PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

 

 

Propuneri
Impozite

si

Taxe Locale

 

PENTRU ANUL:


 

 

2010
 
 

 


 


 

  


 

 

 

 

 

 

 


Serviciul Impozite si Taxe Locale - municipiul ORSOVA


 

 

 

    PROPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE  - pentru ANUL:

 

 

2010 

 

 

A N U N Ţ

referitor la elaborarea proiectului de hotărre privind stabilirea impozitelor

şi taxelor locale pe anul 2010

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale

 pentru anul 2010
 


R A P O R T

privind necesitatea stabiliri impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

 

 

H.C.L. nr. 100 din 23.12.2009

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

 

 

ANEXA nr.1 la HCL nr. 100 din  23.12.2009  

PROPUNERI IMPOZITE SI TAXE pt. anul 2010

 

 

ANEXA nr.2,3,4 la HCL nr. 100 din 23.12.2009