Primăria Municipiului Orșova

 
 


 

 

Anul 2020
 

 

25.08.2020

 

19.08.2020

 

14.07.2020

 

03.06.2020

 

14.05.2020

 

13.05.2020

 

30.04.2020

 

24.03.2020

 

24.02.2020

 

21.02.2020

 

13.02.2020

 

30.01.2020

 

20.01.2020

 

08.01.2020

 

06.01.2020

 

  

 

HOTĂRĀRILE AUTORITĂȚILOR DELIBERATIVE 

 

     

   

HOTĂRĀRI 2020

 

 

 

25.08.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25 august 2020, ora 15,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀRE nr.26

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020,

prin suplimentare de credite bugetare

 

19.08.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 18 august 2020, ora 15,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀRE nr.25

privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate

inchirierii construite prin ANL, in municipiul Orsova, judetul Mehedinti, care au

intrunit criteriile restrictive si care au fost inscrisi pe lista aprobata prin

Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr.22 din 14.07.2020

 

HOTĂRĀRE nr.24

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, prin suplimentare de credite

bugetare, cat si modificarea finantarii din Programul de investitii pe anul 2020

 

14.07.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 14 iulie 2020, ora 14,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀRE nr.23

privind mandatarea reprezentantului municipiului orsova in AGA a SC Mehedinti Gaz SA

pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

la SC Mehedinti Gaz SA, din data de 24.07.2020 si din data de 31.07.2020

 

HOTĂRĀRE nr.22

privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte pentru

tineri destinate inchirierii, construite prin ANL, in municipiul Orsova

 

HOTĂRĀRE nr.21

privind cererea ce face obiectul dosarului nr.1623/274/2019,

pe rol la Judecatoria Orsova

 

03.06.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 03 iunie 2020, ora 15,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.19

privind desemnarea si mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale

Municipiul Orsova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

" Zona Metropolitana Drobeta Turnu Severin ", pentru a vota punctele de pe

ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatiei, din data de 04.06.2020

 

14.05.2020

 

HOTĂRĀREA nr.18

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-

teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului situat pe strada

Eroilor, inscris in CF nr.54051, in suprafata de 1153 mp, catre SC LIDL ROMANIA

Societate in comandita, la solicitarea d-lui Claudiu Riza, directorul regional al

societatii, in vederea extinderii constructiilor existente

 

13.05.2020

 

HOTĂRĀREA nr.17

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.44

adoptata la data de 14.06.2018

 

30.04.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30 aprilie 2020, ora 12,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.16

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, prin suplimentare de credite bugetare

 

24.03.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 24 martie 2020, ora 15,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.15

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020,

prin devansare si virare de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul

 

24.02.2020

 

HOTĂRĀREA nr.14

privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor din fondul locativ

de stat, destinate inchirierii, din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.13

privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor sociale,

din fondul locativ (PF7), destinate inchirierii, din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.12

privind aprobarea proiectului " Actiuni pentru o administratie publica deschisa

si receptiva la solutii inovatoare ", a valorii totale a acestuia, a contributiei

proprii in proiect si aprobarea cheltuielilor conexe ce pot aparea pe durata

implementarii proiectului

 

HOTĂRĀREA nr.11

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea vanzarii directe a terenului, inscris

 in CF nr.52735, in suprafata de 162 mp, situat pe strada 1 Decembrie 1918,

nr.33A, catre SC Vemans Holding SRL, la solicitarea domnului Hairi Suliman,

 administratorul acestei societati, in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.10

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului,

inscris in CF nr.54028, in suprafata de 206 mp, la solicitarea doamnei

Pirvulescu Elena in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.9

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului,

inscris in CF nr.53971, in suprafata de 400 mp, la solicitarea domnului

Nita Mihai in vederea extinderii constructiei existente

 

21.02.2020

 

HOTĂRĀREA nr.8

privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea de amenajare,

intretinere si infrumusetare spatii verzi in municipiul Orsova

 

13.02.2020

 

HOTĂRĀREA nr.7

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

 

30.01.2020

 

HOTĂRĀREA nr.6

privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea nr.90 pentru aprobarea

Regulamentului privind inchirierea, exploatarea si administrarea locuintelor

sociale din fondul locativ al municipiului Orsova, precum si a Contractului de

inchiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, adoptata la data de 31.08.2017

 

20.01.2020

 

HOTĂRĀREA nr.5

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatile specifice

serviciului public de salubrizare, din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.4

privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol,

pentru perioada 2020 - 2024

 

HOTĂRĀREA nr.3

privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova,

in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi, necesare

activitatii de pregatire pentru anul competitional 2020

 

08.01.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 8 ianuarie 2020, ora 16,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.2

privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile specifice

serviciului public de salubrizare, din municipiul Orsova

 

06.01.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 6 ianuarie 2020, ora 16,30, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.1

privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local