Primăria Municipiului Orșova

 
 
Judecătoria Orşova

Ministerul de JustiţieJudecătoria Orşova
Prezentare
 

          Judecătoria Orşova are sediul în Orşova , str. 1 Decembrie 1918 nr. 20, jud. Mehedinţi, cod poştal 225200 şi funcţionează la parterul clădirii aparţinând Primăriei Municipiului Orşova.
           Având în vedere că actualul sediu este impropriu pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii instanţei, Primăria Municipiului Orşova a concesionat Tribunalului Mehedinţi suprafaţa de 3000 m.p. pentru construirea unui nou sediu. 
          Ministerul Justiţiei a aprobat studiile de prefezabilitate şi fezabilitate, urmând ca obiectivul de investiţii "Sediu Judecătorie Orşova" să fie prevăzut în bugetul ministerului.
        Localităţile aflate în raza de competenţă teritorială a Judecătoriei Orşova sunt :                         
          - municipiul Orşova;
          - comunele : Cireşu
                          : Dubova
                          : Eşelniţa
                          : Iloviţa
                          : Podeni
                          : Sviniţa.


Istoric

 
       Judecătoria Orşova a fost infiinţată la data de 10.12.1993 şi de facto în 1994.
       Continuă activitatea fostei judecătorii mixte din localitatea omonimă, înfiinţată în baza Legii austriece de organizare judecătorească din 30 noiembrie 1854. Circumscripţia sa a coincis cu plasa Orşova. Sub diferite titulaturi (de ocol, mixtă), după 1918 a intrat în reţeaua instanţelor de judecată din România Mare, până în 1952, când a fost desfiinţată, locul său fiind luat de Tribunalul Popular al Raionului Almăj-Mehadia (august 1952-1955), respectiv al Raionului Orşova (1956-1968), desfiinţat şi el odată cu raionul omonim.
Organizare

Preşedinte instanţă
BĂRAN LONA

COLEGIUL DE CONDUCERE:

      - BĂRAN LONA - preşedintele colegiului;

      - BIRĂU MONICA - judecător, membru;

      - GRECESCU CRISTIAN - judecător, membru.

     În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoarea a Legii nr.247/22.07.2005, lege care modifică şi completează Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, vor fi organizate alegeri pentru colegiile de conducere ale instanţelor şi parchetelor.


Componenţa secţiilor/judecătoriei

DENUMIRE PERSONAL
Judecătoria OrsovaPreşedinte secţie
Judecători:          MONICA BIRĂU
                          CRISTIAN GRECESCU

Grefier-şef
:         EMILIA STANCU

Grefieri:
               ANETA VĂRZARU
                           SIMONA DAN
                           NICOLETA SORINA MUNTEANU
                           OLGA LĂPĂDĂTESCU
                           MIOARA TUDOR
                           ZORIŢA ATENA TOMA
                           MARIANA SCORODETI
                           VALENTINA VILI CORNIŢĂ

Grefieri arhivari
:   MARIA ACURMULOAE
                           GHEORGHE MIRULESCU
Informaţii de interes public

            Programul de lucru al instanţei este de luni până vineri de la ora 800 la ora 1600
            
            Şedinţele de judecată
încep la ora 900 , iar accesul publicului în sala de şedinţă este permis cu  
            30 minute înainte de deschiderea şedinţei.
            
            Arhiva şi registratura
sunt deschise pentru public între orele 900 - 1300.
            
            Program pentru arhiva veche
: vineri între orele 900 – 1100.
           
            Publicul poate cere relaţii la biroul de executări penale
, zilnic, între orele 900-1300.
           
            Programul de lucru al biroului de informare şi relaţii publice este:
                  -   luni, marţi, miercuri şi vineri: 800-1600;
                  -   joi: 800-1600.
          Actele de sesizare a instanţei se pot expedia prin poştă, curier sau fax, ori se depun personal la preşedintele instanţei.
           La cererea de chemare în judecată se vor alătura atâtea copii de pe cerere câţi pârâţi sunt.
           Cererile formulate pentru acordarea peronalităţii juridice, asociaţiilor şi fundaţiilor, sindicatelor şi altor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, pentru modificarea actelor constitutive şi alte cereri privind acte sau fapte supuse înscrierii în registrele speciale de evidenţă a persoanelor juridice se depun la preşedintele instanţei.
          Cererile de apel sau de recurs se depun personal sau prin poştă la registratura instanţei.

Taxele de timbru se achită în contul IBAN RO 81 TREZ 46321170210XXXXX  la bugetul local  
                                                          al municipiului Orşova.
Date de contact
 

Adresă:    Orşova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20, judeţul Mehedinţi.

Telefon: 0252/361593

Fax: 0252/361593    

Persoane de contact: judecător Monica Birău
Pentru mai multe informaţii legate de Judecătoria Orşova (liste şedinţe, dosare, jurisprudenţă, informaţii statistice, atlas judiciar etc.) accesaţi site-ul:

 

http://portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=274Ministerul de Justiţie


Adresa:
Bucuresti, str. Apollodor nr.17, sector 5

Website: http://www.just.roInformatii de contact


NUME FUNCTIA
Monica Luisa Macovei

Kibedi Katalin

Maria Cristina Manda

Mihai Marian Eftimescu
Ministrul Justiţiei

Secretar de Stat pentru afaceri judiciare

Secretar de Stat pentru afaceri europene si internationale

Secretar de Stat pentru relatia cu Parlamentul
Responsabil cu acordarea audienţelor în vederea soluţionării petiţiilor

Serviciul de relaţii cu publicul şi cooperare cu ONG-uri

Paula Popa - consilier juridic


Număr de telefon/fax
: (021) 410.72.72, (021) 312.40.23

Persoane de contact: Ana Mihăilă - şef serviciu
Responsabil cu informaţiile de interes public

Consilier juridic Aurel Turcu

Consilier juridic Cristina Ungureanu


Telefon: (021) 312.36.86

E-mail: legea544din2001@just.roServiciul Imagine şi Relaţii cu Mass-Media

Telefon: (021) 313.80.70

Fax: (021) 310.16.64

E-mail: presa@just.ro

WWW: www.just.roLegislatie

Hotărâre nr. 83 din data de 11 februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei - Monitorul Oficial partea I, nr. 132 din data de 11 februarie 2005