PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

 

 

Propuneri
Impozite

si

Taxe Locale

 

PENTRU ANUL:


 

 

2019
 


 

  


 

 

 

 

 

 

 


Serviciul Impozite si Taxe - municipiul ORSOVA


 

 

 

    PROPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE 

- pentru ANUL:

                                                         

 

 

 

 

 

2019

 

 

HOTĂR¬REA nr.48/30.06.2018

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 

Anexa nr.1 la HCL nr.48/30.06.2018

 

Anexa nr.2 la HCL nr.48/30.06.2018

 

Anexa nr.3 la HCL nr.48/30.06.2018

 

Anexa nr.4 la HCL nr.48/30.06.2018