PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

 

HOTĂR¬RI ALE CONSILIULUI LOCAL 

 

ANUL 2020

 

 

ANUL 2021