PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

 

 

Propuneri
Impozite

si

Taxe Locale

 

PENTRU ANUL:


 


 
2009

 

 

 


 


 

  


 

 

 

 

 

 

 


Serviciul Impozite si Taxe Locale - municipiul ORSOVA


 

 

 

    PROPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR                                                   LOCALE  - pentru ANUL:

 

 

2009

 

 

PROIECT DE HOT√R¬RE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale

 pentru anul 2009

 
R A P O R T

privind necesitatea stabiliri impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009
 


PROPUNERI IMPOZITE SI TAXE pt. anul 2009