PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

 

 

Propuneri
Impozite

si

Taxe Locale

 

PENTRU ANUL:


 


 
2007

 

 


 

  


 

 

 

 

 

 

 


Serviciul Impozite si Taxe Locale - municipiul ORSOVA


 

 

 

    PROPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR                                                   LOCALE  - pentru ANUL:

                                          

 

 

                       

                                                                    2007

 

 

     Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor admi-
nistrativ teritoriale unde  contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctul de lucru si se
stabilesc in baza prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003.

         Resursele financiare constituite din impozite si taxe locale se utilizeaza pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura din bugetele locale.

         Conform Legi nr.571/2003, art.288, ďconsiliile locale adopta deciziile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru un an calendaristic pana la data de 31 mai inclusiv a anului calendaristic precedentĒ.

         In baza prevederilor acestei legi, pentru anul 2007, propun:

-     majorarea cu 20% a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport-persoane juridice.......

 

 

 

PROIECT de HOT√R¬RE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007

 

 

 

       EXPUNERE DE MOTIVE
     la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2007
 

 

          R A P O R T

                privind necesitatea stabiliri impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007
 


                        Propunere Impozite si Taxe Locale pentru anul 2007