PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

 

 

Propuneri
Impozite

si

Taxe Locale

 

PENTRU ANUL:


 

 

2016
 


 

  


 

 

 

 

 

 

 


Serviciul Impozite si Taxe - municipiul ORSOVA


 

 

 

    PROPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE 

- pentru ANUL:

                                                         

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

ANUNŢ

referitor la aprobarea nivelurilor

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

 

 

R A P O R T

privind necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

 

 

Anexa nr.1

Impozitele si taxele locale aferente anului 2016

 

 

Anexele nr.2 - nr.4

Impozitele si taxele locale aferente anului 2016