Registrul pentru evidența Dispozițiilor Autorității ExecutiveNr. Data Denumire dispoziție Documente
04/01/2023 REGISTRU CUPRINZAND DISPOZITIILE EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI ORSOVA IN ANUL 2022 Vizualizare
131 27/03/2023 DISPOZITIA nr.131 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova Vizualizare
154 18/04/2023 DISPOZITIA nr.154 privind aprobarea Regulamentului intern al Primariei municipiului Orsova Vizualizare
205 16/05/2023 DISPOZITIA nr.205 privind aprobarea masurilor organizatorice in vederea desemnarii consilierului de etica pentru personalul din cadrul Primariei municipiului Orsova Vizualizare
216 22/05/2023 DISPOZITIA nr.216 privind prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru pentru recuperarea zilei de 02.06.2023, stabilita ca zi libera Vizualizare
239 30/05/2023 DISPOZITIA nr.239 privind desemnarea consilierului de etica pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita in cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova Vizualizare
262 20/06/2023 DISPOZITIA nr.262 privind constituirea Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei Vizualizare
56 13/02/2023 DISPOZITIA nr.56 privind reconstituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial al Primariei municipiului Orsova Vizualizare
312 21/07/2023 DISPOZITIA nr.312 privind prelungirea corespunzatoare a programului de lucru pentru recuperarea zilei de 14.08.2023, stabilita ca zi libera Vizualizare
452 18/12/2023 Dispozitia nr. 452 privind completarea dispozitiei 451 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta ordinara pentru data de 21.12.2023,ora 18:00, emisa la data de 14.12.2023. Vizualizare
453 18/12/2023 Dispozitia nr. 453 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 18.12.2023,ora 13,00. Nu există fișiere
4531 18/12/2023 Dispozitia nr. 453 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 18.12.2023,ora 13,00. Nu există fișiere
453 18/12/2023 Dispozitia nr. 453 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 18.12.2023,ora 13,00. Vizualizare
460 21/12/2023 Dispozitia nr 450 privind convocarea Consoiliului Local al Municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 21.12.2023, ora 20,40 Vizualizare
3 04/01/2023 Dispozitia nr 3 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata pentru data de 04 ianuarie 2024 ora 18 00. Vizualizare
8 11/01/2024 Dispozitia nr. 8 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 11 ianuarie 2024,ora 18,00 Vizualizare
5 10/01/2024 Anexa la dispozitia nr. 5 din 10.01.2024 Vizualizare
5 10/01/2024 Dispozitia nr. 5 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic Vizualizare
9 12/01/2024 Dispozitia nr. 9 privind constituirea comisiei paritare in cadrul Primariei municipiului Orsova. Vizualizare
80 30/01/2024 Dispozitia nr. 80 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 30.01.2024 ,ora:20,00 Vizualizare
84 01/02/2024 Dispozitia nr. 84 privind stabilirea locurilor interzise adunarilor publice in municipiul Orsova. Vizualizare
90 05/02/2024 Dispozitia nr. 90 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 05.02.2024 , ora 17,30. Vizualizare
95 12/02/2024 Dispozitia nr. 95. privind convocarea Consiliului LOCAL IN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA DIN 12.02.2024 ORA 20,00 Vizualizare
96 12/02/2024 Dispozitia nr. 96 privind suplimentarea Dispozitiei nr. 95 prind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara din 12.02.2024 ora 20.00 Vizualizare
131 12/03/2024 Dispozitia nr. 131 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 13.03.2024,ora20,00 Vizualizare
137 13/03/2024 Dispozitia nr 137 privind completarea Dispozitiei nr. 131 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara de indata,pentru data de 13.03.2024,ora 20,00,emisa la data de 12.03.2024. Vizualizare
138 14/03/2024 Dispozitia nr. 138 privind aprobarea Codului etic si de integritate al Primariei Municipiului Orsova Vizualizare
185 18/04/2024 Dispozitia nr. 185 privind prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru pentru recuperarea zilei de 2 mai 2024,stabilita ca zi libera Vizualizare
188 19/04/2024 Dispozitia nr. 188 privind Convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara,pentru data de 25.04.2024 ,ora 17,00 Vizualizare
189 19/04/2024 Dispozitia nr. 189 privind delimitarea sectiilor de votare organizate pe raza municipiului Orsova si stabilirea sediului acestora,pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European si pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anunl 2024 Vizualizare
200 24/04/2024 Dispozitia nr. 200 privind suplimentarea Dispozitiei nr. 188 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara,pentru data de 25.04.2024 ,ora 17,00, emisa la data de 19.04.2024 Vizualizare
211 25/04/2024 Dispozitia nr. 211 privind modificarea Dispozitiei nr. 188 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara ,pentru data de 25.04.2024,ora 17,00, emisa la data de 19.04.2024 ,cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
215 30/04/2024 Dispozitia nr. 215 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pe raza municipiului Orsova pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European si pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anunl 2024 Vizualizare
224 09/05/2024 Dispozitia nr. 224 privind modificarea dispozitiei nr. 215 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pe raza municipiului Orsova pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European si pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2024,emisa la data de 30.04.2024. Vizualizare
189 19/05/2024 Dispozitia nr. 189 privind delimitarea sectiilor de votare organizate pe raza municipiului Orsova si stabilirea sediului acestora,pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European si pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2024 Vizualizare
228 13/05/2024 Dispozitia nr. 228 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convovata de indata,pentru data de 15.05.2024,ora 17.00 Vizualizare
262 24/05/2024 Dispozitia nr. 262privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova in sedinta extraordinara convocata de indata,pentru data de 24.05.2024,ora 13,00 Vizualizare
Nr. Data Denumire dispoziție Documente

Date de Contact