PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

 

 

Propuneri
Impozite

si

Taxe Locale

 

PENTRU ANUL:

 


 

2006

 

 


 


 

  


 

 

 

 

 

 

 


Serviciul Impozite si Taxe Locale - municipiul ORSOVA


 

 

 

    PROPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR                                                   LOCALE  - pentru ANUL:

 

                                                                  2006

 

 

 

 

Conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal-art.288, alin.1 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003-art.224, alin.1, Consiliul Local adopta, pana la data de 31 mai a fiecarui an, pentru anul fiscal urmator, hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

          Prin HCLMO nr.92/26.05.2005, au fost stabilite impozitele si taxele locale pentru anul 2006, la nivelul municipiului Orsova.

          In baza art.292, alin.1 si 2 din Leg.nr.571/2003, impozitele si taxele locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, se indexeaza cu rata inflatiei.

          Prin HGR nr.797/14 iulie 2005, au fost aprobate nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, indexate cu rata inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006.
 

 

 

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2006   

 

 

                                                   Expunere de motive  

 

Referat privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006 

 

                                                

  Propunere taxe si impozite Locale 2006