PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

 

 

 

 

Dispozitii

normative 

Anul 2021

 

 

30.09.2021

 

SITUATIA VENITURILOR SALARIALE

care sunt acordate la 30.09.2021

...

 

LISTA FUNCTIILOR la 30.09.2021

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

...

 

 

31.03.2021

 

SITUATIA VENITURILOR SALARIALE

care sunt acordate la 31.03.2021

...

 

LISTA FUNCTIILOR la 31.03.2021

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

...

 

 

 

 

 

 

 

Dispozitii normative - Primar al municipiului Orsova


 

 

 

D i s p o z i t i i

normative 

 

 

2 0 2 1
 
 

30.09.2021

 

SITUATIA VENITURILOR SALARIALE

care sunt acordate la 30.09.2021 si care urmeaza sa fie acordate pentru o

perioada lucrata de un an, salariatilor din cadrul Primariei municipiului Orsova,

care se va publica la sediul propriu si pe pagina de internet,

conform prevederilor art.33 alin.(1) lit. c, d, e si f  ...

( vizualizare integrala ... )

 

LISTA FUNCTIILOR la 30.09.2021

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale conf. art.33(1)

lit. a-b din Legea 153/2017 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

31.03.2021

 

SITUATIA VENITURILOR SALARIALE

care sunt acordate la 31.03.2021 si care urmeaza sa fie acordate pentru o

perioada lucrata de un an, salariatilor din cadrul Primariei municipiului Orsova,

care se va publica la sediul propriu si pe pagina de internet,

conform prevederilor art.33 alin.(1) lit. c, d, e si f  ...

( vizualizare integrala ... )

 

LISTA FUNCTIILOR la 31.03.2021

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale conf. art.33(1)

lit. a-b din Legea 153/2017 ...

( vizualizare integrala ... )