Primăria Municipiului Orșova

 
 


 

 

Anul 2021

 

 

HOTĂRĀRI CONSILIUL LOCAL

 

 

31.12.2021

 

REGISTRU PENTRU EVIDENTA HOTARARILOR CONSILIULUI LOCAL

...

 

23.12.2021

 

PROCES VERBAL

PROCES VERBAL

HCL nr.76

HCL nr.75

HCL nr.74

HCL nr.73

HCL nr.72

 

10.12.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.71

 

27.11.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.70

HCL nr.69

 

23.11.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.68

HCL nr.67

 

31.10.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr. 66

HCL nr.65

HCL nr.64 

 

29.10.2021

 

PROCES VERBAL

 

16.10.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.63

HCL nr.62

HCL nr.61

HCL nr.60

 

06.10.2021

 

PROCES VERBAL

PROCES VERBAL

HCL nr.59

  

24.09.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.58

HCL nr.57

 

22.09.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.56

 

20.09.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.55

HCL nr.54

HCL nr.53

HCL nr.52

HCL nr.51

HCL nr.50

  

02.09.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.49

HCL nr.48

 

27.08.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.47

HCL nr.46

   

11.08.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.45

Anexa la HCL nr.45

 

05.08.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.44

HCL nr.43

 

22.07.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.42

HCL nr.41

 

13.07.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.40

HCL nr.39

 

08.07.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.38

 

24.06.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.37

HCL nr.36

 

14.06.2021

 

HCL nr.35

 

03.06.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.34

HCL nr.33

HCL nr.32

HCL nr.31

 

25.05.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.30

HCL nr.29

HCL nr.28

 

17.05.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.27

 

13.05.2021

 

HCL nr.26

HCL nr.25

HCL nr.24

Anexa1 la HCL nr.24

Anexa2 la HCL nr.24

 

07.05.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.23

 

29.04.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.22

HCL nr.21

Anexa1 la HCL nr.21

Anexa2 la HCL nr.21

HCL nr.20

HCL nr.19

HCL nr.18

HCL nr.17

HCL nr.16

HCL nr.15

HCL nr.14

HCL nr.13

 

21.04.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.12

HCL nr.11

 

12.04.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.10

HCL nr.9

HCL nr.8

HCL nr.7

HCL nr.6

 

08.02.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.5

HCL nr.4

 

05.01.2021

 

PROCES VERBAL

HCL nr.3

HCL nr.2

HCL nr.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĀRILE AUTORITĂȚILOR DELIBERATIVE 

 

     

   

 

A N U L   2 0 2 1

 

 

 

 

HOTĂRĀRI CONSILIUL LOCAL

 

 

 

31.12.2021

 

REGISTRU

PENTRU EVIDENTA HOTĂRĀRILOR CONSILIULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI ORȘOVA

PE ANUL 2021

 

23.12.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 23 decembrie 2021, ora 16,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 23 decembrie 2021, ora 11,30, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.76

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

 prin suplimentare de credite si completarea Programului de investitii

 

HOTĂRĀREA nr.75

privind aprobarea Proiectului tehnic " Reabilitare Parc Nord, alei pietonale,

iluminat, amenajare zone verzi, municipiul Orsova, jud.Mehedinti "

 

HOTĂRĀREA nr.74

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor

in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2022

si a lucrarilor de interes local pe care asistatii social le vor presta in anul 2022

 

HOTĂRĀREA nr.73

privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova,

in cadrul dosarului nr.760/101/2021 si aprobarea achizitionarii serviciilor juridice

 

HOTĂRĀREA nr.72

privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova,

in cadrul dosarului nr.2346/101/2021, nr.2436/101/2021, nr.2438/101/2021

 si aprobarea achizitionarii serviciilor juridice

 

10.12.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 10 decembrie 2021, ora 10,30, in sedinta extraordinara,

 a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.71

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin virari de credite

si completarea Programului de investitii pe anul 2021

 

27.11.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27 noiembrie 2021, ora 11,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.70

privind darea in folosinta gratuita a spatiului din incinta imobilului

situat in municipiul Orsova, str. Portile de Fier, nr.32,

catre Muzeul Regiunii Portile de Fier Drobeta Turnu Severin

 

HOTĂRĀREA nr.69

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin

 virari de credite si completarea Programului de investitii pe anul 2021

 

23.11.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 23 noiembrie 2021, ora 14,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.68

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin

suplimentare de credite pe anul 2021

 

HOTĂRĀREA nr.67

privind darea in folosinta gratuita a spatiului din incinta imobilului

situat in municipiul Orsova, str. Portile de Fier, nr.32

catre Muzeul Regiunii Portile de Fier Drobeta Turnu Severin

 

31.10.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 31 octombrie 2021, ora 10,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA NR.66

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare si

modificarea sursei de finantare la Programul de investitii pe anul 2021

 

HOTĂRĀREA NR.65

privind indexarea, la nivelul municipiului ORSOVA, a impozitelor si taxelor locale

pentru anul fiscal 2022, cu rata inflatiei de 2.6%

 

HOTĂRĀREA NR.64

privind aprobarea desemnarii reprezentantului Consiliului Local al municipiului Orsova

in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director si

director adjunct pentru toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat

din muncipiul Orsova

 

29.10.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29 octombrie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

16.10.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 16 octombrie 2021, ora 10,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.63

privind modificarea si completarea Horararii nr.25 privind aprobarea sustinerii

financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova, in vederea asigurarii serviciilor

de masa ale elevilor sportivi, necesare activitatii de pregatire pentru anul

competitional 2021, adoptata la data de 13.05.2021

 

HOTĂRĀREA nr.62

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 prin virari de credite

si modificarea Programului de investitii pe anul 2021

 

HOTĂRĀREA nr.61

privind aprobarea cererii de finantare si devizul general estimativ privind cheltuielile

de capital necesare realizarii obiectivului de investitii " MODERNIZARE STATIE

DE EPURARE ORSOVA SI TRANSPORT APA UZATA DIN CARTIER CORAMNIC "

 

HOTĂRĀREA nr.60

privind aprobarea cererii de finantare si devizul general estimativ privind cheltuielile

de capital necesare realizarii obiectivului de investitii " REABILITARE STRAZI SI

PARCARI, MUNICIPIUL ORSOVA, JUDETUL MEHEDINTI "

 

06.10.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 06 octombrie 2021, ora 17,45, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 06 octombrie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.59

privind modificarea punctelor I si II al articolului unic al HCL nr.32(2) privind alegerea

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Orsova pe principalele

domenii de activitate, adoptata la data de 16.11.2020, cu modificarile ulterioare

 

06.10.2021

 

HOTĂRĀREA nr.59

privind modificarea punctelor I si II al articolului unic al HCL nr.32(2) privind alegerea

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Orsova pe principalele

domenii de activitate, adoptata la data de 16.11.2020, cu modificarile ulterioare

 

24.09.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 24 septembrie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.58

privind aprobarea devizului general actualizat, conform OG 15/2011, aferent

obiectivului de investitii " Inchidere groapa deseuri menajere Orsova "

 

HOTĂRĀREA nr.57

privind aprobarea devizului general actualizat, conform OG 15/2021, aferent

obiectivului de investitii " Reabilitare strazi urbane inclusiv utilitati ( apa potabila,

apa uzata, apa pluviala ) in municipiul Orsova "

 

22.09.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 22 septembrie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.56

privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului

de consilier local al domnului TUFĂ Florin si vacantarea locului de consilier local

 

20.09.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 20 septembrie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.55

privind darea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata totala de 70.78 mp

din incinta imobilului situat in municipiul Orsova, b-dul Portile de Fier, nr.32,

catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Centrul judetean Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.54

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, prin suplimentare si

virari de credite si modificarea Programului de investitii pe anul 2021

 

HOTĂRĀREA nr.53

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova,

in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant

preuniversitar, de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2021/2022

 

 

HOTĂRĀREA nr.52

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova,

in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului

Orsova, pentru anul scolar 2021/2022

 

HOTĂRĀREA nr.51

privind aprobarea organigramei si statului de functii

al Spitalului Municipal Orsova pentru anul 2021

 

HOTĂRĀREA nr.50

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova

nr.44 adoptata la data de 14.06.2018, cu modificarile ulterioare

 

02.09.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 02 septembrie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.49

privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova,

in cadrul dosarului nr.1558/101/2021 si aprobarea achizitionarii serviciilor juridice

 

HOTĂRĀREA nr.48

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

si modificarea Programului de investitii pe anul 2021

 

27.08.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27 august 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.47

privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii

de audit public intern si aderarea unitatii administrativ-teritoriale municipiul Orsova,

judetul Mehedinti, la Asociatia Comunelor din Romania, in vederea realizarii

serviciilor de audit public intern

 

HOTĂRĀREA nr.46

privind mandatarea Primarului municipiului Orsova, pentru a asigura reprezentarea

intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova, in dosarul nr.1558/101/2021

 

11.08.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 11 august 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.45

privind stabilirea zonei pentru desfasurarea

activitatilor comerciale de transport pasageri pe caile navigabile

 

Anexa la HCL nr.45 din 11.08.2021

 

05.08.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 05 august 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.44

privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de reprezentare

a autoritatilor publice locale in fata instantelor judecatoresti

 

HOTĂRĀREA nr.43

privind mandatarea Primarului municipiului Orsova, pentru a asigura reprezentarea

intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova, in dosarul nr. 3133/30/2021

 

 

22.07.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 22 iuIie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr. 42

privind modificarea Programului de investitii pe anul 2021

 

HOTĂRĀREA nr. 41

privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural-artistice

" Zilele municipiului Orsova " in perioada 12-15 august 2021

 

 

13.07.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 13 iuIie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.40

privind revocarea HCL nr.22 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat

 al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa

a terenului situat pe strada Eroilor, inscris in CF nr.54051, in suprafata de

1.153 mp, catre SC LIDL ROMANIA Societate in comandita, in vederea extinderii constructiilor existente, adoptata la data de 29.04.2021

 

HOTĂRĀREA nr.39

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, prin suplimentare

cat si completarea Programului de investitii pe anul 2021

 

08.07.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 08 iuIie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.38

privind insusirea raportului intocmit de Comisia speciala mixta de analiza si

verificare, desemnata de catre Consiliul Local al municipiului Orsova

 

24.06.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 24 iunie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.37

privind nominalizarea de catre Consiliul Local al municipiului Orsova a doi

consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare

a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.36

privind aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea si desfasurarea

procedurilor de licitatie publica deschisa pentru delegarea gestiunii activitatii

de amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi in municipiul Orsova

 

14.06.2021

 

HOTĂRĀREA nr.35

privind votul reprezentantului UAT Municipiul Orsova,

in Adunarea Generala a ADIS MH din data de 24.06.2021

 

03.06.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 03 iunie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.34

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, prin suplimentare, virari de

credite bugetare, cat si modificarea si completarea

Programului de investitii pe anul 2021

 

HOTĂRĀREA nr.33

privind constituirea unei comisi  speciale mixta de analiza si verificare

 

HOTĂRĀREA nr.32

privind adoptarea unor masuri administrative cu privire

la patrimoniul municipal Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.31

privind mandatarea Primarului municipiului Orsova pentru a asigura

reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova

in dosarul nr.852/101/2021

 

25.05.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25 mai 2021, ora 17,10, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.30

privind aprobarea acordului de parteneriat in vederea realizarii proiectului ce va

urma a fi depus spre finantare prin programul POCA/924/2/2 ( CP 15/2021 pentru

regiunile mai putin dezvoltate ) sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea

coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale

 

HOTĂRĀREA nr.29

privind aprobarea Programului unitar de actiune de combatere a vectorilor

pentru anul 2021, cu privire la activitatea de dezinfectie, dezinsectie si

deratizare in municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.28

privind darea in folosinta a spatiului in suprafata totala de 117 mp

din incinta imobilului situat in municipiul Orsova, str.Portile de Fier, nr.28,

catre Serviciul de Ambulanta Judetean Mehedinti

 

17.05.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 17 mai 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.27

privind mandatarea Primarului municipiului Orsova in vederea transmiterii

catre Ministerul Sanatatii a intregii documentatii ce a stat la baza

proiectului de hotarare nr.15/23.03.2021

 

13.05.2021

 

HOTĂRĀREA nr.26

privind modificarea HCL nr.8 privind aprobarea Proiectului " Cresterea capacitatii

de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Municipal Orsova " ,

cod SMIS:139417, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare ( POIM ) 2014-2020, Axa prioritara 819, Prioritatea de

investitii 9, Obiectiv specific 9.1 si a indicatorilor tehnico-economici,

adoptata la data de 12.04.2021

 

HOTĂRĀREA nr.25

privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova,

in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi, necesare

activitatii de pregatire pentru anul competitional 2021

 

HOTĂRĀREA nr.24

privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2021

 

Anexa nr.1 la HCL nr.24 din 13.05.2021

 

Anexa nr.2 la HCL nr.24 din 13.05.2021

 

07.05.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 07 mai 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.23

privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al municipiului Orsova

in cadrul dosarului nr. 760/101/2021

 

29.04.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29 aprilie 2021, ora 17,00, in sedinta extraordinara,

 a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.22

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a

terenului situat pe strada Eroilor, inscris in CF nr.54051, in suprafata de

1.153 mp, catre SC LIDL ROMANIA Societate in comandita, in vederea extinderii constructiilor existente

 

HOTĂRĀREA nr.21

privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2020

 

Anexa nr.1 la HCL nr.21 din 29.04.2021

 

Anexa nr.2 la HCL nr.21 din 29.04.2021

 

HOTĂRĀREA nr.20

privind modificarea si stabilirea contributiei persoanelor varstnice care

beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu

 

HOTĂRĀREA nr.19

privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.12 din 31.01.2019,

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova ca forma

de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului si aprobarea

Regulamentuluik de organizare si functionare a Consiliului Comunitar Consultativ

al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.18

privind aprobarea Planului anual de actiune al

Directiei de Asistenta Sociala Orsova privind serviciile sociale

 

HOTĂRĀREA nr.17

privind vanzarea fara licitatie publica, a terenului inscris in CF nr.50567,

in suprafata de 71 mp situat in municipiul Orsova, str. Gratca, nr.37, la

solicitarea domnului Primejdie Erasmus-Robert, proprietarul constructiei

edificata pe acest teren

 

 

HOTĂRĀREA nr.16

privind vanzarea fara licitatie publica, a terenului inscris in CF nr.50732,

in suprafata de 256 mp situat in municipiul Orsova, str. Coramnic, nr.43, la

solicitarea domnului Macovei Mitica, proprietarul constructiei edificata

pe acest teren

 

HOTĂRĀREA nr.15

privind constituirea Comisiei de circulatie la nivelul municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.14

privind intocmirea inventarului anual a bunurilor

care alcatuiesc domeniul public si privat al municipiuului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.13

privind aprobarea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ ORSOVA - CLISURA DUNARII

 

21.04.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 21 aprilie 2021, ora 18,30, in sedinta extraordinara,

 convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.12

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare

a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.11

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021

 

12.04.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 12 aprilie 2021, ora 15,00, in sedinta extraordinara

 a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.10

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.9

privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul " Construirea si

amenajarea Centrului de Vizitare a Parcului Natural Portile de Fier,

municipiul Orsova, jud. Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.8

Privind aprobarea Proiectului " Cresterea capacitatii de gestionare a crizei

sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Municipal Orsova " , cod SMIS:139417,

in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Infrastructura

Mare ( POIM ) 2014-2020, Axa prioritara 819, Prioritate de investitii 9,

Obiectiv specific 9.1 si a indicatorilor tehnico-economici

 

HOTĂRĀREA nr.7

privind aprobarea Proiectului tehnic

" Inchidere groapa deseuri menajere Orsova "

 

HOTĂRĀREA nr.6

privind aprobarea organizarii retelei scolare 2021-2022,

a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova

 

08.02.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 08 februarie 2021, ora 16,15, in sedinta extraordinara

 a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA NR.5

privind mandatarea Primarului municipiului Orsova, pentru a asigura reprezentarea

intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova, in dosarul nr.77/101/2021

 

HOTĂRĀREA NR.4

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului

Orsova, pe o perioada de 3 luni calendaristice, incepand cu luna februarie 2021

 

05.01.2021

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 5 ianuarie 2021, ora 16,00, in sedinta extraordinara

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA NR.3

privind modificarea punctului III al articolului unic al HCL nr.32(2) privind

alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Orsova

pe principalele domenii de activitate, adoptata la data de 16.11.2020

 

HOTĂRĀREA NR.2

privind mandatarea Primarului municipiului Orsova, pentru a asigura reprezentarea

intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova, in toate cauzele in care autoritatea

deliberativa este sau va fi parte in litigiile de pe rolul instantelor de judecata

de toate gradele

 

HOTĂRĀREA NR.1

privind aprobarea utilizarii partiale a execedentului anual al bugetului local

si aprobarea deficitului pentru anul 2020