PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Dispozitii

normative


 

Anul 2012
 
28.03.2012

 

Disp. nr.189

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, prin virari de credite
 

05.04.2012

 

Disp. nr.254

privind delimitarea secţiilor de votare organizate Ón circumscripţia electorală nr.2  Orşova si stabilirea sediului acestora


Disp. nr.255

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pe raza municipiulu Orşova
 

14.09.2012

Disp. nr.709

privind delimitarea sectiilor de votare - alegeri

pentru Camera Deputatilor si Senat din data de 9 decembrie 2012

 

14.11.2012
 

Disp. nr. 926

privind aprobarea Regulamentului intern pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova


 

 


 

  


 

 

 

 

 

 

 

Dispozitii normative - Primar al municipiului Orsova


 

 

 

D i s p o z i t i i

normative 

 

2   0   1   2

 

28.03.2012
 

D I S P O Z I T I A nr. 189

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, prin virari de credite

 

Motivarea
neavizarii dispozitiei nr.189 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

prin virari de credite, emisa la data de 28.03.2012


05.04.2012

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 254

privind delimitarea secţiilor de votare organizate Ón circumscripţia electorală nr.2  Orşova si stabilirea sediului acestora, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

D I S P O Z I T I A  nr.255

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pe raza municipiului Orşova,

 pentru alegerea autorităţilor  administraţiei publice locale  din luna iunie 2012

 

14.09.2012

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 709

privind delimitarea sectiilor de votare organizate in circumscriptia electorala nr.27 Mehedinti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr.2 si Colegiul uninominal pentru alegerea Senatului nr.1, pe raza municipiului Orsova

si stabilirea sediului acestora, pentru organizarea si desfasurarea alegerilor

pentru Camera Deputatilor si Senat din data de 9 decembrie 2012

 

14.11.2012

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 926

privind aprobarea Regulamentului intern pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova