Primăria Municipiului Orșova

 
 
Învăţământ

Liceul Teoretic "Traian Lalescu"

Grupul Industrial de Marină

Educaţie/Cultură

 Liceul Teoretic "Traian Lalescu"

 

Grupul Industrial de Marină
- www.licmarina.ro -

ÎNVĂŢĂMÂNTUL


Învăţământul  orşovean  este  în  întregime  de  stat.

-  Cel  preşcolar  este  alcătuit  din  2  grădiniţe  în  care  activează  21  educatoare  şi  sunt  frecventate  de  peste  350  preşcolari.

- Şcoala  generală  cu  clasele  I – VIII:  are  un  sediu  propriu  cu  16  clase,  2  laboratoare,  2  ateliere  şi  bibliotecă.  Este  frecventată  de  1. 700  elevi,  iar  procesul  instructiv-educativ  este  asigurat  de  30  învăţători  şi  64  profesori.

Învăţământul  liceal  dispune  de  2  instituţii :

- Liceul  Teoretic  "Traian  Lalescu":  care  are  650  elevi  şi  40  cadre  didactice.  Şcoala  are 24 săli  de  clasă,  4  laboratoare,  sala  de  sport,  bibliotecile  (română,  franceză,  engleză).

- Grupul  Industrial  Şcolar  de  Marină  care  are  560  elevi  şi  42  cadre  didactice.  Şcoala  dispune  de  4  clase,  7  laboratoare,  10  cabinete  şcolare,  biblioteca,  sala  de  sport,  8  ateliere  şcoala  şi  o  navă  şcoală.  Internatul  şi  cantina  şcolii  dispun  de  560  locuri.

- Palatul copiilor

La  Orşova  îşi  mai  are  sediul  şi  Staţiunea  de  cercetări  geografice  a  Universităţii  din  Bucureşti,  unde  îşi  desfăşoară  practica  studenţii  facultăţii  de  profil.

 

LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU"


Adresa: str. Porţile de Fier, nr. 32

Tel / fax : 0252-361536

E- mail : liceulalescu@yahoo.com

 

GRUPUL INDUSTRIAL DE MARINĂ

 

Adresa: str. 1 Decembrie 1918 nr. 11A

Tel: 0252-361415

Fax: 0252-630620

Email:
secretariat@licmarina.ro

Web: www.licmarina.ro