Modulul 1 :

Imprimanta

 
           

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modulul 2 :

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
Legenda:

 

 

 


                                                  - calculator existent

 

 


-                                                                                    calculator ce urmeaza a fi instalat

 

 

-                                                                                     imprimanta existenta

 

 

-                                                                                     imprimanta ce urmeaza a fi instalata

 

 

-                                                                                             conexiune existenta

-                                                                                             conexiune ce urmeaza a fi desfintata

-                                                                                             conexiune ce urmeaza a fi facuta

               

               SERVER INTERNET – Serverul de Internet, care in prezent coincide cu calculatorul compartimentului Integrare europeana

               SERVER INTERNET – Serverul de Internet care urmeaza a fi instalat, separat de alte activitati din primarie, pentru a nu fi afectata funtionarea retelei de eventuale erori care pot aparea in activitatea curenta.

               SERVER – evidentiaza existenta programului care deserveste, deocamdata, activitatea serviciului ITL  doar in interiorul retelei din primarie

               INTERNET – evidentiaza conectarea la Internet, prevazuta in proiect, in urma careia programul sus amintit va facilita accesul cetatenilor la baza de date ITL.

 

               Achizitionarea echipamentelor IT, a software-ului si contractarea providerului pentru Internet va avea la baza legislatia in vigoare :Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea 212/19.04.2002 si prin Legea nr. 386/30.09.2003,

Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si Hotararea nr. 874/29.07.2003 privind modificarea art.45alin.(2) din Hotararea Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1012/2001 privind aprobarea structurii, continutului, modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pentru achizitia publica de produse,

Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.1013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii.

              Pentru organizarea cursurilor se va intocmi un plan de formare, in colaborare cu firma ce se va contracta pentru desfasurarea acestora, se vor achizitiona materialele consumabile si se va amenaja spatiul necesar, intr-o sala din primarie. Pe parcursul desfasurarii acestora, in functie de programa de training, se va reamenaja (adapta) spatiul de desfasurare a cursurilor, pentru a oferi posibilitatea autoevaluarii si evaluarii prin aplicarea in practica a cunostintelor teoretice acumulate.

             Managerul proiectului isi va baza activitatea pe comunicare, colaborare, cooperare, coordonarea si implicarea tuturor membrilor, promovand munca in echipa. El va reuni, conduce si indruma echipa pentru a se asigura ca toate sarcinile (propuse in proiect) sunt realizate la timp, conform bugetului si de o calitate la standarde cat mai ridicate.

             Managerul proiectului va intocmi periodic rapoarte de activitate in care va descrie detaliat stadiul de desfasurare al proiectului, conform indicatiilor Autoritatii Contractante.                                                                   

 

a)                                           motive pentru metodologia propusa

 

                Prin aceasta metodologie de implementare se vor utiliza eficient si efectiv atat resursele primariei, cat si noile tehnologii, pentru atingerea standardelor impuse de realizarea unei administrări şi coordonări corespunzatoare a procesului de aderare a României la UE, ridicandu-se calificarile la standardele Uniunii Europene.

Se va realiza cadrul necesar pentru a da posibilitatea angajaţilor să efectueze schimbările necesare în activitatea desfasurata, să cunoască şi să utilizeze progresele tehnologice şi inovatoare realizate, precum şi tehnologiile informaţionale.

       Se va  realiza, de asemenea, instruirea personalului si se va facilita accesul la informatii, ridicandu-se calificarile la standardele Uniunii Europene.