PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

 

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTARII LEGII NR.52/2003 IN ANUL 2020 

 

ANUL 2020

 

 

ANUL 2021