterioare la cladirea publica Liceul Teoretic Traian Lalescu, str. Portile de Fier, nr.32, Municipiul Orsova, judetul Mehedinti ” inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propuse a se realiza prin proiect Vizualizare
31 12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului situat in municipiul Orsova, strada Valea Cernei, zona Coramnic, inscris in CF nr. 53971, in suprafata de 400 mp, domnului Nita Mihai, in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
39 08/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului cultural-artistic NEDEIA ORSOVENILOR, in perioada 11 iunie-13 iunie 2022 Vizualizare
40 08/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ” Construire de locuinte nZEB in municipiul Orsova” inclusiv nota de fundamentare si anexa privind descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata prin proiect Vizualizare
42 09/06/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, prin virari de credite bugetare si modificarea Programului de investitii pe anul 2022 Vizualizare
41 09/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ” Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Orsova – PUG si a Regulamentului Local de Urbanism – RLU – Orsova “, inclusiv nota de fundamentare si anexa privind descrierea sumara a investitiei Vizualizare
43 21/06/2022 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.4 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ” Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de fluide medicale si a retelelelor de energie electrica, inclusiv a sistemelor de supraveghere si control a acestor instalatii si a sistemelor de ventilatie si climatizare a aerului, precum si a instalatiilor pentru cresterea securitatii la incendiu, aferente Spitalului Municipal Orsova ” adoptata la data de 31.01.2022 Vizualizare
44 21/06/2022 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
45 21/06/2022 Proiect de hotarare privind reconstituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Orsova Vizualizare
46 21/06/2022 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.74(27) privind infiintarea serviciului de utilitate publica de transport de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere la nivelul muncipiului Orsova si aprobarea unor reglementari privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, adoptata la data de 28.08.2008, cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
47 24/06/2022 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in Municipiul Orsova, strada Mihai Eminescu-Zona Sud, inscris in C.F. nr.54533, in suprafata de 100 mp Vizualizare
48 28/06/2022 Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii unitatii de educatie anteprescolara de pe raza municipiului Orsova Vizualizare
49 04/07/2022 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 1323/101/2022 Vizualizare
50 04/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, conform Ordonantei Guvernului nr.47/2022, aferent obiectivului de investitii ” Reabilitare strazi urbane, inclusiv utilitati ( apa potabila, apa uzata, apa pluviala ) in municipiul Orsova “ Vizualizare
51 07/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 47/2022, aferent obiectivului de investitii ” Inchidere groapa deseuri menajere Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
52 07/07/2022 Proiect de hotarare privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.54504, in suprafata de 21 mp, situat in municipiul Orsova, str. Decebal, nr.1 BIS, la solicitarea d-nei Dinulescu Mirela, proprietatea constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
53 14/07/2022 Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I al anului 2022 si adoptarea planului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
54 14/07/2022 Proiect de hotarare privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 1447/101/2022 Vizualizare
56 15/07/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, prin virari de credite bugetare si modificarea Programului de investitii pe anul 2022 Vizualizare
57 18/07/2022 Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.12 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova, in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi, necesare activitatii de pregatire pentru anul competitional 2022, adoptata la data de 15.02.2022 Vizualizare
55 15/07/2022 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.13 privind arondarea Centrului de educatie si ingrijire pe timpul zilei pentru copii cu varste intre 0-3 ani, ce functioneaza in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Orsova, Gradinitei cu program prelungit nr.1, cu sediul in municipiul Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.11B si reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova in anii scolari 2021/2022 si 2022/2023, adoptata la data de 15.02.2022 Vizualizare
58 18/07/2022 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in Municipiul Orsova, strada Valea Cernei – zona Coramnic, inscris in C.F. nr.53971, in suprafata de 400 mp Vizualizare
59 10/08/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2022 Vizualizare
59 10/08/2022 Anexa nr.1 – Contul de executie al bugetului local – venituri 30.06.2022 Vizualizare
59 10/08/2022 Anexa nr.1 – Contul de executie al bugetului local – cheltuieli 30.06.2022 Vizualizare
59 10/08/2022 Anexa nr.2 – Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri 30.06.2022 Vizualizare
59 10/08/2022 Anexa nr.2 – Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – cheltuieli 30.06.2022 Vizualizare
Nr. Data Denumire proiect Inițiator proiect Documente

Despre noi