Arhivă HotărâriNr. Dată Denumire hotărâre Documente
6 30/01/2020 HOTARAREA nr. 6 privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea nr. 90 pentru aprobarea Regulamentului privind inchirierea exploatarea si administrarea locuintelor sociale din fondul locativ al municipiului Orsova precum si a Contractului de inchiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte adoptata la data de 31.08.2017 Vizualizare
5 20/01/2020 HOTARAREA nr. 5 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare din municipiul Orsova Vizualizare
4 20/01/2020 HOTARAREA nr. 4 privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol, pentru perioada 2020 – 2024 Vizualizare
3 20/01/2020 HOTARAREA nr. 3 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi necesare activitatii de pregatire pentru anul competitional 2020 Vizualizare
2 08/01/2020 HOTARAREA nr. 2 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare din municipiul Orsova Vizualizare
1 06/01/2020 HOTARAREA nr. 1 privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local Vizualizare
94 20/12/2019 HOTARAREA nr. 94 privind aprobarea modific?rii HCL nr.44 adoptat? la data de 27.06.2019 Vizualizare
93 16/12/2019 HOTARAREA nr. 93 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public local si a Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public in municipiul Orsova Vizualizare
92 16/12/2019 HOTARAREA nr. 92 privind aprobarea organizarii retelei scolare 2020-2021 a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova Vizualizare
91 16/12/2019 HOTARAREA nr. 91 privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte din fondul locativ de stat din blocul PF9 proprietatea municipiului Orsova aflate in administrarea Consiliului local Vizualizare
90 16/12/2019 HOTARAREA nr. 90 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2019 Vizualizare
89 16/12/2019 HOTARAREA nr. 89 privind aprobarea listei de prioritati cu solicitantii de locuinte sociale din fondul locativ (PF7) care intrunesc criteriile restrictive de repartizare a locuintelor sociale destinate inchirierii din municipiul Orsova Vizualizare
88 16/12/2019 HOTARAREA nr. 88 privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2020 si a lucrarilor de interes local pe care asistatii sociali le vor presta in anul 2020 Vizualizare
87 16/12/2019 HOTARAREA nr. 87 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 Vizualizare
86 29/11/2019 HOTARAREA nr. 86 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al municipiului Orsova Vizualizare
85 25/11/2019 HOTARAREA nr. 85 privind aprobarea modificarii pretului si tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Orsova practicate de operatorul SC Floricola SA Orsova Vizualizare
84 25/11/2019 hotarareanr. 83 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor tip ANL, din proprietatea Statului Roman, administrate de Consiliul Local al municipiului Orsova Vizualizare
83 25/11/2019 HOTARAREA nr. 83 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor tip ANL din proprietatea Statului Roman administrate de Consiliul Local al municipiului Orsova Vizualizare
82 25/11/2019 HOTARAREA nr. 82 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar, de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2019-2020 Vizualizare
81 25/11/2019 HOTARAREA nr. 81 privind aprobarea modificarii HCL nr.44 privind aplicarea la Programul privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme cu proiectul „Inchidere groapa deseuri menajere Orsovsa adoptata la data de 17.06.2019 Vizualizare
80 25/11/2019 HOTARAREA nr. 80 privind trecerea in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.50920 in suprafata de 115 mp catre d-nul Margel Simion in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
79 25/11/2019 HOTARAREA nr. 79 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ- teritoriale si aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.53560, in suprafata de 53 mp catre d-nul Mangu Aurel, in vederea intrarii in legalitate a terasei construite Vizualizare
78 25/11/2019 HOTARAREA nr. 78 privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Orsova Vizualizare
77 25/11/2019 HOTARAREA nr. 77 privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2019 Vizualizare
76 25/11/2019 HOTARAREA nr. 76 privind aprobarea Statutului si al Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ” Zona Metropolitana Drobeta Turnu Severin” Vizualizare
74 21/10/2019 HOTARAREA nr. 74 privind rectificarea bugetului local prin suplimentare virari de credite bugetare cat si modificarea si completarea Programului de investitii pe anul 2019 Vizualizare
73 30/09/2019 HOTARAREA nr. 73 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului inscris in CF nr.53952 in suprafata de 450 mp la solicitarea domnului Petre Rozalian Mihai in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
72 21/10/2019 HOTARAREA nr. 72 privind modificarea si completarea art.2 din HCL nr. 66 adoptata la data de 17.09.2019 Vizualizare
71 21/10/2019 HOTARAREA nr. 71 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 74 din 06 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de baza conform coeficientilor prevazuti in nomenclatorul functiilor pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Orsova Serviciului Public de Asistenta Sociala cu personalitate juridica precum si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali Vizualizare
70 21/10/2019 HOTARAREA nr. 70 privind aprobarea organigramei si a statului de functii si a numarului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova fara personalitate juridica Vizualizare
69 17/09/2019 HOTARAREA nr. 69 privind completarea comisiei de validare aleasa prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 56(1) adoptata la data de 23.06.2016 Vizualizare
68 17/09/2019 HOTARAREA nr. 68 privind aprobarea asocierii municipiului Orsova cu municipiul Drobeta Turnu Severin – municipiul resedinta de judet si cu unitatile administrativ-teritoriale ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Drobeta Turnu Severin in vederea aderarii municipiului la Asociatie Vizualizare
67 17/09/2019 HOTARAREA nr. 67 privind aprobarea modificarii HCL nr. 40 adoptata la data de 28.03.2017 Vizualizare
66 17/09/2019 HOTARAREA nr. 66 privind rectificarea bugetului local prin suplimentare, virari de credite bugetare cat si modificarea si completarea Programului de investitii pe anul 2019 Vizualizare
65 06/09/2019 HOTARAREA nr. 65 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova pentru anul scolar 2019 – 2020 Vizualizare
64 30/08/2019 HOTARAREA nr. 64 privind aprobarea denumirii Concurs de role Doctor Muller Francisc ce se desfasoara in cadrul evenimentului Zilele municipiului Orsova Vizualizare
63 30/08/2019 HOTARAREA nr.63 privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Orsova domnului Brandusoiu Ion Vizualizare
62 30/08/2019 HOTARAREA nr. 62 privind aprobarea participarii Municipiului Orsova la programul WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale in Municipiul Orsova Vizualizare
61 30/08/2019 HOTARAREA nr. 61 privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al municipiului Orsova de catre persoanele fizice si juridice Vizualizare
60 30/08/2019 HOTARAREA nr. 60 privind aprobarea cererilor si atribuirea in folosinta gratuita a terenurilor proprietate privata a Municipiului Orsova pentru construirea de locuinte conform Legii nr.15/2003 Vizualizare
59 30/08/2019 HOTARAREA nr. 59 privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului in suprafata de 18924 mp in favoarea Manastirii Sfanta Ana Vizualizare
58 30/08/2019 HOTARAREA nr. 57 privind aprobarea modificarii HCL nr. 8 adoptata la data de 31.01.2019 Vizualizare
57 30/08/2019 HOTARAREA nr. 57 privind aprobarea modificarii HCL nr. 8 adoptata la data de 31.01.2019 Vizualizare
56 30/08/2019 HOTARAREA nr. 56 privind validarea mandatului de consilier local al d-nei NEDELCU ECATERINA in Consiliul Local al municipiului Orsova judetul Mehedinti Vizualizare
55 30/08/2019 HOTARAREA nr. 55 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui CERGAN ADRIAN in Consiliul Local al municipiului Orsova judetul Mehedinti Vizualizare
54 30/08/2019 HOTARAREA nr.54 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui ȘOFICAN DORIN in Consiliul Local al municipiului Orsova judetul Mehedinti Vizualizare
53 30/08/2019 HOTARAREA nr. 53 privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui CIORECAN IULIAN HORIA si vacantarea unui post de consilier local in cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova Vizualizare
52 17/07/2019 HOTARAREA nr. 52 privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal Construire Locuinte Sociale municipiul Orsova jud. Mehedinti Vizualizare
51 17/07/2019 HOTARAREA nr. 51 privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural-artistice Zilele municipiului Orsova in perioada 15 – 18 august 2019 Vizualizare
50 17/07/2019 HOTARAREA nr. 50 privind darea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata totala de 18.45 mp din incinta imobilului situat in municipiul Orsova b-dul Portile de Fier nr. 32 catre Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Mehedinti Vizualizare
49 17/07/2019 HOTARAREA nr. 49 privind darea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata totala de 70.78 mp din incinta imobilului situat in municipiul Orsova b-dul Portile de Fier nr. 32 catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul judetean Mehedinti Vizualizare
48 17/07/2019 HOTARAREA nr. 48 privind aprobarea prelungirii Contractului nr.15/2014 de delegare a gestiunii activitatii de amenajare intretinere si infrumusetare a zonelor verzi in municipiul Orsova Vizualizare
47 17/07/2019 HOTARAREA nr. 47 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare Vizualizare
46 17/07/2019 HOTARAREA nr. 46 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 71 (16) adoptata in data de 21.07.2016 cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
45 27/06/2019 HOTARAREA nr. 45 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului inscis in CF nr.52543 in suprafata de 468 mp la solicitarea doamnei Horescu maria in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
44 27/06/2019 HOTARAREA nr. 44 privind aplicarea la Programul privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme cu proiectul Inchidere groapa deseuri menajere Orsova Vizualizare
43 27/06/2019 HOTARAREA nr. 43 privind mandatarea reprezentantului municipiului Orsova in AGA a SC Mehedinti Gaz SA pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la SC Mehedinti Gaz SA din data de 02.07.2019 si din data de 09.07.2019 Vizualizare
42 19/06/2019 HOTARAREA nr. 42 privind reorganizarea activitatii Primariei municipiului Orsova aprobarea organigramei si a Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova fara personalitate juridica Vizualizare
41 19/06/2019 HOTARAREA nr. 41 privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 70 (15) adoptata la data de 21.07.2016 cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
40 19/06/2019 HOTARAREA nr. 40 privind desfiintarea SERVICIULUI DE UTILITATI PUBLICE SALUBRIZARE APA-CANAL SI TRANSPORT LOCAL in subordinea Consiliului Local al municipiului Orsova Vizualizare
39 19/06/2019 HOTARAREA nr. 39 privind modificarea art. 2 si art. 3 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 28 adoptata in data de 30.04.2019 Vizualizare
38 19/06/2019 HOTARAREA nr. 38 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin suplimentare cat si modificarea Programului de investitii pe anul 2019 Vizualizare
37 19/06/2019 HOTARAREA nr. 37 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare completarea Caietului de sarcini al serviciului completarea si modificarea Contractului nr. 10/2006 de delegarea a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Orsova prin concesiune Vizualizare
36 30/05/2019 HOTARAREA nr. 36 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului inscris in CF nr.53682 in suprafata de 69 mp catre domnul Mircea Robert Cristian in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
35 30/05/2019 HOTARAREA nr. 35 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului inscris in CF nr.50732 in suprafata de 256 mp la solicitarea domnului Macovei Mitica in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
34 30/05/2019 HOTARAREA nr. 34 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului inscris in CF nr.51977 in suprafata de 30 mp la solicitarea domnului Marius Mihai in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
32 30/04/2019 HOTARAREA nr. 32 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului – teren si constructie aferenta spatiului comercial situat in Piata 1800 Municipiul Orsova strada Eroilor nr.1 sc. A ap.4 Parter judetul Mehedinti inscris in C.F. nr.50810/19.04.2018 Vizualizare
31 30/04/2019 HOTARAREA NR. 31 privind votul reprezentantului Consiliului Local al UAT Orsova in Adunarea Generala a ADIS MH din data de 14.05.2019 Vizualizare
30 30/04/2019 HOTARAREA NR. 30 privind modificarea si completarea Programului de investitii publice pe anul 2019 Vizualizare
29 30/04/2019 HOTARAREA NR. 29 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul Consultativ de Administratie al Parcului Natural Portile de Fier Vizualizare
28 30/04/2019 HOTARAREA NR. 28 privind emiterea Acordului de Ocupare temporara teren din domeniul public si stabilirea unor reguli menite sa asigure un climat optim si echitabil pentru toti cei care detin in proprietate pontoane plutitoare amplasate pe luciul de apa al Golfului Cerna de-a lungul Falezei Turistice a municipiului Orsova Vizualizare
27 30/04/2019 HOTARAREA NR. 27 privind aprobarea documentatiei de atribuire a “Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubritate (colectarea separata administrarea statiei de transfer zonala transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitatile comerciale din industrie si institutii inclusiv fractii colectate separat fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice baterii si acumulatori din judetul Mehedinti Lot 1 – zona Orsova” Vizualizare
26 30/04/2019 HOTARAREA NR. 26 privind aprobarea unor masuri si criterii referitoare la punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Vizualizare
25 30/04/2019 HOTARAREA NR. 25 privind actualizarea si validarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea privata a municipiului Orsova ce urmeaza a fi atribuite la cerere tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 Vizualizare
24 30/04/2019 HOTARAREA NR. 24 privind acceptul autoritatii locale pentru folosinta zonei malului fluviului Dunarea in mod nelimitat de catre Politia de Frontiera Romana Vizualizare
23 16/04/2019 HOTARAREA nr. 23 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 Vizualizare
22 20/03/2019 HOTARAREA nr. 22 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.17 privind aprobarea alocarii din bugetul local a cotei de 2% cofinantare pentru proiectul transfrontalier Romania – Serbia cu numar de identificare RORS-225 ” Folosirea potentialului ascuns: sinergiile institutionale transfrontaliere ca solutie eficienta pentru imbunatatirea serviciilor de sanatate oferite de Spitalul Municipal Orsova si Centrul de Sanatate Kladovo in domeniul prevenirii si tratarii cancerului ” adoptata la data de 15.02.2019 Vizualizare
21 28/02/2019 HOTARAREA nr. 21 privind darea in folosinta a obiectivului de investitie ” Extindere retea joasa tensiune Dealul Postei ” prin contract de comodat operatorului de retea Distributie Energie Oltenia S.A. Vizualizare
20 28/02/2019 HOTARAREA nr. 20 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica Vizualizare
19 28/02/2019 HOTARAREA nr. 19 privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2019 Vizualizare
18 15/02/2019 HOTARAREA nr. 18 privind aprobarea rectificarii valorii surselor de finantare din HCL nr.44/14.06.2018 Vizualizare
17 15/02/2019 HOTARAREA nr. 17 privind aprobarea alocarii din bugetul local a cotei de 2% cofinantare pentru proiectul transfrontalier Romania – Serbia cu numar de identificare RORS-225 ” Folosirea potentialului ascuns: sinergiile institutionale transfrontaliere ca solutie eficienta pentru imbunatatirea serviciilor de sanatate oferite de Spitalul Municipal Orsova si Centrul de Sanatate Kladovo in domeniul prevenirii si tratarii cancerului” Vizualizare
16 04/02/2019 HOTARAREA nr. 15 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin licitatie directa a terenului inscris in CF nr.51072 si CF nr.53818 in suprafata de 297 mp la solicitarea domnului Barbulescu Gheorghe in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
16 31/01/2019 HOTARAREA nr. 15 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin licitatie directa a terenului inscris in CF nr.51072 si CF nr.53818 in suprafata de 297 mp la solicitarea domnului Barbulescu Gheorghe in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
14 15/02/2019 HOTARAREA nr. 14 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor sociale din fondul locativ (PF7) destinate inchirierii din municipiul Orsova Vizualizare
13 15/02/2019 HOTARAREA nr. 13 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii construite prin ANL in municipiul Orsova jud. Mehedinti care au intrunit criteriile restrictive si care au fost inscrisi pe lista aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr.4 din 30.01.2018 Vizualizare
12 15/02/2019 HOTARAREA nr. 12 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova Vizualizare
11 15/02/2019 HOTARAREA nr. 11 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Directiei de Asistenta Sociala Orsova pentru perioada 2019 – 2024 Vizualizare
10 15/02/2019 HOTARAREA nr. 10 privind aprobarea Planului anual de actiune al Directiei de Asistenta Sociala Orsova privind serviciile sociale Vizualizare
09 15/02/2019 HOTARAREA nr. 9 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.31 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.98 din 02.10.2017 adoptata in data de 22.05.2018 Vizualizare
08 15/02/2019 HOTARAREA nr. 8 privind aprobarea devizului general actualizat a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a asigurarii finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL al obiectivului de investitii “Reabilitare strazi urbane inclusiv utilitati (apa potabila apa uzata apa pluviala) in municipiul Orsova” Vizualizare
07 15/02/2019 HOTARAREA nr. 7 privind aprobarea organizarii retelei scolare 2019-2020 a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova Vizualizare
06 15/02/2019 HOTARAREA nr. 6 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
05 15/02/2019 HOTARAREA nr. 5 privind aprobarea modificarii tarifului pentru activitatea de precolectare colectare si transport deseuri municipale inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere cu exceptia celor cu regim special activitatea de depozitare controlata a deseurilor municipale activitatea de colectare transport depozitare si valorificare a deseurilor voluminoase provenite de la populatie institutii publice si operatori economici neasimilabile celor menajere activitatea de colectare transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari activitati ale Serviciului de salubrizare din municipiul Orsova prestat de S.C. Floricola S.A. Vizualizare
04 15/02/2019 HOTARAREA nr.4 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui CIORECAN IULIAN-HORIA in Consiliul Local al municipiului Orsova judetul Mehedinti Vizualizare
03 04/01/2019 HOTARAREA nr. 3 privind mandatarea reprezentantului municipiului Orsova in AGA a SC Mehedinti Gaz SA pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la SC Mehedinti Gaz SA din data de 14.01.2019 si alternativ din 17.01.2019 Vizualizare
02 04/01/2019 HOTARAREA nr.2 privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2019 si a lucrarilor de interes local pe care asistatii sociali le vor presta in anul 2019 Vizualizare
01 04/01/2019 HOTARAREA nr.1, privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local Vizualizare
47 22/12/2020 HOTARAREA NR. 47 (17) privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 privind suplimentare de credite bugetare Vizualizare
46 21/12/2020 HOTARAREA NR. 46 (16) privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 prin suplimentare de credite bugetare Vizualizare
45 21/12/2020 HOTARAREA NR. 45(15) privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Orsova pe anul 2021 Vizualizare
44 21/12/2020 HOTARAREA NR. 44 (14) privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor putea presta activitati in folosul comunitatii in anul 2021 si a lucrarilor de interes local pe care asistatii social le vor presta in anul 2021 Vizualizare
43 21/12/2020 HOTARAREA NR. 43 (13) privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova pentru anul scolar 2020 2021 Vizualizare
42 21/12/2020 HOTARAREA NR. 42 (12) privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Orsova pentru anul scolar 2020 2021 Vizualizare
41 21/12/2020 HOTARAREA NR. 41 (11) privind reconstituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Orsova Vizualizare
40 21/12/2020 HOTARAREA NR. 40 (10) privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2020 Vizualizare
39 21/12/2020 HOTARAREA NR. 39 (9) privind vanzarea terenului inscris in CF nr.51267 in suprafata de 295 mp doamnei Iliescu Cezariana proprietara constructiei edificate pe acesta Vizualizare
38 08/12/2020 HOTARAREA NR. 38 (8) privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 prin suplimentare prin virari de credite bugetare cat si completarea si suplimentarea sumelor din Programul de investitii pe anul 2020 Vizualizare
37 02/12/2020 HOTARAREA NR. 37 (7) privind insusirea apararii facute in numele si pentru Consiliul Local al municipiului Orsova in dosarul nr.2240/101/2020 cu termen la data de 09.12.2020 de catre Primarul municipiului Orsova si mandatarea pentru reprezentarea in dosarele nr.1088/101/2020 nr.1794/101/2020 nr.1768/101/2020 nr.1785/101/2020 si nr.1931/101/2020 Vizualizare
36 02/12/2020 HOTARAREA NR. 36 (6) privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei BOARNA Carmen Gabriela si vacantarea locului de consilier local Vizualizare
35 20/11/2020 HOTARAREA nr. 35 (5) privind alegerea Viceprimarului municipiului Orsova pentru mandatul Consiliului Local al municipiului Orsova 2020 2024 Vizualizare
34 20/11/2020 HOTARAREA nr. 34 (4) privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali al municipiului Orsova Vizualizare
33 20/11/2020 HOTARAREA nr. 33 (3) privind constituirea Comisiei de numarare a voturilor exprimate de catre consilierii locali prin vot secret in mandatul 2020 2024 Vizualizare
32 16/11/2020 HOTARAREA nr. 32 (2) privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Orsova pe principalele domenii de activitate Vizualizare
31 16/11/2020 HOTARAREA nr. 31 (1) privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Orsova pe o perioada de 3 luni calendaristice Vizualizare
30 12/10/2020 HOTARAREA nr. 30 privind rectificarea bugetului local prin suplimentare virari de credite bugetare cat si modificarea si completarea Programului de investitii pe anul 2020 Vizualizare
29 22/09/2020 HOTARARE nr. 29 privind acordarea unui stimulent financiar sportivului Enasescu Petre Florin domiciliat in municipiul Orsova judetul Mehedinti pentru performante deosebite Vizualizare
28 22/09/2020 HOTARARE nr.28 privind insusirea recursului declarat in numele si pentru Consiliul Local al municipiului Orsova in dosarul nr.451/101/2020 cu termen in 29.09.2020 de catre Primarul municipiului Orsova Vizualizare
27 22/09/2020 HOTARARE nr.27 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 prin suplimentare de credite bugetare Vizualizare
26 25/08/2020 HOTARARE nr.26 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 prin suplimentare de credite bugetare Vizualizare
25 19/08/2020 HOTARARE nr.25 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii construite prin ANL in municipiul Orsova judetul Mehedinti care au intrunit criteriile restrictive si care au fost inscrisi pe lista aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr.22 din 14.07.2020 Vizualizare
24 19/08/2020 HOTARARE nr.24 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 prin suplimentare de credite bugetare cat si modificarea finantarii din Programul de investitii pe anul 2020 Vizualizare
23 14/07/2020 HOTARAREA nr.23 privind mandatarea reprezentantului municipiului orsova in AGA a SC Mehedinti Gaz SA pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la SC Mehedinti Gaz SA din data de 24.07.2020 si din data de 31.07.2020 Vizualizare
22 14/07/2020 HOTARAREA nr.22 privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii construite prin ANL in municipiul Orsova Vizualizare
21 14/07/2020 HOTARAREA nr.21 privind cererea ce face obiectul dosarului nr.1623/274/2019 pe rol la Judecatoria Orsova Vizualizare
20 11/06/2020 HOTARAREA nr.20 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 prin suplimentare prin virari de credite bugetare cat si suplimentarea Programului de investitii pe anul 2020 Vizualizare
19 03/06/2020 HOTARAREA nr.19 privind desemnarea si mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Orsova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ” Zona Metropolitana Drobeta Turnu Severin “, pentru a vota punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatiei, din data de 04.06.2020 Vizualizare
18 14/05/2020 HOTARAREA nr.18 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului situat pe strada Eroilor inscris in CF nr. 54051 in suprafata de 1153 mp catre SC LIDL ROMANIA Societate in comandita la solicitarea d lui Claudiu Riza directorul regional al societatii in vederea extinderii constructiilor existente Vizualizare
17 13/05/2020 HOTARAREA nr.17 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.44 adoptata la data de 14.06.2018 Vizualizare
16 30/05/2020 HOTARAREA nr.16 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 prin suplimentare de credite bugetare Vizualizare
15 24/03/2020 HOTARAREA nr.15 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 prin devansare si virare de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul Vizualizare
14 24/02/2020 HOTARAREA nr.14 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat destinate inchirierii din municipiul Orsova Vizualizare
13 24/02/2020 HOTARAREA nr.13 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor sociale din fondul locativ (PF7) destinate inchirierii din municipiul Orsova Vizualizare
12 24/02/2020 HOTARAREA nr.12 privind aprobarea proiectului “Actiuni pentru o administratie publica deschisa si receptiva la solutii inovatoare” a valorii totale a acestuia a contributiei proprii in proiect si aprobarea cheltuielilor conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului Vizualizare
11 24/02/2020 HOTARAREA nr.11 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale si aprobarea vanzarii directe a terenului inscris in CF nr.52735 in suprafata de 162 mp situat pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 33A catre SC Vemans Holding SRL la solicitarea domnului Hairi Suliman administratorul acestei societati in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
10 24/02/2020 HOTARAREA nr.10 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului inscris in CF nr.54028 in suprafata de 206 mp la solicitarea doamnei Pirvulescu Elena in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
09 24/02/2020 HOTARAREA nr.9 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului inscris in CF nr.53971 in suprafata de 400 mp la solicitarea domnului Nita Mihai in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
08 21/02/2020 HOTARAREA nr.8 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea de amenajare intretinere si infrumusetare spatii verzi in municipiul Orsova Vizualizare
07 13/02/2020 HOTARAREA nr.7 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 Vizualizare
76 23/12/2021 HOTARAREA nr.76 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 prin suplimentare de credite si completarea Programului de investitii Vizualizare
75 23/12/2021 HOTARAREA nr.75 privind aprobarea Proiectului tehnic Reabilitare Parc Nord alei pietonale iluminat amenajare zone verzi municipiul Orsova jud.Mehedinti Vizualizare
74 23/12/2021 HOTARAREA nr.74 privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2022 si a lucrarilor de interes local pe care asistatii social le vor presta in anul 2022 Vizualizare
73 23/12/2021 HOTARAREA nr.73 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.760/101/2021 si aprobarea achizitionarii serviciilor juridice Vizualizare
73 23/12/2021 HOTARAREA nr.72 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.2346/101/2021 nr.2436/101/2021 nr.2438/101/2021 si aprobarea achizitionarii serviciilor juridice Vizualizare
71 10/12/2021 HOTARAREA nr.71 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin virari de credite si completarea Programului de investitii pe anul 2021 Vizualizare
70 27/11/2021 HOTARAREA nr.70 privind darea in folosinta gratuita a spatiului din incinta imobilului situat in municipiul Orsova str. Portile de Fier nr.32 catre Muzeul Regiunii Portile de Fier Drobeta Turnu Severin Vizualizare
69 27/11/2021 HOTARAREA nr.69 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin virari de credite si completarea Programului de investitii pe anul 2021 Vizualizare
68 23/11/2021 HOTARAREA nr.68 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare de credite pe anul 2021 Vizualizare
67 31/10/2021 HOTARAREA nr.67 privind darea in folosinta gratuita a spatiului din incinta imobilului situat in municipiul Orsova str. Portile de Fier nr.32 catre Muzeul Regiunii Portile de Fier Drobeta Turnu Severin Vizualizare
66 31/10/2021 HOTARAREA NR.66 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare si modificarea sursei de finantare la Programul de investitii pe anul 2021 Vizualizare
65 31/10/2021 HOTARAREA NR.65 privind indexarea la nivelul municipiului ORSOVA a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 cu rata inflatiei de 2.6% Vizualizare
64 31/10/2021 HOTARAREA NR.64 privind aprobarea desemnarii reprezentantului Consiliului Local al municipiului Orsova in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct pentru toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat din muncipiul Orsova Vizualizare
63 16/10/2021 HOTARAREA nr.63 privind modificarea si completarea Horararii nr.25 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi necesare activitatii de pregatire pentru anul competitional 2021 adoptata la data de 13.05.2021 Vizualizare
62 16/10/2021 HOTARAREA nr.62 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 prin virari de credite si modificarea Programului de investitii pe anul 2021 Vizualizare
61 16/10/2021 HOTARAREA nr.61 privind aprobarea cererii de finantare si devizul general estimativ privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii MODERNIZARE STATIE DE EPURARE ORSOVA SI TRANSPORT APA UZATA DIN CARTIER CORAMNIC Vizualizare
60 16/10/2021 HOTARAREA nr.60 privind aprobarea cererii de finantare si devizul general estimativ privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii REABILITARE STRAZI SI PARCARI MUNICIPIUL ORSOVA JUDETUL MEHEDINTI Vizualizare
59 06/10/2021 HOTARAREA nr.59 privind modificarea punctelor I si II al articolului unic al HCL nr.32(2) privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Orsova pe principalele domenii de activitate adoptata la data de 16.11.2020 cu modificarile ulterioare Vizualizare
58 24/09/2021 HOTARAREA nr.58 privind aprobarea devizului general actualizat conform OG 15/2011 aferent obiectivului de investitii Inchidere groapa deseuri menajere Orsova Vizualizare
57 24/09/2021 HOTARAREA nr.57 privind aprobarea devizului general actualizat conform OG 15/2021 aferent obiectivului de investitii Reabilitare strazi urbane inclusiv utilitati ( apa potabila apa uzata apa pluviala ) in municipiul Orsova Vizualizare
56 22/09/2021 HOTARAREA nr.56 privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului TUFA Florin si vacantarea locului de consilier local Vizualizare
55 20/09/2021 HOTARAREA nr.55 privind darea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata totala de 70.78 mp din incinta imobilului situat in municipiul Orsova b dul Portile de Fier nr.32 catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul judetean Mehedinti Vizualizare
54 20/09/2021 HOTARAREA nr.54 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare si virari de credite si modificarea Programului de investitii pe anul 2021 Vizualizare
53 20/09/2021 HOTARAREA nr.53 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Orsova pentru anul scolar 2021/2022 Vizualizare
52 20/09/2021 HOTARAREA nr.52 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova pentru anul scolar 2021/2022 Vizualizare
51 20/09/2021 HOTARAREA nr.51 privind aprobarea organigramei si statului de functii al Spitalului Municipal Orsova pentru anul 2021 Vizualizare
50 20/09/2021 HOTARAREA nr.50 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.44 adoptata la data de 14.06.2018 cu modificarile ulterioare Vizualizare
49 02/09/2021 HOTARAREA nr.49 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.1558/101/2021 si aprobarea achizitionarii serviciilor juridice Vizualizare
48 02/09/2021 HOTARAREA nr.48 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 si modificarea Programului de investitii pe anul 2021 Vizualizare
47 27/08/2021 HOTARAREA nr.47 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern si aderarea unitatii administrativ teritoriale municipiul Orsova judetul Mehedinti la Asociatia Comunelor din Romania in vederea realizarii serviciilor de audit public intern. Vizualizare
46 27/08/2021 HOTARAREA nr.46 privind mandatarea Primarului municipiului Orsova pentru a asigura reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova in dosarul nr.1558/101/2021 Vizualizare
45 11/08/2021 HOTARAREA nr.45 privind stabilirea zonei pentru desfasurarea activitatilor comerciale de transport pasageri pe caile navigabile Vizualizare
44 05/08/2021 HOTARAREA nr.44 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de reprezentare a autoritatilor publice locale in fata instantelor judecatoresti Vizualizare
43 05/08/2021 HOTARAREA nr.43 privind mandatarea Primarului municipiului Orsova pentru a asigura reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova in dosarul nr. 3133/30/2021 Vizualizare
42 22/07/2021 HOTARAREA nr. 42 privind modificarea Programului de investitii pe anul 2021 Vizualizare
41 22/07/2021 HOTARAREA nr. 41 privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural artistice Zilele municipiului Orsova in perioada 12 15 august 2021 Vizualizare
40 13/07/2021 HOTARAREA nr.40 privind revocarea HCL nr.22 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului situat pe strada Eroilor inscris in CF nr.54051 in suprafata de 1.153 mp catre SC LIDL ROMANIA Societate in comandita in vederea extinderii constructiilor existente adoptata la data de 29.04.2021 Vizualizare
39 13/07/2021 HOTARAREA nr.39 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 prin suplimentare cat si completarea Programului de investitii pe anul 2021 Vizualizare
38 08/07/2021 HOTARAREA nr.38 privind insusirea raportului intocmit de Comisia speciala mixta de analiza si verificare desemnata de catre Consiliul Local al municipiului Orsova Vizualizare
37 24/06/2021 HOTARAREA nr.37 privind nominalizarea de catre Consiliul Local al municipiului Orsova a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Orsova Vizualizare
36 24/06/2021 HOTARAREA nr.36 privind aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de licitatie publica deschisa pentru delegarea gestiunii activitatii de amenajare intretinere si infrumusetare a zonelor verzi in municipiul Orsova Vizualizare
35 14/06/2021 HOTARAREA nr.35 privind votul reprezentantului UAT Municipiul Orsova in Adunarea Generala a ADIS MH din data de 24.06.2021 Vizualizare
34 03/06/2021 HOTARAREA nr.34privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 prin suplimentare virari de credite bugetare cat si modificarea si completarea Programului de investitii pe anul 2021 Vizualizare
33 03/06/2021 HOTARAREA nr.33 privind constituirea unei comisi speciale mixta de analiza si verificare Vizualizare
32 03/06/2021 HOTARAREA nr.32 privind adoptarea unor masuri administrative cu privire la patrimoniul municipal Orsova Vizualizare
31 03/06/2021 HOTARAREA nr.31 privind mandatarea Primarului municipiului Orsova pentru a asigura reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova in dosarul nr.852/101/2021 Vizualizare
30 25/05/2021 HOTARAREA nr.30 privind aprobarea acordului de parteneriat in vederea realizarii proiectului ce va urma a fi depus spre finantare prin programul POCA/924/2/2 ( CP 15/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate ) sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale Nu există fișiere
29 25/05/2021 HOTARAREA nr.29 privind aprobarea Programului unitar de actiune de combatere a vectorilor pentru anul 2021 cu privire la activitatea de dezinfectie dezinsectie si deratizare in municipiul Orsova Nu există fișiere
28 25/05/2021 HOTARAREA nr.28 privind darea in folosinta a spatiului in suprafata totala de 117 mp din incinta imobilului situat in municipiul Orsova str.Portile de Fier nr.28 catre Serviciul de Ambulanta Judetean Mehedinti Nu există fișiere
27 17/05/2021 HOTARAREA nr.27 privind mandatarea Primarului municipiului Orsova in vederea transmiterii catre Ministerul Sanatatii a intregii documentatii ce a stat la baza proiectului de hotarare nr.15/23.03.2021 Vizualizare
26 13/05/2021 HOTARAREA nr.26 privind modificarea HCL nr.8 privind aprobarea Proiectului Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 la nivelul Spitalului Municipal Orsova cod SMIS:139417 in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare ( POIM ) 2014 2020 Axa prioritara 819 Prioritatea de investitii 9 Obiectiv specific 9.1 si a indicatorilor tehnico economici adoptata la data de 12.04.2021 Vizualizare
25 13/05/2021 HOTARAREA nr.25 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi necesare activitatii de pregatire pentru anul competitional 2021 Vizualizare
24 13/05/2021 HOTARAREA nr.24 privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2021 Vizualizare
23 07/05/2021 HOTARAREA nr.23 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 760/101/2021 Vizualizare
22 29/04/2021 HOTARAREA nr.22 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului situat pe strada Eroilor inscris in CF nr.54051 in suprafata de 1.153 mp catre SC LIDL ROMANIA Societate in comandita in vederea extinderii constructiilor existente Vizualizare
21 29/04/2021 HOTARAREA nr.21 privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2020 Vizualizare
20 29/04/2021 HOTARAREA nr.20 privind modificarea si stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu Vizualizare
19 29/04/2021 HOTARAREA nr.19 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.12 din 31.01.2019 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului si aprobarea Regulamentuluik de organizare si functionare a Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova Vizualizare
18 29/04/2021 HOTARAREA nr.18 privind aprobarea Planului anual de actiune al Directiei de Asistenta Sociala Orsova privind serviciile sociale Vizualizare
17 29/04/2021 HOTARAREA nr.17 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.50567 in suprafata de 71 mp situat in municipiul Orsova str. Gratca nr.37 la solicitarea domnului Primejdie Erasmus Robert proprietarul constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
16 29/04/2021 HOTARAREA nr.16 privind vanzarea fara licitatie publica, a terenului inscris in CF nr.50732, in suprafata de 256 mp situat in municipiul Orsova, str. Coramnic, nr.43, la solicitarea domnului Macovei Mitica, proprietarul constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
15 29/04/2021 HOTARAREA nr.15 privind constituirea Comisiei de circulatie la nivelul municipiului Orsova Vizualizare
14 29/04/2021 HOTARAREA nr.14 privind intocmirea inventarului anual a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al municipiuului Orsova Vizualizare
13 29/04/2021 HOTARAREA nr.13 privind aprobarea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ ORSOVA CLISURA DUNARII Vizualizare
12 21/04/2021 HOTARAREA nr.12 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Orsova Vizualizare
11 21/04/2021 HOTARAREA nr.11 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 Vizualizare
10 12/04/2021 HOTARAREA nr.10 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
09 12/04/2021 HOTARAREA nr.9 privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul Construirea si amenajarea Centrului de Vizitare a Parcului Natural Portile de Fier municipiul Orsova jud. Mehedinti Vizualizare
08 12/04/2021 HOTARAREA nr.8 Privind aprobarea Proiectului Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 la nivelul Spitalului Municipal Orsova cod SMIS:139417 in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare ( POIM ) 2014 2020 Axa prioritara 819 Prioritate de investitii 9 Obiectiv specific 9.1 si a indicatorilor tehnico economici Vizualizare
07 12/04/2021 HOTARAREA nr.7 privind aprobarea Proiectului tehnic Inchidere groapa deseuri menajere Orsova Vizualizare
06 12/04/2021 HOTARAREA nr.6 privind aprobarea organizarii retelei scolare 2021 2022 a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova Vizualizare
05 08/02/2021 HOTARAREA NR.5 privind mandatarea Primarului municipiului Orsova pentru a asigura reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova in dosarul nr.77/101/2021 Vizualizare
04 08/02/2021 HOTARAREA NR.4 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Orsova pe o perioada de 3 luni calendaristice incepand cu luna februarie 2021 Vizualizare
03 05/01/2021 HOTARAREA NR.3 privind modificarea punctului III al articolului unic al HCL nr.32(2) privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Orsova pe principalele domenii de activitate adoptata la data de 16.11.2020 Vizualizare
02 05/01/2021 HOTARAREA NR.2 privind mandatarea Primarului municipiului Orsova pentru a asigura reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova in toate cauzele in care autoritatea deliberativa este sau va fi parte in litigiile de pe rolul instantelor de judecata de toate gradele Vizualizare
01 05/01/2021 HOTARAREA NR.1 privind aprobarea utilizarii partiale a execedentului anual al bugetului local si aprobarea deficitului pentru anul 2020 Vizualizare
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente

Date de Contact