Registrul pentru evidența Hotărârilor Autorității DeliberativeNr. Dată Denumire hotărâre Documente
1 06/01/2022 HOTARARAREA nr.1 privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local si aprobarea deficitului pentru anul 2021 Vizualizare
2 06/01/2022 HOTARARAREAnr.2 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.2485/101/2021 si aprobarea achizitionarii serviciilor juridice Vizualizare
3 28/01/2022 HOTARARAREA nr.3 privind aprobarea organizarii retelei scolare 2022-2023, a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova Vizualizare
4 31/01/2022 HOTARARAREA nr.4 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ” Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de fluide medicale si a retelelor de energie electrica, inclusiv a sistemelor de supraveghere si control a acestor instalatii si a sistemului de ventilatie si climatizare a aerului, precum si a instalatiilor pentru cresterea securitatii la incendiu, aferente Spitalului Municipal Orsova “ Vizualizare
5 31/01/2022 HOTARARAREA nr.5 privind aprobarea organigramei si statului de functii al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
6 31/01/2022 HOTARARAREA nr.6 privind aprobarea Planului anual de actiune al Directiei de Asistenta Sociala Orsova privind serviciile sociale Vizualizare
7 31/01/2022 HOTARARAREA nr.7 privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in municipiul Orsova, strada Valea Cernei – zona Coramnic, inscris in C.F. nr.54415, in suprafata de 700 mp Vizualizare
8 31/01/2022 HOTARARAREA nr.8 privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in municipiul Orsova, strada Banatului – zona Sud, inscris in C.F. nr.54457, in suprafata de 186 mp Vizualizare
9 31/01/2022 HOTARARAREA nr.9 privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului situat in municipiul Orsova, pe strada Eroilor, inscris in CF nr.54028, in suprafata de 206 mp, catre doamna Pirvulescu Elena in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
10 09/02/2022 HOTARARAREA nr.10 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 Vizualizare
11 09/02/2022 HOTARAREA nr.11 privind aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2022-2026 in aria delegata operatorului S.C. FLORICOLA S.A. ORSOVA Vizualizare
12 15/02/2022 HOTARAREA nr.12 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova, in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi, necesare activitatii de pregatire pentru anul competitional 2022 Vizualizare
13 15/02/2022 HOTARAREA nr.13 privind arondarea Centrului de educatie si ingrijire pe timpul zilei pentru copii cu varste intre 0-3 ani, ce functioneaza in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Orsova, Gradinitei cu program prelungit nr.1, cu sediul in municipiul Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.11B si reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova in anii scolari 2021/2022 si 2022/2023 Vizualizare
14 15/02/2022 HOTARAREA nr.14 privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2021 Vizualizare
15 15/02/2022 HOTARAREA nr.15 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 332/101/2022 si aprobarea achizitionarii serviciilor juridice Vizualizare
16 18/02/2022 HOTARAREA nr.16 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de reprezentare a autoritatilor locale publice in fata instantelor judecatoresti Vizualizare
17 18/02/2022 HOTARAREA nr.17 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.44 adoptata la data de 14.06.2018, cu modificarile ulterioare Vizualizare
18 18/02/2022 HOTARAREAnr.18 privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului situat pe strada Banatului, inscris in CF nr.53633, in suprafata de 12 mp, catre domnul Stretcu Ion in vederea extinderii constructiei existente Vizualizare
19 14/03/2022 HOTARAREA nr.19 privind emiterea acordului pentru autorizarea executarii unor lucrari de constructii in cadrul Spitalului municipal Orsova Vizualizare
20 24/03/2022 HOTARAREA nr.20 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Orsova 2021-2027 si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Orsova – Strategie de Mobilitate Urbana Vizualizare
21 15/04/2022 HOTARAREA nr.21 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de reprezentare a autoritatilor publice locale in fata instantelor judecatoresti Vizualizare
22 15/04/2022 HOTARAREA nr.22 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, prin suplimentari de credite bugetare si modificarea si completarea Programului de investitii pe anul 2022 Vizualizare
23 15/04/2022 HOTARAREA nr.23 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru Serviciul public de salubrizare din municipiul Orsova Vizualizare
24 20/04/2022 HOTARAREA nr.24 privind aprobarea cererii de finantare, devizul general estimativ si Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii necesare realizarii obiectivului de investitii ” Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Municipiul Orsova, judetul Mehedinti Vizualizare
25 28/04/2022 HOTARAREA NR.25 privind darea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata totala de 39,33 mp din incinta imobilului situat in Piata 1800 municipiul Orsova,str.Eroilor,nr.1,catre Directia de sanatate Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Mehedinti Vizualizare
26 28/04/2022 HOTARAREA nr.26 privind darea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata totala de 97 mp din incinta imobilului situat in municipiul Orsova,str.Portile de Fier,nr.34,catre Serviciul de Ambulanta Judetean Mehedinti Vizualizare
28 25/05/2022 HOTARAREA nr. 28 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Municipal Orsova Vizualizare
27 25/05/2022 HOTARAREA nr.27 privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2022 Vizualizare
25/05/2022 Anexa nr.1 la HCL nr.27 din 25.05.2022 Vizualizare
25/05/2022 Anexa nr.2 la HCL nr.27 din 25.05.2022 Vizualizare
29 25/05/2022 HOTARAREA nr.29 privind aprobarea depunerii proiectului ” Imbunatatirea consumurilor energetice ale Spitalului Municipal din Orsova ” inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect Vizualizare
30 25/05/2022 HOTARAREA nr.30 privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientiei energetice la cladirea publica Liceul Tehnologic Dierna, str. 1 Decembrie 1918, nr.11, Municipiul Orsova, judetul Mehedinti ” inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propuse a se realiza prin proiect Vizualizare
31 25/05/2022 HOTARAREA nr.31 privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientiei energetice si modificari interioare-exterioare la cladirea publica Liceul Teoretic Traian Lalescu, str. Portile de Fier, nr.32, Municipiul Orsova, judetul Mehedinti ” inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propuse a se realiza prin proiect Vizualizare
32 25/05/2022 HOTARAREA nr.32 privind aprobarea depunerii proiectului “Cresterea eficientei energetice Sediul Primariei municipiului Orsova, Judetul Mehedinti”, inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect Vizualizare
33 09/06/2022 HOTARAREA nr.33 privind aprobarea depunerii proiectului ” Construire de locuinte nZEB in municipiul Orsova” inclusiv nota de fundamentare si anexa privind descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata prin proiect Vizualizare
09/06/2022 Anexa nr.1 la HCL nr.33 din 09.06.2022 Vizualizare
09/06/2022 Anexa nr.2 la HCL nr.33 din 09.06.2022 Vizualizare
34 09/06/2022 HOTARAREA nr.34 privind aprobarea depunerii proiectului ” Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Orsova – PUG si a Regulamentului Local de Urbanism – RLU – Orsova “, inclusiv nota de fundamentare si anexa privind descrierea sumara a investitiei Vizualizare
09/06/2022 Anexa nr.1 la HCL nr.34 din 09.06.2022 Vizualizare
09/06/2022 Anexa nr.2 la HCL nr.34 din 09.06.2022 Vizualizare
35 09/06/2022 HOTARAREA nr.35 privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului cultural-artistic NEDEIA ORSOVENILOR, in perioada 11 iunie-13 iunie 2022 Vizualizare
09/06/2022 Anexa la HCL nr.35 din 09.06.2022 Vizualizare
36 09/06/2022 HOTARAREA nr.36 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarelor nr. 1080/101/2022 si nr. 1081/101/2022 Vizualizare
37 09/06/2022 HOTARAREA nr.37 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
09/06/2022 Anexa nr.1 la HCL nr.37 din 09.06.2022 Vizualizare
09/06/2022 Anexa nr.2 la HCL nr.37 din 09.06.2022 Vizualizare
38 09/06/2022 HOTARAREA nr.38 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, prin virari de credite bugetare si modificarea Programului de investitii pe anul 2022 Vizualizare
09/06/2022 Anexa la HCL nr.38 din 09.06.2022 Vizualizare
09/06/2022 Anexa la Obiectiuni HCL nr.38 din 09.06.2022 Vizualizare
39 21/06/2022 HOTARAREA nr.39 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.4 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ” Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de fluide medicale si a retelelelor de energie electrica, inclusiv a sistemelor de supraveghere si control a acestor instalatii si a sistemelor de ventilatie si climatizare a aerului, precum si a instalatiilor pentru cresterea securitatii la incendiu, aferente Spitalului Municipal Orsova ” adoptata la data de 31.01.2022 Vizualizare
21/06/2022 Anexa nr.2 la HCL nr.39 din 21.06.2022 Vizualizare
21/06/2022 Anexa nr.3 la HCL nr.39 din 21.06.2022 Vizualizare
21/06/2022 Anexa nr.4 la HCL nr.39 din 21.06.2022 Vizualizare
40 21/06/2022 HOTARAREA nr.40 privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
41 21/06/2022 HOTARAREA nr.41 privind reconstituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Orsova Vizualizare
42 06/07/2022 HOTARAREA nr.42 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 1323/101/2022 Vizualizare
43 06/07/2022 HOTARAREA nr.43 privind schimbarea denumirii unitatii de educatie anteprescolara de pe raza municipiului Orsova Vizualizare
44 13/07/2022 HOTARAREA nr.44 privind aprobarea devizului general actualizat, conform Ordonantei Guvernului nr.47/2022, aferent obiectivului de investitii ” Reabilitare strazi urbane, inclusiv utilitati ( apa potabila, apa uzata, apa pluviala ) in municipiul Orsova “ Vizualizare
45 13/07/2022 HOTARAREA nr.45 privind aprobarea devizului general actualizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 47/2022, aferent obiectivului de investitii ” Inchidere groapa deseuri menajere Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
46 18/07/2022 HOTARAREA nr.46 privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural-artistice ” Zilele municipiului Orsova ” in perioada 12-15 august 2022 Vizualizare
47 18/07/2022 HOTARAREA nr.47 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.74(27) privind infiintarea serviciului de utilitate publica de transport de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere la nivelul muncipiului Orsova si aprobarea unor reglementari privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, adoptata la data de 28.08.2008, cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
48 18/07/2022 HOTARAREA nr.48 privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in Municipiul Orsova, strada Mihai Eminescu-Zona Sud, inscris in C.F. nr.54533, in suprafata de 100 mp Vizualizare
49 18/07/2022 HOTARAREA nr.49 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.54504, in suprafata de 21 mp, situat in municipiul Orsova, str. Decebal, nr.1 BIS, la solicitarea d-nei Dinulescu Mirela, proprietatea constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
50 18/07/2022 HOTARAREA nr.50 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, prin virari de credite bugetare si modificarea Programului de investitii pe anul 2022 Vizualizare
51 18/07/2022 HOTARAREA nr.51 privind modificarea HCL nr.12 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova, in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi, necesare activitatii de pregatire pentru anul competitional 2022, adoptata la data de 15.02.2022 Vizualizare
52 18/07/2022 HOTARAREA nr.52 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 1447/101/2022 Vizualizare
53 18/07/2022 HOTARAREA nr.53 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.13 privind arondarea Centrului de educatie si ingrijire pe timpul zilei pentru copii cu varste intre 0-3 ani, ce functioneaza in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Orsova, Gradinitei cu program prelungit nr.1, cu sediul in municipiul Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.11B si reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova in anii scolari 2021/2022 si 2022/2023, adoptata la data de 15.02.2022 Vizualizare
54 18/07/2022 HOTARAREA nr.54 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I al anului 2022 si adoptarea planului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
55 30/08/2022 HOTARAREA nr.55 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, prin virari de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul Vizualizare
56 30/08/2022 HOTARAREA nr.56 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarelor nr. 1598/101/2022, nr. 1599/101/2022 si nr.1600/101/2022 Vizualizare
57 14/09/2022 HOTARAREA nr.57 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarelor nr. 1652/101/2022, nr.1653/101/2022 si nr.1654/101/2022 Vizualizare
58 14/09/2022 HOTARAREA nr.58 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.29 privind aprobarea depunerii proiectului ” Imbunatatirea consumurilor energetice ale Spitalului Municipal din Orsova “, inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect, adoptata la data de 25.05.2022 Vizualizare
59 14/09/2022 HOTARAREA nr.59 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.30 privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientei energetice la cladirea publica Liceul Tehnologic Dierna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 11, Municipiul Orsova, judetul Mehedinti “, inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect, adoptata la data de 25.05.2022 Vizualizare
60 14/09/2022 HOTARAREA nr.60 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.31 privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientei energetice si modificari interioare-exterioare, la cladirea publica Liceul Teoretic Traian Lalescu, str.Portile de Fier, nr.32, Municipiul Orsova, judetul Mehedinti “, inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect, adoptata la data de 25.05.2022 Vizualizare
61 14/09/2022 HOTARAREA nr.61 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.32 privind aprobarea depunerii proiectului ” Cresterea eficientei energetice Sediul Primariei municipiului Orsova, judetul Mehedinti “, inclusiv aprobarea anexei cu descrierea sumara a investitiei propusa a se realiza prin proiect, adoptata la data de 25.05.2022 Vizualizare
62 14/09/2022 HOTARAREA nr.62 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.34 privind aprobarea depunerii proiectului ” Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Orsova – PUG si a Regulamentului Local de Urbanism – RLU – Orsova “, inclusiv nota de fundamentare si anexa privind descrierea sumara a investitiei, adoptata la data de 09.06.2022 Vizualizare
63 14/09/2022 HOTARAREA nr.63 privind aprobarea vanzarii locuintelor de tip ANL proprietatea Statului Roman, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Orsova, situate in imobilul din str. Bujorului, nr.1A, inscris in CF 54073 UAT Orsova Vizualizare
64 14/09/2022 HOTARAREA nr.64 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare de credite pe anul 2022 Vizualizare
65 14/09/2022 HOTARAREA nr.65 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului apartinand domeniului public al municipiului Orsova, inscris in CF nr. 51971, zona Coramnic-Strand Vizualizare
66 14/09/2022 HOTARAREA nr.66 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Orsova, pe anul 2023 Vizualizare
67 29/09/2022 Hotararea nr.67 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2022/2023 Vizualizare
68 29/09/2022 HOTARAREA nr.68 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii la unitatile de invatamant preuniversitar, de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2022/2023 Vizualizare
69 29/09/2022 HOTARAREA nr.69 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, prin suplimentari de credite bugetare Vizualizare
70 06/10/2022 Hotararea nr.70 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.44 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ” Locuinte sociale, str. Ghioceilor, municipiul Orsova, judetul Mehedinti “, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, aprobarea destinatiei de locuinte sociale si aprobarea surselor de finantare si aportul fiecareia la realizarea investitiei, adoptata la data de 14.06.2018, cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
71 06/10/2022 Hotararea nr.71 privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului cultural – artistic ” TOAMNA ORSOVEANA ” , in perioada 07 octombrie – 09 octombrie 2022 Vizualizare
72 18/10/2022 Hotararea nr.72 privind trecerea unui sector al drumului national DN57 de la km 0+000 la km 4+093 situat in intravilanul municipiului Orsova, din administrarea Consiliului Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti, in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Vizualizare
73 18/10/2022 Hotararea nr.73 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, prin virari de credite bugetare de la un capitol la altul si modificarea Programului de investitii pe anul 2022 Vizualizare
20 24/03/2022 Anexa la HCL nr.20 din 24.03.2022 Vizualizare
74 31/10/2022 HOTARAREA nr.74 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare de credite pe anul 2022 Vizualizare
75 31/10/2022 HOTARAREA nr.75 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.48 privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in Municipiul Orsova, strada Mihai Eminescu-Zona Sud, inscris in C.F. nr.54533, in suprafata de 100 mp, adoptata la data de 18.07.2022 Vizualizare
76 10/11/2022 Hotararea nr. 76 privind aprobarea Proiectului ” Construire de insule ecologice, digitalizate, in municipiul Orsova ” depunerea acestuia spre finantare in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta – PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3-Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate Vizualizare
77 10/11/2022 Hotararea nr. 77 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul al III-lea al anului 2022 si adoptarea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
78 10/11/2022 Hotararea nr.78 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.54547, in suprafata de 104 mp, situat in municipiul Orsova, str. Portile de Fier, nr.7A, la solicitarea d-nei Pavel Constanta in calitate de reprezentant legal al SC IRIS FARM COM SRL, proprietara constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
79 10/11/2022 Hotararea nr.79 privind aprobarea organigramei si a statului de functii si a numarului de personal al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Orsova, cu personalitate juridica din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova Vizualizare
80 25/11/2022 HOTARAREA nr.80 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare
81 25/11/2022 HOTARAREA nr.81 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Orsova sa participe la sedinta Comisiei de dialog social din data de 29.11.2022 Vizualizare
82 25/11/2022 HOTARAREA nr.82 privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.10 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
83 08/12/2022 HOTARAREA nr.83 privind participarea Municipiului Orsova la implementarea proiectului ” Traseu Eurovelo 6 Mehedinti – Dolj – Olt ” din investitia 1.4 ” Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice ” finantat din PNRR, Componenta 11 – Turism si cultura Vizualizare
84 16/12/2022 HOTARAREA nr.84 privind aprobarea organigramei si statului de functii al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
85 21/12/2022 Hotararea nr.85 privind aprobarea devizului general actualizat la finalizarea lucrarilor, a centralizatorului situatiilor de lucrari si actualizarea valorii in Programul de investitii ai obiectivului de investitii ” Inchidere groapa deseuri menajere Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
86 21/12/2022 Hotararea nr.86 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si suplimentarea finantarii in programul de investitii pe anul 2022 Vizualizare
87 21/12/2022 HOTARAREA nr.87 privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2023 si a lucrarilor de interes local pe care asistatii social le vor presta in anul 2023 Vizualizare
2022 04/01/2023 REGISTRU PENTRU EVIDENTA HOTARARILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA PE ANUL 2022 Vizualizare
1 04/01/2023 HOTARAREA nr.1 privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local si aprobarea deficitului pentru anul 2022 Vizualizare
2 04/01/2023 HOTARAREA nr.2 privind aprobarea organizarii retelei scolare 2023-2024, a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova Vizualizare
3 25/01/2023 HOTARAREA nr.3 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova, in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi, necesare activitatii de pregatire pentru anul competitional 2023 si pentru efectuarea selectiilor de catre profesorii CSS Orsova Canotaj – Kaiac-Canoe Vizualizare
4 25/01/2023 HOTARAREA nr.4 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023 Vizualizare
5 27/01/2023 HOTARAREA nr.5 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova, aprobat prin HCL nr.70 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica, adoptata la data de 30.09.2019 Vizualizare
6 20/02/2023 HOTARAREA nr.6 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului 357/101/2023 Vizualizare
7 07/03/2023 Hotararea nr.7 privind aderarea si participarea Municipiului Orsova, Judetul Mehedinti la parteneriatul constituit de Asociatia Grup de Actiune Locala Platoul Mehedinti Vizualizare
8 07/03/2023 Hotararea nr.8 privind aprobarea Planului anual de actiune al Directiei de Asistenta Sociala Orsova privind serviciilor sociale Vizualizare
9 07/03/2023 Hotararea nr.9 privind aprobarea incheierii protocoalelor de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Orsova pentru implementarea proiectului ” HUB de Servicii MMSS SII MMSS “, cod MySmis 130963 Vizualizare
10 07/03/2023 Hotararea nr.10 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.67 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2022/2023, adoptata la data de 29.09.2022 Vizualizare
11 07/03/2023 Hotararea nr.11 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru Serviciul public de salubrizare din municipiul Orsova Vizualizare
12 07/03/2023 Hotararea nr.12 privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2022 Vizualizare
13 07/03/2023 HOTARAREA nr.13 privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului cultural-artistic NEDEIA ORSOVEANA editia a II-a, in perioada 01 iunie – 04 iunie 2023 Vizualizare
14 07/03/2023 HOTARAREA nr.14 privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural-artistice ” Zilele municipiului Orsova ” in perioada 11-15 august 2023 Vizualizare
16 17/03/2023 HOTARAREA nr.16 privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
15 16/03/2023 HOTARAREA nr.15 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
17 28/03/2023 HOTARAREA nr.17 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ( faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ” Cresterea eficientei energetice la cladirea publica Liceul Tehnologic Dierna, Bv. 1 Decembrie 1918, nr.11, municipiul Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
18 28/03/2023 HOTARAREA nr.18 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ( faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ” Cresterea eficientei energetice si modificari interioare-exterioare, la cladirea publica Liceul Teoretic Traian Lalescu, str. Portile de Fier, nr.32, municipiul Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
19 28/03/2023 HOTARAREA nr.19 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ( faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ” Cresterea eficientei energetice Sediul Primariei municipiului Orsova, judetul Mehedinti “ Vizualizare
20 28/03/2023 HOTARAREA nr.20 privind aprobarea imputernicirii UAT Municipiul Orsova in vederea depunerii si implementarii proiectului ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamnte digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe in municipiul Orsova ” , depunerea acestuia spre finantare in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta – PNRR Componenta I5 Educatie Vizualizare
21 28/03/2023 HOTARAREA nr.21 privind mandatarea reprezentantului municipiului Orsova la AGEA a SC Mehedinti Gaz SA pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la SC Mehedinti Gaz SA, din data de 31.03.2023, ora 14,00 si alternativ a doua reuniune pentru data de 07.04.2023, ora 14,00 Vizualizare
22 28/03/2023 HOTARAREA nr.22 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.585/101/2023 Vizualizare
23 28/04/2023 HOTARAREA nr.23 privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2023 Vizualizare
24 20/05/2023 HOTARAREA nr.24 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2023 si adoptarea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
25 20/05/2023 HOTARAREA nr.25 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Orsova Vizualizare
26 20/05/2023 HOTARAREA nr.26 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului Cantina ajutor social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Orsova Vizualizare
27 20/05/2023 HOTARAREA nr.27 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Consultativ Comunitar al municipiului Orsova Vizualizare
28 20/05/2023 HOTARAREA nr.28 privind constituirea echipei mobile pentru interventia in cazurile de violenta domestica Vizualizare
29 20/05/2023 HOTARAREA nr.29 privind aprobarea cotelor avute in vedere la stabilirea chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte in municipiul Orsova, valabila pentru anul 2023 si actualizarea cu rata inflatiei pe anul 2023 Vizualizare
30 20/05/2023 HOTARAREA nr.30 privind modificarea si completarea Art. nr.1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr.7 privind aderarea si participarea Municipiului Orsova, Judetul Mehedinti la parteneriatul constituit de Asociatia Grup de Actiune Locala Platoul Mehedinti, adoptata la data de 07.03.2023 Vizualizare
31 20/05/2023 HOTARAREA nr.31 privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului cultural-artistic NEDEIA ORSOVEANA – Inaltarea Domnului ( Ispasul ) la data de 25 mai 2023 Vizualizare
32 20/05/2023 HOTARAREA nr.32 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 76 privind aprobarea Proiectului ” Construire de insule ecologice, digitalizate, in municipiul Orsova ” depunerea acestuia spre finantare in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta – PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3-Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate, adoptata la data de 10.11.2022 Vizualizare
33 20/05/2023 HOTARAREA nr.33 privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in municipiul Orsova, strada Castanilor, inscris in C.F. nr.53808, in suprafata de 45 mp Vizualizare
34 20/05/2023 HOTARAREA nr.34 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.51686, in suprafata de 60 mp, situat in municipiul Orsova, bdul 1 Decembrie 1918, nr.31A, la solicitarea d-lui Hairi Suleiman in calitate de administrator al SC VEMANS HOLDING SRL, proprietara constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
35 20/05/2023 HOTARAREA nr.35 privind aprobarea inaintarii unei adrese catre Ministerul Sanatatii privitoare la modificarea structurii organizatorice a Spitalului municipal Orsova Vizualizare
36 22/06/2023 HOTARAREA nr.36 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr. 1219/101/2023 Vizualizare
37 22/06/2023 HOTARAREA nr.37 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.10 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova, adoptata la data de 12.04.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a unor demisii Vizualizare
38 23/06/2023 HOTARAREA nr.38 privind demisia doamnei Visoiu Elena Cosmina si a domnului Moescu Pavel reprezentantii Consiliului Local al municipiului Orsova in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova Vizualizare
39 29/07/2023 HOTARAREA nr.39 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova, aprobat prin HCL nr.70 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica, adoptata la data de 30.09.2019, cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
40 29/07/2023 HOTARAREA nr.40 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.52117, in suprafata de 445 mp, situat in municipiul Orsova, str.Gratca, nr.7, la solicitarea d-lui Tudorescu Alexandru, proprietarul constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
41 29/07/2023 HOTARAREA nr.41 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului inscris in CF nr.50581, in suprafata de 80 mp, situat in municipiul Orsova, str. Portile de Fier, nr.13A, la solicitarea d-nei Manea Marioara proprietara constructiei edificata pe acest teren Vizualizare
42 29/07/2023 HOTARAREA nr.42 privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenului situat in Municipiul Orsova, strada Castanilor – zona Evantai, inscris in C.F. nr.54658, in suprafata de 28 mp Vizualizare
43 29/07/2023 HOTARAREA nr.43 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul al II-lea al anulul 2023 si adoptarea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Vizualizare
44 29/07/2023 HOTARAREA nr.44 privind trecerea din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a constructiilor C1, C2, C3, C4 si C5, edificate pe terenul inscris in C.F. nr.53980, situat in municipiul Orsova, strada Ghioceilor Vizualizare
45 29/07/2023 HOTARAREA nr.45 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism ” Extindere zona functionala institutii servicii si agrement in UTR 8 Orsova Vizualizare
46 07/08/2023 HOTARAREA nr.46 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prin suplimentari de credite bugetare, virare de credite si completarea si modificarea programului de investitii pe anul 2023 Vizualizare
47 07/08/2023 HOTARAREA nr.47 privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2023 Vizualizare
48 07/08/2023 HOTARAREA nr.48 privind prelungirea duratei contractului de dare in folosinta gratuita incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Orsova cu nr. 11568 din 25.10.2021 si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Centrul Judetean Mehedinti cu nr.40 din 04.10.2021 Vizualizare
49 31/08/2023 HOTARAREA nr.49 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul ” Construire de locuinte nZEB in municipiul Orsova “ Vizualizare
50 09/09/2023 HOTARAREA nr.50 privind aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului municipal Orsova Vizualizare
51 09/09/2023 HOTARAREA nr.51 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova in cadrul dosarului nr.1839/101/2023 Vizualizare
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente

Date de Contact