PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

 

 

Propuneri
Impozite

si

Taxe Locale

 

PENTRU ANUL:


 

 2008


 

 


 


 

  


 

 

 

 

 

 

 


Serviciul Impozite si Taxe Locale - municipiul ORSOVA


 

 

 

    PROPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR                                                   LOCALE  - pentru ANUL:

 

                                                                

 

2008

 

         Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor admi-

nistrativ teritoriale unde  contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctul de lucru si se stabilesc in baza prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G nr.44/2003 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

         Resursele financiare constituite din impozite si taxe locale se utilizeaza pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura din bugetele locale.

         Analizand situatia incasarii veniturilor proprii ale bugetului local al municipiului Orsova in anul 2007 si tinand cont de posibilitatile reale de incasare a acestora in anul 2008, in baza prevederilor actelor normative in vigoare, propun urmatoarele:

         -impozitul pe cladiri persoane fizice sa nu se modifice fata de cel stabilit si aprobat pentru anul 2007 ...........

 

ANUNT

referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

 

PROIECT DE HOT√R¬RE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

 

RAPORT

privind necesitatea stabiliri impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008