PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

 

 

 

 

Dispozitii

normative 

Anul 2017

 

 

16.11.2017

 

Disp.727 - privind constituirea comisiei de disciplina pentru functionarii publici

 

Disp.726 - privind constituirea comisiei paritare pentru functionarii publici

 

29.09.2017

 

Situatia

veniturilor salariale care sunt acordate la 30.09.2017 si care urmeaza sa fie acordate  pentru o perioada lucrata de un an ...

 

LISTA FUNCTIILOR la 30.09.2017

privind salariul de baza, indemnizatia lunara si valoarea bruta a sporurilor ...

 

 

14.03.2017

 

Disp.206 - privind stabilirea unor măsuri in vederea rezolvării unor probleme urgente ale municipiului Orșova pe perioada declarării stării de alertă

 

 

Dispozitii normative - Primar al municipiului Orsova


 

 

 

D i s p o z i t i i

normative 

 

 

2 0 1 7
 

16.11.2017

 

DISPOZIȚIA nr.727

privind constituirea comisiei de disciplina pentru functionarii publici de la nivelul

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public

Comunitar de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica

 

DISPOZIȚIA nr.726

privind constituirea comisiei paritare pentru functionarii publici de la nivelul

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public

Comunitar de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica

 

 

29.09.2017

 

Situatia

veniturilor salariale care sunt acordate la 30.09.2017 si care urmeaza sa fie acordate  pentru o perioada lucrata de un an, salariatilor din cadrul Primariei municipiului Orsova, care se va publica la sediul propriu si pe pagina de internet, conform prevederilor Art.33 alin(1) lit.c,d,e si f

 

LISTA FUNCTIILOR la 30.09.2017

privind salariul de baza, indemnizatia lunara si valoarea bruta a sporurilor

avand in vedere legea nr.153/2017 si HCL nr.74/06.07.2017

 

 

14.03.2017

 

DISPOZIȚIA nr. 206

privind stabilirea unor măsuri in vederea rezolvării unor probleme

urgente ale municipiului Orșova pe perioada declarării stării de alertă