PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Dispozitii

normative


 

Anul 2011


05.01.2011

Dispozitia nr.4
Dispozitia nr.5
 

13.01.2011
Dispozitia nr.8
Dispozitia nr.9
 

03.02.2011

 Dispozitia nr.198

 
10.02.2011
 
Dispozitia nr.206


01.03.2011
Dispozitia nr.583


10.03.2011
Dispozitia nr.590


22.03.2011
Dispozitia nr.604

31.03.2011
Dispozitia nr.686

15.06.2011

Dispozitia nr.901

- aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale

07.09.2011

Dispozitia nr.1146

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011, prin virari de credite


25.10.2011

Dispozitia nr.1259

privind constituirea comisiei de   disciplină

 

 


 

  


 

 

 

 

 

 

 

Dispozitii normative - Primar al municipiului Orsova


 

 

 

D i s p o z i t i i

normative 

 

2   0   1   1


05.01.2011

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.4

privind desemnarea salariatilor direct implicati in solutionarea

notificarilor formulate in baza Legii nr.10/2011, pentru anul 2011

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.5

 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne

 

13.01.2011

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.8

privind desemnarea persoanei responsabile cu evidentierea si

raportarea in cadrul activitatilor de neutralizare a deseurilor de origine animala

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.9

privind reconstituirea unitatii locale de sprijin, parte componenta a centrului

local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor

 

03.02.2011
 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.198

privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne

 

10.02.2011
 

D I S P O Z I T I E NR.206

privind stabilirea datei si modalitatii de plata a  ajutorului acordat  pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, pentru luna decembrie 2010

 

01.03.2011
 

D I S P O Z I T I E NR.583

privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne

 

  P a r t e a  1-a  ( Pozitia    1 - 204 )  

 

P a r t e a  2-a  ( Pozitia 205 - 426 )

 

P a r t e a  3-a  ( Pozitia 427 - 648 )

 

P a r t e a  4-a  ( Pozitia 649 - 824 )

 

10.03.2011

 

D I S P O Z I T I E NR.590

privind stabilirea datei si modalitatii de plata a ajutorului acordat pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri, pentru luna februarie 2011

 

  P a r t e a  1-a  ( Pozitia    1 - 196 )  

 

P a r t e a  2-a  ( Pozitia 197 - 418 )

 

P a r t e a  3-a  ( Pozitia 419 - 640 )

 

P a r t e a  4-a  ( Pozitia 641 - 824 )

 

 22.03.2011

 

DISPOZIŢIA  Nr. 604

privind  constituirea comisiei paritare a functionarilor publici

 din cadrul Primariei municipiului Orsova

 

31.03.2011

 

DISPOZITIA Nr.686

privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne

 

15.06.2011

 

DISPOZIŢIA  Nr. 901

privind  aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale a personalului contractual din cadrul Primariei municipiului Orsova

 

Regulament

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale a personalului contractual din cadrul Primariei municipiului Orsova

 

07.09.2011

 

DISPOZITIA nr.1146

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011, prin virari de credite

 

25.10.2011

 

DISPOZIŢIA nr. 1259

privind constituirea  comisiei de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri

disciplinare şi propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici din cadrul

 aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orşova şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Orşova