Primăria Municipiului Orșova

 
 


 

 

Anunturi
organizare licitatii

 

 

 

2 0 2 0

 

 

30.01.2020

 

ANUNT DE ATRIBUIRE    A CONTRACTULUI PRIVIND VANZAREA IMOBILULUI TEREN SI CONSTRUCTIE AFERENT CENTRALEI TERMICE, INSCRIS IN CF 53929 SI CF 53929-C1-U2

...

 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 9
 

 

17.12.2019

 

ANUNT DE PARTICIPARE

LA LICITATIA PRIVIND VANZAREA IMOBILULUI - TEREN SI CONSTRUCTIE, AFERENT CENTRALEI TERMICE, INSCRIS IN

CF NR.53929 SI CF 53929-C1-U2

---

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 4

 

 

 

29.07.2014

 

ORGANIZARE LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZARE REZER-VOARE DE COMBUSTIBIL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ORŞOVA,

 ÎN SISTEMUL „AŞA CUM SUNT, UNDE SUNT”.

 

 

26.06.2014

 

AMÂNARE ŞEDINȚĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR

ORGANIZARE LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

pentru delegarea gestiunii a activitatii de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi in municipiul Orsova

 

 

24.06.2014

 

SOLICITARE CLARIFICARI

SUPLIMENTARE

şi

RASPUNS la SOLICITARE

 

ORGANIZARE LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

pentru delegarea gestiunii a activitatii de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi in municipiul Orsova

 

 

20.06.2014

 

SOLICITARE INFORMAȚII

şi

OFERIRE CLARIFICĂRI

la

ORGANIZARE LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

pentru delegarea gestiunii a activitatii de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi in municipiul Orsova

 

 

11.06.2014

 

ORGANIZARE LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZARE REZER-VOARE DE COMBUSTIBIL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ORŞOVA,

 ÎN SISTEMUL „AŞA CUM SUNT, UNDE SUNT”.

 

SCRISOARE DE CLARIFICARI NR.1

la

ORGANIZARE LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

pentru delegarea gestiunii a activitatii de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi in municipiul Orsova

 

 

 

27.05.2014

 

ORGANIZARE LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

pentru delegarea gestiunii a activitatii de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi in municipiul Orsova

 

 

 

19.05.2014

 

ORGANIZARE LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZARE REZER-VOARE DE COMBUSTIBIL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ORŞOVA,

 ÎN SISTEMUL „AŞA CUM SUNT, UNDE SUNT”.

 

 

 

18.03.2014

 

Scoaterea la vânzare prin licitație publică dechisă a 105 bucăți mese din beton armat dezafectate ca urmare a modernizării Pieței 1800.

 

 

13.03.2014

 

Scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a clădirii în suprafață de 359,68 mp şi terenul  aferent  în suprafaţă de 398,34 mp

 

 

12.02.2014

 

ORGANIZARE LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZARE REZER-VOARE DE COMBUSTIBIL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ORŞOVA,

 ÎN SISTEMUL „AŞA CUM SUNT, UNDE SUNT”.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 3

 

 

19.03.2013
VÂNZAREA UNUI NUMAR

DE 40 BUCATI DALE DE BETON

05.09.2013

VÂNZARE REZERVOARE DE

 COMBUSTIBIL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ORŞOVA,

 

 

 

 


2 0 1 1
 


19.01.2011

14.02.2011

16.02.2011

07.03.2011

24.03.2011

13.06.2011

18.11.2011
  


 

 

 

 

 

 

 

Anunturi organizare licitatii


 

  

Anunturi

organizare licitatii
 

 

 

 

A n u l   2 0 2 0

 

30.01.2020

 

ANUNT DE ATRIBUIRE  A CONTRACTULUI

PRIVIND VANZAREA IMOBILULUI TEREN SI CONSTRUCTIE AFERENT

CENTRALEI TERMICE, INSCRIS IN CF 53929 SI CF 53929-C1-U2

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

 

 

A n u l   2 0 1 9

 

17.12.2019

 

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

 

 

 

A n u l   2 0 1 4

 

 

 

29.07.2014

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

       CU SEDIUL ÎN ORŞOVA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 20, JUD. MEHEDINŢI, ÎN TEMEIUL

HG 841/1995 PRIVIND PROCEDURILE DE TRANSMITERE FARA PLATA SI DE VALORIFICARE A BUNURILOR APARŢINÂND INSTITUŢIILOR PUBLICE, IN DATA DE 27.08.2014, ORA 12, ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ   CU STRIGARE PENTRU VÂNZARE REZERVOARE DE COMBUSTIBIL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ORŞOVA, ÎN SISTEMUL „AŞA CUM SUNT, UNDE SUNT”.

       REZERVOARELE SE AFLĂ ŞI POT FI VĂZUTE PE RAZA MUNICIPIULUI ASTFEL: ÎN IMEDIATA APROPIERE A CENTRALELOR TERMICE ŞI ÎN PERIMETRUL DEPOZITULUI DE COMBUSTIBIL VALEA CERNEI.

        PRETUL DE PORNIRE AL LICITATIEI ESTE DE 424,80 LEI/TONĂ FĂRĂ TVA.

     PREŢUL CAIETULUI DE SARCINI ESTE DE 100 LEI, ŞI POATE FI PROCURAT ÎMPREUNĂ CU INSTRUCŢIUNILE PENTRU OFERTANŢI LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORŞOVA.

        GARANŢIA DE PARTICIPARE ESTE DE 5000 LEI.

( vizualizare integrala .... )

 

 

26.06.2014

 

AMÂNARE ŞEDINȚĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

Amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi: 1. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi

2. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu flori si arbusti 3.Activitatea de producere a materialului dendrologic și floricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei

 stradale și a locurilor de agrement

( vizualizare integrala .... )

 

 

24.06.2014

 

SOLICITARE CLARIFICĂRI SUPLIMENTARE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

Amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi: 1. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi

2. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu flori si arbusti 3.Activitatea de producere a materialului dendrologic și floricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei

 stradale și a locurilor de agrement

( vizualizare integrala .... )

 

RĂSPUNS - CLARIFICĂRI SUPLIMENTARE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

Amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi: 1. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi

2. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu flori si arbusti 3.Activitatea de producere a materialului dendrologic și floricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei

 stradale și a locurilor de agrement

( vizualizare integrala .... )

 

 

 

20.06.2014

 

SOLICITARE DOCUMENTAȚIE AFERENTĂ LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

Amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi: 1. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi

2. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu flori si arbusti 3.Activitatea de producere a materialului dendrologic și floricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei

 stradale și a locurilor de agrement

( vizualizare integrala .... )

 

SCRISOARE DE CLARIFICĂRI NR. 2

la

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

         Amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi: 1. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi

2. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu flori si arbusti 3.Activitatea de producere a materialului dendrologic și floricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei

 stradale și a locurilor de agrement

( vizualizare integrala ....  )

 

ALTE CLARIFICĂRI - CANTITĂȚI ORIENTATIVE

 

 

 

 

11.06.2014

 

ANUNȚ DE LICITAȚIE

               PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA CU SEDIUL ÎN ORŞOVA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 20,

JUD. MEHEDINŢI, ÎN TEMEIUL HG 841/1995 PRIVIND PROCEDURILE DE TRANSMITERE FARA PLATA SI DE

VALORIFICARE A BUNURILOR APARŢINÂND INSTITUŢIILOR PUBLICE, IN DATA DE 09.07.2014, ORA 12,       ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZARE REZERVOARE DE COMBUSTIBIL           PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ORŞOVA, ÎN SISTEMUL „AŞA CUM SUNT, UNDE SUNT”.         

               REZERVOARELE SE AFLĂ ŞI POT FI VĂZUTE PE RAZA MUNICIPIULUI ASTFEL: ÎN IMEDIATA APRO-PIERE A CENTRALELOR TERMICE ŞI ÎN PERIMETRUL DEPOZITULUI DE COMBUSTIBIL VALEA CERNEI.

                PRETUL DE PORNIRE AL LICITATIEI ESTE DE 424,80 LEI/TONĂ FĂRĂ TVA.                         

              PREŢUL CAIETULUI DE SARCINI ESTE DE 100 LEI, ŞI POATE FI PROCURAT ÎMPREUNĂ CU INSTRUCŢIUNILE PENTRU OFERTANŢI LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORŞOVA.

                GARANŢIA DE PARTICIPARE ESTE DE 5000 LEI.                                                              

( vizualizare integrala .... )

 

 

SCRISOARE DE CLARIFICĂRI NR. 1

la

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

         Amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi: 1. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi

2. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu flori si arbusti 3.Activitatea de producere a materialului dendrologic și floricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei

 stradale și a locurilor de agrement

( vizualizare integrala .... )

 

 

27.05.2014

 

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

         Amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi: 1. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi

2. Activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu flori si arbusti 3.Activitatea de producere a materialului dendrologic și floricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei

 stradale și a locurilor de agrement

( vizualizare integrala .... )

 

HOTĂRÂREA nr.26

privind aprobarea caietului de sarcini si a instructiunilor pentru organizarea procedurilor

de licitatie publica pentru delegarea gestiunii a activitatii de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi in municipiul Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.26 din 04.04.2014

CAIET DE SARCINI

pentru delegarea gestiunii a activitatii de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi in municipiul Orsova

 

Anexa nr.2 la HCL nr.26 din 04.04.2014

INSTRUCTIUNI

privind organizarea procedurilor de licitatie publica pentru delegarea gestiunii a

activitatii de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi in municipiul Orsova

 

 

19.05.2014

 

ANUNȚ DE LICITAȚIE

         PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA CU SEDIUL ÎN ORŞOVA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 20,

 JUD. MEHEDINŢI, ÎN TEMEIUL HG 841/1995 PRIVIND PROCEDURILE DE TRANSMITERE FARA PLATA

SI DE VALORIFICARE A BUNURILOR APARŢINÂND INSTITUŢIILOR PUBLICE, IN DATA DE 28.05.2014,

ORA 12, ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZARE REZERVOARE DE

COMBUSTIBIL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ORŞOVA, ÎN SISTEMUL „AŞA CUM SUNT, UNDE SUNT”.

           REZERVOARELE SE AFLĂ ŞI POT FI VĂZUTE PE RAZA MUNICIPIULUI ASTFEL: ÎN IMEDIATA APROPIERE A CENTRALELOR TERMICE ŞI ÎN PERIMETRUL DEPOZITULUI DE COMBUSTIBIL VALEA CERNEI.

                PRETUL DE PORNIRE AL LICITATIEI ESTE DE 566,40 LEI/TONĂ FĂRĂ TVA.

           PREŢUL CAIETULUI DE SARCINI ESTE DE 100 LEI, ŞI POATE FI PROCURAT ÎMPREUNĂ CU INSTRUCŢIUNILE PENTRU OFERTANŢI LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORŞOVA.

                GARANŢIA DE PARTICIPARE ESTE DE 5000 LEI.

( vizualizare integrala .... )

 

 

18.03.2014

 

ANUNȚ DE LICITAȚIE

                     Consiliul Local al Municipiului Orșova, cu sediul în Orșova,

 bld. 1 Decembrie 1918, nr. 20, cod poștal 225200, jud. Mehedinți, tel. 0372764195,

fax 0252361337, e-mail municipiulorsova@gmail.com , anunță scoaterea la vânzare

prin licitație publică dechisă a 105 bucăți mese din beton armat dezafectate

ca urmare a modernizării Pieței 1800 .....

( vizualizare integrala ... )

 

 

13.03.2014

 

ANUNŢ DE LICITAŢIE

            Consiliul Local al Municipiului Orșova, cu sediul în Orșova,

bld. 1 Decembrie 1918, nr. 20, cod poștal 225200, jud. Mehedinți, tel. 0372764195,

 fax 0252361337, e-mail municipiulorsova@gmail.com anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a clădirii în suprafață de 359,68 mp şi terenul  aferent  în suprafaţă de 398,34 mp  situat în ORŞOVA - b-dul 1 Decembrie 1918, nr.28A,

 proprietatea municipiului Orşova, în administrarea Consiliului local al municipiului Orşova, înscris in CF nr. 50582-C1-U2.....

( vizualizare integrala ... )

 

 

12.02.2014

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

          CU SEDIUL ÎN ORŞOVA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 20, JUD. MEHEDINŢI,ÎN

 TEMEIUL HG 841/1995 PRIVIND PROCEDURILE DE TRANSMITERE FARA PLATA SI DE

VALORIFICARE A BUNURILOR APARŢINÂND INSTITUŢIILOR PUBLICE, IN DATA DE

 12.03.2014, ORA 12, ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU

 VÂNZARE REZERVOARE DE COMBUSTIBIL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ORŞOVA,

 ÎN SISTEMUL „AŞA CUM SUNT, UNDE SUNT” .....

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A n u l   2 0 1 3

 

 

19.03.2013

 

Anunt licitatie publica

( vizualizare  integrala ... )

 

 

05.09.2013

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

CU SEDIUL ÎN ORŞOVA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 20, JUD. MEHEDINŢI, ÎN TEMEIUL

HG 841/1995 PRIVIND PROCEDURILE DE TRANSMITERE FARA PLATA SI DE VALORIFICARE

A BUNURILOR APARŢINÂND INSTITUŢIILOR PUBLICE, IN DATA DE 25.09.2013, ORA 12,

 ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZARE REZERVOARE DE

 COMBUSTIBIL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ORŞOVA,

ÎN SISTEMUL „AŞA CUM SUNT, UNDE SUNT”.

( vizualizare  integrala ... )

 

 

 

 

 

 

 

 

A n u l    2 0 1 1


19.01.2011

 

ANUNŢ PENTRU VÂNZARE BUNURI MOBILE

PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

          În temeiul art.162 din Codul de procedură fiscală, republicat, Primăria municipiului Orşova face cunoscut că în data de 08.02.2011, începând cu ora 1000, la sediul său din Orşova, str.1Decembrie 1918 nr.20, jud.Mehedinţi, vinde prin LICITAŢIE PUBLICĂ următoarele bunuri mobile, proprietatea SC MECANICA SA ORŞOVA, CUI 1609436 (Dosar de executatre nr.7075/27.10.2010- primul termen) :

 

 

14.02.2011    
Primaria municipiului Orsova organizeaza la sediul sau
din Bd.1 Decembrie 1918 nr.20 in data de 28 februarie 2011 ora 1200, licitatie publica  in vederea vanzarii spatiului medical MRF de pe str. Portile de Fier nr.10 si a terenului aferent.

 

16.02.2011

 

ANUNŢ PENTRU VÂNZARE BUNURI MOBILE

PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

          În temeiul art.162 din Codul de procedură fiscală, republicat, Primăria municipiului Orşova face cunoscut că în data de 28.02.2011, începând cu ora 1000, la sediul său din Orşova, str.1Decembrie 1918 nr.20, jud.Mehedinţi, vinde prin LICITAŢIE PUBLICĂ următoarele bunuri mobile, proprietatea SC MECANICA SA ORŞOVA, CUI 1609436 (Dosar de executatre nr.7075/27.10.2010- al doilea termen) :

 

07.03.2011

 

ANUNŢ PENTRU VÂNZARE BUNURI MOBILE

PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 

          În temeiul art.162 din Codul de procedură fiscală, republicat, Primăria municipiului Orşova face cunoscut că în data de 21.03.2011, începând cu ora 1000, la sediul său din Orşova, str.1Decembrie 1918 nr.20, jud.Mehedinţi, vinde prin LICITAŢIE PUBLICĂ următoarele bunuri mobile, proprietatea SC MECANICA SA ORŞOVA, CUI 1609436 (Dosar de executatre nr.7075/27.10.2010- al treilea termen) :

24.03.2011

 

Instiintare SC Mecanica SA Orsova

CUI:1609436

 

13.06.2011

    

ANUNŢ PENTRU VÂNZARE BUNURI IMOBILE

          În temeiul art.162 din Codul de procedură fiscală, republicat, şi a HCLMO nr.55/30.05.2011, Primăria municipiului Orşova face cunoscut că în data de 24.06.2011 începând cu ora 1000, la sediul său din Orşova, str.1Decembrie 1918 nr.20, jud.Mehedinţi, vinde următoarele bunuri imobile :

1.-IMOBIL (CLĂDIRE) situat în municipiul Orşova, str.Eroilor-zona Piaţa 1800, nr.cadastral 50757-C13, proprietatea SC HOBBY MUSIC SRL Orşova, CUI 16137668 (dosar de executare nr.1033/19.03.2010), vânzare prin licitaţie publică, preţ pornire licitaţie =  52.524 lei.-primul termen.

          Preţul nu include TVA.....

2.-TEREN situat în municipiul Orşova, str.Eroilor-zona Piaţa 1800, nr.cadastral 51095, aferent imobilului de la pct.1, proprietatea municipiului Orşova, vânzare directă, suprafata = 56 mp,  preţ vânzare=23.153 lei

          Terenul se vinde adjudecatarului clădirii.......

 
18.11.2011
 

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

            Primăria municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi, organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea unui număr de 200 bucăţi dale de beton rezultate din reabilitarea falezei turistice a municipiului Orşova, grupate în 20 loturi a câte 10 bucăţi, proprietate privată a municipiului Orşova.

Licitaţia va avea loc în data de 09.12.2011, ora 12,00 la sediul din Orşova,

 b-dul 1 Decembrie 1918, nr.20, în sala de şedinţă a Consiliului local....