Primăria Municipiului Orșova

 
 


 

 

 

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚILOR DELIBERATIVE 

 

     

   

CONVOCĂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

 

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

 

 

RAPOARTE DE ACTIVITATE

 

 

RAPOARTE DE EVALUARE

a implementării LEGII nr.52/2003