PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

 

 

Propuneri
Impozite

si

Taxe Locale

 

PENTRU ANUL:


 

 

2017
 


 

  


 

 

 

 

 

 

 


Serviciul Impozite si Taxe - municipiul ORSOVA


 

 

 

    PROPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE 

- pentru ANUL:

                                                         

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

HOTĂR¬REA nr. 32

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

 

Anexa nr.1 la HCL nr.32 din 21.04.2016

 

Anexa nr.2 la HCL nr.32 din 21.04.2016

 

Anexa nr.3 la HCL nr.32 din 21.04.2016

 

Anexa nr.4 la HCL nr.32 din 21.04.2016