Primăria Municipiului Orșova

 
 
 

 

 

 

Anul 2020

 

 

 

HOTĂRĀRI CONSILIUL LOCAL

 

22.12.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.47(7)

 

21.12.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.46(16)

HCL nr.45(15)

HCL nr.44(14)

HCL nr.43(13)

HCL nr.42(12)

HCL nr.41(11)

HCL nr.40(10)

HCL nr.39(9)

 

08.12.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.38(8)

  

02.12.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.37(7)

HCL nr.36(6)

 

20.11.2020

 

PROCES VERBAL 

HCL nr.35(5)

HCL nr.34(4)

HCL nr.33(3)

 

16.11.2020

 

PROCES VERBAL 

HCL nr.32(2)

HCL nr.31(1)

 

27.10.2020

 

PROCES VERBAL

DE AFISARE

ORDIN 439/27.10.2020

PROCES VERBAL

 

-- ,, --

 

12.10.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.30

 

22.09.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.29

HCL nr.28

HCL nr.27

 

25.08.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.26

 

19.08.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.25

HCL nr.24

 

14.07.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.23

HCL nr.22

HCL nr.21

 

11.06.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.20

 

03.06.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.19

 

14.05.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.18

 

13.05.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.17

 

30.04.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.16

  

24.03.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.15

 

24.02.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.14

HCL nr.13

HCL nr.12

HCL nr.11

HCL nr.10

HCL nr.9

 

21.02.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.8

 

13.02.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.7

 

30.01.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.6

 

20.01.2020

 

PROCES VERBAL

 HCL nr.5

HCL nr.4

HCL nr.3

 

08.01.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.2

 

06.01.2020

 

PROCES VERBAL

HCL nr.1

 

 

  

 

HOTĂRĀRILE AUTORITĂȚILOR DELIBERATIVE

 

 

A N U L   2 0 2 0

 

 

22.12.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 22 decembrie 2020, ora 16,00, in sedinta extraordinara

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA NR.47(17)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020,

privind suplimentare de credite bugetare

 

21.12.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 21 decembrie 2020, ora 16,00, in sedinta ordinara

a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA NR.46(16)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020,

prin suplimentare de credite bugetare

 

HOTĂRĀREA NR.45(15)

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Orsova

pe anul 2021

 

HOTĂRĀREA NR.44(14)

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii

vor putea presta activitati in folosul comunitatii in anul 2021 si a lucrarilor

de interes local pe care asistatii social le vor presta in anul 2021

 

HOTĂRĀREA NR.43(13)

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova,

in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului

Orsova, pentru anul scolar 2020-2021

 

HOTĂRĀREA NR.42(12)

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova,

in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant

preuniversitar, de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2020-2021

 

HOTĂRĀREA NR.41(11)

privind reconstituirea comisiei locale de ordine publica l

a nivelul municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA NR.40(10)

privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2020

 

HOTĂRĀREA NR.39(9)

privind vanzarea terenului, inscris in CF nr.51267, in suprafata de 295 mp,

doamnei Iliescu Cezariana, proprietara constructiei edificate pe acesta

 

08.12.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 08 decembrie 2020, ora 16,00, in sedinta extraordinara

a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA NR.38(8)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, prin suplimentare, prin virari

de credite bugetare, cat si completarea si suplimentarea sumelor din

Programul de investitii pe anul 2020

 

02.12.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 02 decembrie 2020, ora 16,00, in sedinta extraordinara

a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA NR.37(7)

privind insusirea apararii facute in numele si pentru Consiliul Local al municipiului

Orsova, in dosarul nr.2240/101/2020, cu termen la data de 09.12.2020, de catre

Primarul municipiului Orsova si mandatarea pentru reprezentarea in dosarele

nr.1088/101/2020, nr.1794/101/2020, nr.1768/101/2020, nr.1785/101/2020 si

nr.1931/101/2020

 

HOTĂRĀREA NR.36(6)

privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale

a mandatului de consilier local al doamnei BOARNA Carmen-Gabriela

si vacantarea locului de consilier local

 

20.11.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 20 noiembrie 2020, ora 17,00, in sedinta extraordinara

a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.35(5)

privind alegerea Viceprimarului municipiului Orsova,

pentru mandatul Consiliului Local al municipiului Orsova, 2020 -2024

 

HOTĂRĀREA nr.34(4)

privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza

consilierii locali al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.33(3)

privind constituirea Comisiei de numarare a voturilor exprimate de catre consilierii

locali prin vot secret, in mandatul 2020 - 2024

 

16.11.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 16 noiembrie 2020, in sedinta extraordinara - privind ceremonia

de constituire a Consiliului Local al municipiului Orsova, etapa a II-a

 

HOTĂRĀREA nr.32(2)

privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Orsova

pe principalele domenii de activitate

 

 HOTĂRĀREA nr.31(1)

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local

al municipiului Orsova, pe o perioada de 3 luni calendaristice

 

27.10.2020

 

PROCES VERBAL DE AFISARE

intocmit astazi 27 octombrie 2020, ora 11,20, la sediul Primariei municipiului Orsova, cu ocazia afisarii Ordinului Prefectului Judetului Mehedinti nr.439 ...

( vizualizare integrala ... )

 

O R D I N

nr.439/27.10.2020

privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a

Consiliului local al municipiului ORSOVA, judetul Mehedinti ...

( vizualizare integrala ... )

 

PROCES VERBAL

incheiat astazi 26 octombrie 2020, in sedinta de constituire a

Consiliului local al municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

-- ,, --

 

12.10.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 12 octombrie 2020, ora 14,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀRE nr.30

privind rectificarea bugetului local, prin suplimentare, virari de credite bugetare,

cat si modificarea si completarea Programului de investitii pe anul 2020

 

22.09.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 22 septembrie 2020, ora 15,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀRE nr.29

privind acordarea unui stimulent financiar sportivului Enasescu Petre-Florin,

domiciliat in municipiul Orsova, judetul Mehedinti, pentru performante deosebite

 

HOTĂRĀRE nr.28

privind insusirea recursului declarat in numele si pentru Consiliul Local

al municipiului Orsova, in dosarul nr.451/101/2020, cu termen in 29.09.2020,

de catre Primarul municipiului Orsova

 

HOTĂRĀRE nr.27

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020,

prin suplimentare de credite bugetare

 

25.08.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25 august 2020, ora 15,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀRE nr.26

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020,

prin suplimentare de credite bugetare

 

19.08.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 18 august 2020, ora 15,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀRE nr.25

privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate

inchirierii construite prin ANL, in municipiul Orsova, judetul Mehedinti, care au

intrunit criteriile restrictive si care au fost inscrisi pe lista aprobata prin

Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr.22 din 14.07.2020

 

HOTĂRĀRE nr.24

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, prin suplimentare de credite

bugetare, cat si modificarea finantarii din Programul de investitii pe anul 2020

 

14.07.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 14 iulie 2020, ora 14,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀRE nr.23

privind mandatarea reprezentantului municipiului orsova in AGA a SC Mehedinti Gaz SA

pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

la SC Mehedinti Gaz SA, din data de 24.07.2020 si din data de 31.07.2020

 

HOTĂRĀRE nr.22

privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte pentru

tineri destinate inchirierii, construite prin ANL, in municipiul Orsova

 

HOTĂRĀRE nr.21

privind cererea ce face obiectul dosarului nr.1623/274/2019,

pe rol la Judecatoria Orsova

 

11.06.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 11 iunie 2020, ora 16,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.20

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, prin suplimentare, prin virari de

credite bugetare, cat si suplimentarea Programului de investitii pe anul 2020

 

03.06.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 03 iunie 2020, ora 15,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.19

privind desemnarea si mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale

Municipiul Orsova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

" Zona Metropolitana Drobeta Turnu Severin ", pentru a vota punctele de pe

ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatiei, din data de 04.06.2020

 

14.05.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 14 mai 2020, ora 16,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.18

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-

teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului situat pe strada

Eroilor, inscris in CF nr.54051, in suprafata de 1153 mp, catre SC LIDL ROMANIA

Societate in comandita, la solicitarea d-lui Claudiu Riza, directorul regional al

societatii, in vederea extinderii constructiilor existente

 

13.05.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 13 mai 2020, ora 14,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.17

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.44

adoptata la data de 14.06.2018

 

30.04.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30 aprilie 2020, ora 12,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.16

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, prin suplimentare de credite bugetare

 

24.03.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 24 martie 2020, ora 15,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.15

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020,

prin devansare si virare de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul

 

24.02.2020

     

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 24 februarie 2020, ora 10,00, in cadrul sedintei extraordinare

 a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.14

privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor din fondul locativ

de stat, destinate inchirierii, din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.13

privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor sociale,

din fondul locativ (PF7), destinate inchirierii, din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.12

privind aprobarea proiectului " Actiuni pentru o administratie publica deschisa

si receptiva la solutii inovatoare ", a valorii totale a acestuia, a contributiei

proprii in proiect si aprobarea cheltuielilor conexe ce pot aparea pe durata

implementarii proiectului

 

HOTĂRĀREA nr.11

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea vanzarii directe a terenului, inscris

 in CF nr.52735, in suprafata de 162 mp, situat pe strada 1 Decembrie 1918,

nr.33A, catre SC Vemans Holding SRL, la solicitarea domnului Hairi Suliman,

 administratorul acestei societati, in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.10

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului,

inscris in CF nr.54028, in suprafata de 206 mp, la solicitarea doamnei

Pirvulescu Elena in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.9

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului,

inscris in CF nr.53971, in suprafata de 400 mp, la solicitarea domnului

Nita Mihai in vederea extinderii constructiei existente

 

21.02.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 21 februarie 2020, ora 10,15, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.8

privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea de amenajare,

intretinere si infrumusetare spatii verzi in municipiul Orsova

 

13.02.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 13 februarie 2020, ora 17,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.7

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

 

30.01.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30 ianuarie 2020, ora 16,00, in cadrul sedintei ordinare

 a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.6

privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea nr.90 pentru aprobarea

Regulamentului privind inchirierea, exploatarea si administrarea locuintelor

sociale din fondul locativ al municipiului Orsova, precum si a Contractului de

inchiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, adoptata la data de 31.08.2017

 

20.01.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 20 ianuarie 2020, ora 14,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.5

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatile specifice

serviciului public de salubrizare, din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.4

privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol,

pentru perioada 2020 - 2024

 

HOTĂRĀREA nr.3

privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Scolar Orsova,

in vederea asigurarii serviciilor de masa ale elevilor sportivi, necesare

activitatii de pregatire pentru anul competitional 2020

 

08.01.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 8 ianuarie 2020, ora 16,00, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.2

privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile specifice

serviciului public de salubrizare, din municipiul Orsova

 

06.01.2020

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 6 ianuarie 2020, ora 16,30, in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.1

privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local