Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

 

Propuneri
Impozite

si

Taxe Locale

 

PENTRU ANUL:


 

 

2014
 


 

  


 

 

 

 

 

 

 


Serviciul Impozite si Taxe Locale - municipiul ORSOVA


 

 

 

    PROPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE  - pentru ANUL:

                                                         

 

 

 

 

 

2014

 

 

HOTĂRÂRE nr.43

privind delimitarea zonelor din intravilanul municipiului Orsova,

judetul Mehedinti

 

 

HOTĂRÂRE nr.44

privind delimitarea zonelor din extravilanul municipiului Orsova,

judetul Mehedinti

 

 

HOTĂRÂRE Nr.47

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

 

 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.47/30.05.2013

Impozitele si taxele locale aferente anului 2014

 

 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.47/30.05.2013

Scutiri si facilitati de la plata impozitului pe cladiri si teren

persoane fizice

 

 

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.47/30.05.2013

Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale, inclusiv

hotararile Consiliului Local al municipiului Orsova, prin care s-au instituit/stabilit

impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

 

 

Anexa nr.4 la H.C.L. nr.47/30.05.2013

Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al municipiului Orsova in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

 

 

HOTĂRÂRE nr.114

privind stabilirea plafonului creantelor fiscale datorate bugetului local

care pot fi anulate