Registrul pentru evidența Dispozițiilor Autorității ExecutiveNr. Data Denumire dispoziție Documente
04/01/2023 REGISTRU CUPRINZAND DISPOZITIILE EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI ORSOVA IN ANUL 2022 Vizualizare
131 27/03/2023 DISPOZITIA nr.131 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova Vizualizare
154 18/04/2023 DISPOZITIA nr.154 privind aprobarea Regulamentului intern al Primariei municipiului Orsova Vizualizare
205 16/05/2023 DISPOZITIA nr.205 privind aprobarea masurilor organizatorice in vederea desemnarii consilierului de etica pentru personalul din cadrul Primariei municipiului Orsova Vizualizare
216 22/05/2023 DISPOZITIA nr.216 privind prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru pentru recuperarea zilei de 02.06.2023, stabilita ca zi libera Vizualizare
239 30/05/2023 DISPOZITIA nr.239 privind desemnarea consilierului de etica pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita in cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova Vizualizare
262 20/06/2023 DISPOZITIA nr.262 privind constituirea Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei Vizualizare
56 13/02/2023 DISPOZITIA nr.56 privind reconstituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial al Primariei municipiului Orsova Vizualizare
312 21/07/2023 DISPOZITIA nr.312 privind prelungirea corespunzatoare a programului de lucru pentru recuperarea zilei de 14.08.2023, stabilita ca zi libera Vizualizare
452 18/12/2023 Dispozitia nr. 452 privind completarea dispozitiei 451 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta ordinara pentru data de 21.12.2023,ora 18:00, emisa la data de 14.12.2023. Vizualizare
453 18/12/2023 Dispozitia nr. 453 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 18.12.2023,ora 13,00. Nu există fișiere
4531 18/12/2023 Dispozitia nr. 453 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 18.12.2023,ora 13,00. Nu există fișiere
453 18/12/2023 Dispozitia nr. 453 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 18.12.2023,ora 13,00. Vizualizare
460 21/12/2023 Dispozitia nr 450 privind convocarea Consoiliului Local al Municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 21.12.2023, ora 20,40 Vizualizare
3 04/01/2023 Dispozitia nr 3 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata pentru data de 04 ianuarie 2024 ora 18 00. Vizualizare
8 11/01/2024 Dispozitia nr. 8 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 11 ianuarie 2024,ora 18,00 Vizualizare
5 10/01/2024 Anexa la dispozitia nr. 5 din 10.01.2024 Vizualizare
5 10/01/2024 Dispozitia nr. 5 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic Vizualizare
9 12/01/2024 Dispozitia nr. 9 privind constituirea comisiei paritare in cadrul Primariei municipiului Orsova. Vizualizare
80 30/01/2024 Dispozitia nr. 80 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 30.01.2024 ,ora:20,00 Vizualizare
84 01/02/2024 Dispozitia nr. 84 privind stabilirea locurilor interzise adunarilor publice in municipiul Orsova. Vizualizare
90 05/02/2024 Dispozitia nr. 90 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 05.02.2024 , ora 17,30. Vizualizare
95 12/02/2024 Dispozitia nr. 95. privind convocarea Consiliului LOCAL IN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA DIN 12.02.2024 ORA 20,00 Vizualizare
96 12/02/2024 Dispozitia nr. 96 privind suplimentarea Dispozitiei nr. 95 prind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara din 12.02.2024 ora 20.00 Vizualizare
Nr. Data Denumire dispoziție Documente

Date de Contact