Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

 

Propuneri
Impozite

si

Taxe Locale

 

PENTRU ANUL:


 

 

2015
 


 

  


 

 

 

 

 

 

 


Serviciul Impozite si Taxe Locale - municipiul ORSOVA


 

 

 

    PROPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR  LOCALE  - pentru ANUL:

                                                         

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

HOTĂRÂRE Nr.38/29.05.2014

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

 

 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.38/29.05.2014

Impozitele si taxele locale aferente anului 2014

 

 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.38/29.05.2014

Scutiri si facilitati de la plata impozitului pe cladiri si teren

persoane fizice

 

 

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.38/29.05.2014

Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale, inclusiv

hotararile Consiliului Local al municipiului Orsova, prin care s-au instituit/stabilit

impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

 

 

Anexa nr.4 la H.C.L. nr.38/29.05.2014

Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al municipiului Orsova in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

 

 

HOTĂRÂRE nr.60/29.10.2014

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43 privind delimitarea zonelor din

intravilanul municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi, adoptată la data de 30.04.2013

 

 

HOTĂRÂRE nr.82/22.12.2014

privind stabilirea plafonului creantelor fiscale datorate bugetului local

care pot fi anulate

 

HOTĂRÂRE nr.8/08.01.2015

privind acordarea de inlesniri la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere

datorate bugetului local al municipului Orsova, de catre persoanele fizice si juridice