PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

 

 

 

 

PROCESE-VERBALE

de declarare a starii de insolvabilitate

 

 2013

 

 

2012

 

 

 


 

  


 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Impozite si Taxe Locale - Municipiul ORSOVA