PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

 

 

 

 

Dispozitii

normative 

Anul 2015

 

 

 

23.02.2015

 

 DISP. nr.91 - privind desemnarea unui curator special pentru defunctul Popa Cornel

Dispozitii normative - Primar al municipiului Orsova


 

 

 

D i s p o z i t i i

normative 

 

 

2  0  1 5
 

23.02.2015

 

DISPOZIŢIA nr.91

privind desemnarea unui curator special pentru defunctul Popa Cornel