PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

 

 

Propuneri
Impozite

si

Taxe Locale

 

PENTRU ANUL:


 

 

2018
 


 

  


 

 

 

 

 

 

 


Serviciul Impozite si Taxe - municipiul ORSOVA


 

 

 

    PROPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE 

- pentru ANUL:

                                                         

 

 

 

 

 

2018

 

 

HOTĂR¬REA nr.2/05.01.2018

 

HOTĂR¬REA nr.63/31.05.2017

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

 

Anexa nr.1 la HCL nr.63/31.05.2017

 

Anexa nr.2 la HCL nr.63/31.05.2017

 

Anexa nr.3 la HCL nr.63/31.05.2017

 

Anexa nr.4 la HCL nr.63/31.05.2017